KORT BINNENLANDS NIEUWS

Werkgevers leren niets van burn-outs bij hun personeel

De schuld wordt vaak bij de zieke gelegd, terwijl op de werkvloer alles bij hetzelfde blijft. Dat zeggen deskundigen na een onderzoek over re-integratie. Van de werknemers die na een burn-out terugkeerden op de werkvloer, gaf 56 procent aan dat de leidinggevende geen zaken heeft aangepast om een terugval te voorkomen. Bijna een derde heeft er niet of nauwelijks met zijn baas over gesproken. Dat blijkt uit een onderzoek van Zilveren Kruis dat vandaag naar buiten komt. Aan het onderzoek namen 533 werknemers deel die na een burn-out weer aan de slag gingen. Een op de zeven werkende Nederlanders heeft last van burn-outklachten als oververmoeidheid en emotionele uitputting. In het onderwijs is dit zelfs één op de vijf, berekende het CBS. Hun uitval wordt ten onrechte gezien als incident, zegt Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Vaak wordt de werknemer geleerd hoe hij met stress moet omgaan door te mediteren of een cursus mindfulness te volgen. Maar dat is symptoombestrijding. Werkgevers moeten op zoek naar de oorzaak en zich de vraag stellen: moeten wij ons werk aanpassen?" Volgens Bakker is de werknemer na terugkeer gebaat bij meer feedback, afwisseling in zijn werkzaamheden of meer vrijheid op zijn werk. (Bron: AD/HvH, 23-05-2017)

Groei zzp'ers zet bijl aan wortel verzorgingsstaat

De grote groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel zet de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat. Veel zzp'ers zijn niet of amper verzekerd tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en sparen ook niet voor hun pensioen. Tegelijk verdient ongeveer de helft van de eenpitters zo weinig dat ze geen AOW-premie of belasting afdragen. Ze hebben echter wel recht op staatspensioen AOW als ze ouder worden en maken ook gebruik van andere collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en infrastructuur. Daarmee is de voortschrijdende flexibilisering van de arbeidsmarkt op termijn onhoudbaar voor het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, stelde de Europese Commissie maandag. Het nieuwe kabinet moet volgens Brussel veel meer doen om zzp'ers en flexwerkers in loondienst te krijgen. De Europese Commissie is niet de eerste die aan de bel trekt over de zzp-hausse. Eerder waarschuwden ook arbeidsmarktexperts, vakbonden en de club van rijke landen Oeso hiervoor. (Bron: FD, 24-05-2017)

Sterkste aardbeving in twee jaar in Groningen

Het Groningse Slochteren is zaterdagmiddag 27 mei jl. het epicentrum geweest van een aardbeving. Het KNMI mat een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Daarmee zou het de zwaarste aardbeving in het gebied zijn sinds 2015. Vanaf een kracht van 2,0 is een aardbeving voelbaar en kan ze schade aanrichten. In het gaswinningsgebied rondom Slochteren vonden de afgelopen jaren vaker bevingen zwaarder dan 2,0 plaats, maar niet eerder met deze kracht. De zwaarste aardbeving vond in 2012 plaats in de Groningse plaats Huizinge: die bereikte een kracht van 3,6. Het leidde tot veel schade en het verzakken van verscheidene huizen in het gebied. (Bron: NRC, 29-05-2017)

Groeiend aantal mensen in bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Dat zijn er 15.000 meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS is het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond toegenomen, terwijl het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald. Het was het tweede kwartaal op rij dat deze groepen minder bijstandsgerechtigden tellen. Bij de groei van het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond, met ruim 19.000 tussen maart 2016 en maart 2017, gaat het voor een aanzienlijk deel om mensen die asiel in Nederland hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep betreft Syriërs. Eritreeërs komen hierna. (Bron: AD, 31-05-2017)

'Instanties zijn te hard voor mensen in nood'

"Mensen die een uitkering nodig hebben, zijn langzamerhand verdachten geworden. De procedures rond een aanvraag zijn veel te ingewikkeld." Dat zegt René Schwab, die na 21 jaar afscheid neemt als directeur van de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF). Deze stichting helpt Hagenaars in een noodsituatie, die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen. Het maakt de SSSF een laatste vangnet voor hen die in armoede dreigen te vervallen. Schwab ziet het in de praktijk gebeuren dat mensen soms om een pietluttigheid geen uitkering krijgen. Vervolgens zitten ze een tijd zonder geld en kunnen ze de huur niet meer betalen. "We zijn wantrouwiger geworden met zijn allen. Fraude bestrijden moet, maar nu zijn de allerzwaksten het slachtoffer." Het systeem is volgens hem te hard geworden. (Bron: AD, 16-05-2017)

Extra geld voor verpleeghuiszorg

De nieuwe kwaliteitstandaarden voor de verpleeghuiszorg gaan structureel 2,1 mrd euro per jaar kosten, onder andere doordat er 40.000 meer mensen nodig zijn voor de uitvoering ervan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer. De nieuwe normen zijn vastgelegd door het Zorginstituut en bindend. Ze hebben onder andere betrekking op de minimale bezetting en benodigde competenties bij 'intensieve zorgmomenten', zoals opstaan, naar bed gaan 'en rond het sterven'. (Bron: FD, 01-06-2017)

Meer doden door arbeidsongevallen

Bij arbeidsongevallen in Nederland zijn vorig jaar zeventig doden gevallen, een toename van 37 procent. Daarnaast was er sprake van ruim 2500 arbeidsongevallen (een toename van 14%) waarbij iemand letsel opliep en er sprake was van ziekteverzuim. Bovendien: bijna de helft van de ongevallen waarvoor een meldingsplicht geldt, wordt niet gemeld. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW. Inspecteur-generaal Marc Kuipers noemt 'onderbetaling en arbeidsongevallen belangrijke fenomenen waar de Inspectie SZW zich steeds meer zorgen over maakt'. Zo wordt winst boven veiligheid gesteld en krijgen tijdelijke werknemers onvoldoende instructies. (Bron: FD, 18-05-2017)

Uitzendbranche groeit, vast werk stagneert

De Nederlandse uitzendbranche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omgezet op kwartaalbasis. Dat maakte het CBS bekend. De stijging bedroeg 1,1 procent en kwam daarmee wel lager uit dan de stijging in het vierde kwartaal van het vorige jaar. Tevens was er op kwartaalbasis sprake van een stijging van het aantal uitzenduren, met 1,4 procent. Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,5 procent. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 toegenomen. Het aantal uren in kortlopende contracten daalde in het eerste kwartaal met 0,8 procent. In de voorgaande drie kwartalen nam de stijging van deze uitzenduren al af. (Bron: FD, 01-06-2017)

Kinderrechten in Nederland zakken internationaal

Nederland is opnieuw gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten van de organisatie KidsRights en de Erasmus Universiteit. Vorig jaar viel Nederland van plaats twee naar plaats dertien op de ranglijst. Nu is het gezakt naar de vijftiende plek. Net als vorig jaar kan de relatief lage positie van Nederland vooral worden toegedicht aan bezuinigingen die vaak arme gezinnen raakten. Ook de kwaliteit van de jeugdzorg is volgens Kidsrights een aanhoudend probleem. (Bron: NRC, 25-05-2017)

Nog eens 12.600 banen op de tocht bij banken

Het aantal banen in de financiële sector blijft afnemen. Komende anderhalf jaar verdwijnen nog eens 12.600 banen, 5 procent van het totaal. Dat blijkt uit een prognose van het UWV. Het aantal vacatures groeit wel, maar vooral voor hoger opgeleiden. De krimp in de financiële sector is al langer gaande Van 2012 tot en met 2016 gingen al 27.000 banen verloren. (Bron: AD, 24-05-2017)