Geslaagde bijeenkomst 200 jaar Marx - 15 jaar CJB

i-001-005.jpg
De NCPN organiseerde een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam in het teken van 200 jaar Marx en 15 jaar CJB. Na een drietal speeches (zie verderop in de krant), volgde een cultureel feestelijk programma met theater poëzie en muziek. (Foto: Manifest\GL)

Tycho Bear/Wil van der Klift

Op zaterdag 6 oktober vierde de CJB samen met de NCPN het feit dat het 200 jaar geleden was dat Karl Marx geboren werd (5 mei 1818 in Trier). Daarnaast stond deze dag ook in het teken van de vijftiende verjaardag van de CJB. Tijdens de viering werden drie verschillende speeches gegeven.

Namens de CJB spraken Aris over 200 jaar Marx en Pascal van der Toorn over de verjaardag van de CJB. Jan Ilsink ging namens de NCPN in op het belang van een klassengericht bedrijvenwerk. Wil van der Klift leidde het debat. In deze krant worden de speeches van de twee CJB'ers gepubliceerd. Alhoewel de opkomst enigszins tegenviel vanwege een aantal afmeldingen was de viering een groot succes. Tegelijkertijd kwalitatief hoogstaand en door de verschillende culturele bijdragen ontspannend. Inhoud en viering kwamen zo goed uit de verf. Het culturele programma bestond uit een gratis optreden door de muziekgroep 'PanPan VinoVino' (panpanvinovino@yahoo.com) met opzwepende Zuid-Amerikaanse muziek, het toneelstuk 'Marx is back' to clear his name, door Roberto Bacchilega van Astaro Theatro, gebaseerd op een stuk van Howard Zinn, en daaraan voorafgaand een gedicht van Marten Steenman, dat later in Manifest zal worden gepubliceerd omdat het gaat over de Februaristaking.

De eerste toespraak ging over de relevantie van de theorie van Marx in 2018 en hoe die ondanks de wijzigingen die het kapitalisme sinds zijn overlijden heeft doorgemaakt telkens weer wordt bewezen. Ook al is Marx door de burgerij al meerdere malen doodverklaard, zagen we rond zijn 200ste geboortedag toch een heleboel artikelen in de burgerlijke pers. In de speech werd ook ingegaan op veelgehoorde argumenten tegen het marxisme, maar ook op de bewuste of onbewuste verdraaiingen in de burgerlijke pers van de teksten van Marx zodat zijn theorie ongevaarlijk wordt voor de heersende klasse en niet meer inspirerend is voor de werkende bevolking. Een diepgaande en heldere analyse die waard is te worden gepubliceerd omdat een toespraak alleen die diepgang niet helemaal toegankelijk maakt.

In de tweede speech werd ingegaan op het werk dat de NCPN praktisch doet onder delen van de Nederlandse arbeidersklasse en in de vakbeweging, om op die manier de arbeidersklasse te organiseren zodat zij opkomt voor haar eigenbelangen en gaat begrijpen dat er sprake is van klassenstrijd. Om nog maar eens te bewijzen dat de theorie van Marx nog steeds levend is én in de praktijk onder moeilijke omstandigheden wordt toegepast.

In de laatste speech werd ingegaan op het 15-jarig bestaan van CJB. De speech werd gegeven door een kameraad die al sinds 2004 actief is in de CJB en de vele ontwikkelingen binnen de organisatie heeft meegemaakt. Naast zijn verhaal over de ontwikkeling van de CJB gaf hij ook duidelijk aan waarom de CJB nodig is zodat de jongeren een visie kunnen krijgen op een betere, socialistische wereld én door de illusies van verschillende 'linkse' partijen kunnen prikken. De uit het hart geschreven en met passie uitgesproken speech werd uiteindelijk op een staande ovatie getrakteerd.

Na de toespraken was er ruimte voor vragen en aanvullingen die de viering verrijkten. Behalve speeches was er ook ruimte voor wat luchtiger werk. Aangezien de communistische beweging een internationale beweging is, had de secretaris van de Communistische Partij van Chili afdeling Nederland, een aantal van zijn Chileense vrienden gevraagd om met hun band PanPan VinoVino op te treden zodat het publiek ook kon genieten van deze swingende Latijns-Amerikaanse klanken, die uitnodigden tot dansen. Na een gedicht over de Februaristaking werd de dag beëindigd met een theaterstuk over en door Marx, die voor deze gelegenheid was teruggekeerd om de vele onzinverhalen over hem te weerleggen. Zo kon deze inspirerende dag op een humoristische manier, maar met een serieuze ondertoon worden afgesloten.