Mensenketting van Tihange over Luik en Maastricht naar Aken

Voor de sluiting van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3

i-008-019.jpg
Oproep tot deelname aan menselijke ketting. (Afbeelding: Wise)

Wiebe Eekman

Een internationale samenwerking van Duitse, Belgische en Nederlandse organisaties bouwt aan een massale mensenketting over 90 kilometer. Zondag 25 juni. Zij schrijven: "door een ketting te vormen geven we met tienduizenden mensen tegelijk een niet te negeren signaal tegen het nucleaire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven." Zij hebben het traject in zes secties opgedeeld. Op elke kilometer willen ze een vermenging van Duitsers, Nederlanders en Belgen hebben.

Sectie 1 : 17 km van Tihange naar Seraing
Sectie 2 : 16 km door Luik en zijn voorsteden
Sectie 3 : 22 km van Luik naar Maastricht
Sectie 4 : 12 km door Maastricht
Sectie 5 : 17 km van Maastricht naar Aken
Sectie 6 : 6 km rond Aken

Kies een kilometer uit. De Belgische PVDA-PTB besloot zich voor drie kilometer in te schrijven. Kilometer 5 in het dorpje Amay bij Hoei. Kilometer 21 in de voorstad Seraing, waar zij een sterkere werking onder de staalarbeiders hebben. Kilometer 33 in Herstal waar ook een groepspraktijk 'Medicine pour le peuple' (artsen voor het volk) is. Om 12 uur wordt er verzameld in de lokale PVDA-PTB-secretariaten met een broodje en uitleg.

Zondag 25 juni dus. Doe mee. Bekijk detailinformatie op https://www.chain-reaction-tihange.eu/nl/ Hoe verloopt zo'n mensenketting? Met een beetje enthousiasme en creativiteit kom je al heel ver. Bekijk het promotiefilmpje op https://www.youtube.com/watch?v=x_H3xz2h6wQ

De eerste eis is de onmiddellijke sluiting van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3. Dat zijn de reactoren waar al een paar jaar geleden duizenden scheurtjes werden ontdekt. We zagen protesten alom tegen de verdere doorstart van deze mogelijke ramp reactoren en tegen het heropenen van de oudste reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1. De rechtse Belgische regering blijft tot nu toe halsstarrig haar geloof belijden in de eigenaar van deze reactoren, de holding Engie-Electrabel.

Een ramp in Tihange in de Belgische provincie Luik bedreigt ook onmiddellijk de steden Maastricht en Aken en hun wijde omgeving. Evengoed voelt het groothertogdom Luxemburg zich bedreigd. Nederland mag natuurlijk zich ook zorgen maken over de reactoren in Doel aan de Schelde.

Ernstige beveiligingsrisico's

Ik citeer de organisatoren: Op 19 november 2016 schrijft de krant 'La Libre Belgique' dat de algemeen directeur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Jan Bens, voormalig directeur van de kerncentrale in Doel en voorstander van kernenergie, verontwaardigd is over het gebrek aan initiatieven van Electrabel, de exploitant, om het beveiligingsniveau te verbeteren. In twee brieven gericht aan Electrabel schrijft Bens dat de kans op een kernramp in de drie reactoren van Tihange en in de reactoren 3 en 4 van Doel "zeer waarschijnlijk" is en de gevolgen "vergelijkbaar zijn met de zeer ernstige ongelukken in Fukushima en Tsjernobyl".

Bij onderzoeken tussen 2012 en 2014 werden duizenden scheuren en scheurtjes gevonden in de wanden van de reactorvaten. Dat verhoogt het risico op het plotseling barsten van het reactorvat en daardoor op een kernramp. Bij een ontmoeting met de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Camille Gira, op 18 januari 2016, moest zelfs de directeur van het FANC toegeven dat iedere nieuwe kernreactor die dergelijke gebreken zou vertonen afgekeurd zou worden. Ondanks deze vaststelling werden de reactoren eind 2015 opnieuw gestart.

En onze elektriciteitsvoorziening?

Zelfs zonder de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 is de elektriciteitsvoorziening in België en Zuid-Nederland gewaarborgd. Dat hebben de vele stilstanden van de reactoren al zelf bewezen. De back-up capaciteit bestaat al. En verder wordt er steeds meer geïnvesteerd in wind en zonne-energie, naast warmtekrachtkoppelingen. Warmtekrachtkoppelingen zijn vooral interessant in de energievretende petrochemische industrie. Door het tezamen opwekken van warmte en elektriciteit wordt wel 40 procent primaire energie bespaard.

Het front heeft als tweede en derde programmapunt: "Wij ondersteunen alle initiatieven om de huidige nucleaire en fossiele elektriciteitsproductie te vervangen door 100 procent hernieuwbare energie en op grote schaal energiebesparing." En: "Wij willen een waarborg op energiebevoorrading voor iedereen. Dat tegen billijke prijzen die rekening houden met lage inkomens."

En onze werkgelegenheid?

De Belgische linkse krachten in het front zorgden voor de toevoeging van een vierde programmapunt: "Wij zijn ons bewust dat de overgang van nucleaire energie naar hernieuwbaar, problemen doet rijzen voor de werkers. Daarom vragen wij maatregelen die de werkers in de nucleaire en fossiele sector helpen zich aan te passen aan de betere technologieën. Wij willen dat deze maatregelen uitgewerkt worden in samenwerking met de werkers, de bevolking en hun verschillende organisaties."

De Belgische PVDA-PTB zal een tweetalige folder uitdelen met de eis dat de energiesector een openbare dienstverlening moet worden.

Manifest 1 juni 2017.