Rectificatie

In de toelichting op de plaatsing van het artikel 'socialisme voor de 21ste eeuw' werd getracht afstand te nemen van pogingen om de strijd voor het socialisme in perioden te knippen. De toelichting heeft echter voor enige verwarring gezorgd. De NCPN neemt afstand van pogingen om delen van de strijd voor de opbouw van het socialisme wereldwijd te verketteren. Benamingen als 'socialisme 2.0' en 'socialisme voor/van de 21ste eeuw' trachten afstand te nemen van bepaalde perioden of specifieke omstandigheden tijdens de opbouw van het socialisme, zoals met name in de USSR na de Oktoberrevolutie werd ontwikkeld en in veel andere landen, altijd onder specifieke omstandigheden. Uiteraard worden bij de opbouw van het socialisme ook fouten gemaakt, maar de suggestie dat er met een 'schone lei' kan worden gestart is onjuist. De opbouw van het socialisme gaat met horten en stoten, fouten en successen horen daarbij. De successen overal in de wereld bij de opbouw van het socialisme na de Oktoberrevolutie moeten worden genoemd en gevierd, net als het noodzakelijk is fouten te noemen en waar mogelijk te herstellen. Dit proces gaat hand in hand met het zoeken naar verdere verdieping van het marxisme-leninisme. Dat proces zal blijvend plaatsvinden. De NCPN gaat echter uit van de continuïteit van het proces over alle jaren en het verrijken van dat proces met nieuwe ervaringen bij de opbouw van het socialisme overal in de wereld. Modern klinkende leuzen leiden alleen tot verwarring. Elk tijdperk kent zijn kansen en bedreigingen. Fouten en verworvenheden moeten worden begrepen binnen de context van ieder apart tijdperk en van alle specifieke omstandigheden. Dat vraagt om studie en uitleg, niet om uitgummen van de realiteit.