Raúl Castro: Trumps opmerkingen over Cuba zijn belachelijk

i-007-016.jpg
Raúl Castro. (Foto Flickr)
i-007-017.jpg

Toon tussen Havana en Washington verhardt. Trump heeft het over "wreed despotisme" in Cuba. Hij is een slecht geadviseerd president, weerspreekt Raúl Castro

Edgar Goll (*)

Cubaanse president Raúl Castro: Donald Trump is een "slecht geadviseerde Amerikaanse president". Met scherpe bewoordingen, reageerde Cuba's president Raúl Castro op uitspraken van zijn Amerikaanse collega Donald Trump. Op zaterdag 20 mei jl. zond Trump een boodschap naar de Cubanen in de Verenigde Staten en Cuba. Dit ter gelegenheid van het feit dat de Cubanen 115 jaar eerder een Republikeinse regering vormden nadat de Spaanse kolonisatoren werden verslagen.

De Amerikaanse president schreef onder andere: "Wreed despotisme kan de vlam niet doven van de vrijheidsdrang in de harten van de Cubanen en onrechtvaardige vervolging kan hun dromen om hun kinderen vrij van onderdrukking te zien niet veranderen (...) De Cubaanse bevolking verdient een regering die democratische waarden respecteert, zoals economische, religieuze en mensenrechten, en mijn regering is vastbesloten om deze visie te bewerkstelligen."

Daarop antwoordde Castro in een uitzending van de Cubaanse televisie. Hij noemde Trumps opmerkingen een "imperialistische geseling". Zelfs de Amerikaanse regering was zich ervan bewust "hoe tegenstrijdig en onbruikbaar de uitspraken van de tot president gekozen miljonair-magnaat op het gebied van zowel buitenlands als binnenlands beleid zijn", aldus Castro. De boodschap en zijn uitspraken over de politieke en economische vrijheden op de eilandstaat waren "belachelijk" en Trump was een "slecht geadviseerde Amerikaanse president".

Deze harde kritiek op Trumps boodschap is het eerste open meningsverschil dat de Cubaanse regering heeft geformuleerd sinds het nieuwe Amerikaanse presidentschap. In februari heeft de woordvoerder van de Amerikaanse regering, Sean Spicer, verklaard dat Trump het hele beleid ten aanzien van Cuba aan een herziening en herbeoordeling wil onderwerpen, zoals hij tijdens de verkiezingscampagne had aangekondigd. "De president voelt zich verplicht een agenda te hanteren om de mensenrechten te garanderen voor alle burgers in de wereld. En bij onze evaluatie over Cuba zal dit de prioriteit krijgen in de discussie over onze toekomstige politiek," zei Spicer. De Cubaanse president daarentegen herhaalde zijn bereidheid om de dialoog met de VS voort te zetten, maar geen inmenging te accepteren in de binnenlandse aangelegenheden van het land.

De recente verklaringen van Trump staan ook historisch op gespannen voet met de werkelijkheid: Voor Cuba markeert de datum het begin van de 'neokoloniale periode', omdat de Verenigde Staten toen het recht afdwongen om als voorwaarde voor Cubaanse onafhankelijkheid in te grijpen in het Cubaanse politieke leven op basis van het Platt-Amendement. De tot op heden voortdurende bezetting van de havenregio Guantánamo door het Amerikaanse leger is een overblijfsel van die tijd en politiek. Daarom hebben de Cubanen behalve de opheffing van de blokkade ook de teruggave van Guantánamo geëist van de Amerikaanse regering.

De Amerikaanse president had in zijn boodschap ook gesproken over de "patriot José Martí", die zijn leven had gegeven om "van Cuba een economisch rendabel en politiek autonome natie te maken." Daarop reageerde Castro op Trump die het aandurfde om te verwijzen naar de revolutionaire en bevrijdingsheld dat hij kennelijk niet wist dat "onze José Martí de meest overtuigde anti-imperialist van alle Cubanen is geweest."

Kritiek was op Cuba al eerder geuit tegen uitlatingen van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, tijdens een bijzondere zitting van de Veiligheidsraad eind april. Ze had eerder "gewaarschuwd" dat schendingen van mensenrechten kunnen leiden tot grotere conflicten en haalde daarbij het voorbeeld aan van Syrië, waar het tot een burgeroorlog zou hebben geleid. Zij voegde hieraan toe: "De volgende internationale crisis zou wel eens kunnen komen van plaatsen, waar de mensenrechten worden geschonden. Misschien is dat Noord-Korea, Iran of Cuba." De krant van de Communistische Partij van Cuba, 'Granma', noemde het gedrag van de diplomaat "onbeschaamd". De Verenigde Staten zouden doen alsof het niet juist de terroristische groepen, bewapend en gefinancierd door Washington, zoals Al Nusra en de zogenaamde Islamitische Staat, waren die de bevolking van Syrië hebben afgeslacht. Uiteraard gaat het hen niet om de mensenrechten, maar gewoon over het bedreigen van staten en regeringen, en degenen bestraffen die hun imperialistische politiek in de weg staan. Ook is het hypocriet dat de Amerikaanse regering, die zichzelf zou moeten verantwoorden voor de talloze doden wereldwijd en het detentiecentrum in Guantánamo en andere martelkampen, over de schendingen van de mensenrechten van anderen spreken, schreef de Granma.

(*) Bron: Gage Skidmore, 25-05-2017. Vrt. WvdK