Van de redactie

i-002-006.jpg
Protest in Duitsland tijdens het congres van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD) in Augsburg op 30 juni jl. Op de website een artikel over de recente demonstraties in Chemnitz gericht tegen migranten. De schrijvers zetten de ruk naar rechts in het land in historisch perspectief. Ga naar www.ncpn.nl. (Foto: ZLV)

Wie verplicht is het aangeboden 'nieuws' in kranten en op radio en tv regelmatig te volgen, wordt al snel overspoeld door een golf van onsamenhangende feitjes en commentaren daar weer op. 'Echt' nieuws en nepnieuws worden door elkaar heen aangeboden en zorgen voor verwarring en tegenstrijdigheden. Wat is trouwens 'echt' nieuws? Dat zogenaamde neutrale nieuws gebaseerd op 'echte' feiten is ook bedoeld om de mening van de lezers te beïnvloeden en wordt ook gefabriceerd om het denken van de mensen in een bepaalde - overwegend rechtse - richting te sturen.

Nieuws is altijd politiek gekleurd, uiteraard ook het nieuws in Manifest. Met dien verstande dat ons nieuws bedoeld is om strijd van de werkende klasse te versterken en gebruikmaakt van het wetenschappelijk socialisme. Burgerlijk nieuws is bedoeld om het kapitalisme te beschermen. Het verschil is dus gewoon een kwestie van klassenpositie. De verklaringen voor financiële, economische, politieke en ideologische verschijnselen in de burgerlijke media zijn veelal gebaseerd op nattevinger-onderzoek, waarbij de uitkomst al van te voren vaststaat: het kapitalistische systeem 'kritisch' volgen opdat het systeem verbeterd wordt zonder het in de waagschaal te leggen. Eigenlijk dus ook gewoon nepnieuws.

Manifest probeert zoveel mogelijk de verhouding tussen reageren op burgerlijk nieuws en marxistisch theoretisch-ideologische verklaringen en tussen praktijk en theorie op een evenwichtige en samenhangende manier aan te bieden, zonder in de val te trappen van reageren op alle (nep)nieuws van welke aard ook. Wij bieden klassenbewuste informatie aan waardoor het voor de lezer mogelijk is zelf ontwikkelingen te kunnen analyseren en nepnieuws te herkennen en te doorgronden. Zeer belangrijk in tijden van groeiende verwarring. In die zin vervult de krant een niet onbelangrijke rol in het bewustwordingsproces van de zoekende voorhoede van de werkende klasse. Een rol dus in de noodzakelijke scholing van mensen die zich bewust worden van het feit dat het met het kapitalisme van kwaad tot erger gaat, en die ook geen genoegen meer nemen met pseudo-radicale antwoorden of pogingen een middenweg te vinden tussen kapitalisme en socialisme.

Daarom plaatsen we deze keer integraal twee van de drie speeches die werden gehouden door jonge kameraden tijdens de bijeenkomst op 6 oktober jl. ter gelegenheid van de geboortedag van Karl Marx, tweehonderd jaar geleden en de viering van de vijftiende verjaardag van de oprichting van de jongerenorganisatie van de NCPN, de CJB. Dat gaat dan weliswaar ten koste van de ruimte om de actualiteit te duiden, maar levert belangrijke kennis op om zelfstandig nieuws te analyseren. Even de tanden zetten in de inleidingen (voor niets gaat alleen nog de zon op, hoelang trouwens nog?), eventueel gebruiken als lesmateriaal (in de afdelingen of op school) is zeker effectief. De NCPN wordt in dit Marx-jaar met grote regelmaat door scholieren en studenten gevraagd om informatie te leveren voor schoolopdrachten en universiteitsprojecten. Vraag genoeg dus naar achtergrondsinformatie op basis van onze marxistisch-leninistische visie.

We komen later zeker terug op de levensgevaarlijke ontwikkelingen in Brazilië, waar een tweede Duerte aan de macht dreigt te komen, op de economische kracht van de salafistische schurkenstaat Saoedi-Arabië; op pogingen, aangezwengeld door de VS, Venezuela militair binnen te vallen; op de toenemende dreiging van een cyberoorlog; de afloop van het machtsspel tussen het VK en de EU als gevolg van de komende Brexit; de 'gezonde wrijving' tussen de politiek en het 'onmisbare' grote bedrijfsleven en de financiële en juridische steun voor de multinationals; het groeiende woningtekort; dehandelsoorlog die de VS hebben ingezet tegen China; de politieke, economische en ideologische oorlog tegen Rusland; de groei van het aantal rechtse en extreem-rechtse partijen in antwoord op het toenemende gebrek aan geloof in traditionele partijen; de groeiende kapitalistische crisis; op de gevaarlijke militaire oefeningen in Noorwegen etcetera. We zullen zeker terugkomen op de geschiedenis van de 'Roofstaat Nederland', die veel van zijn economische groei dankt aan de plunderingen en slavernij door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Daarbij zal zeker ook aandacht worden geschonken aan de actualiteit van het koloniale verleden. De koloniale verschrikkingen worden tegenwoordig mondjesmaat toegegeven maar vragen om veel meer aandacht. Nogal wat taken voor een kleine partij. Een beetje hulp kunnen we er zeker bij gebruiken... Wie biedt zich aan?

Intussen geven wij in dit nummer van Manifest, zoals gebruikelijk een aantal analyses, zoals over de positie van Trump (Greg Godels) en over het feit dat onder kapitalistische verhoudigen de armoede alleen maar verder zal groeien (Eoghan O'Neill). En we gaan nader in op enige politieke ontwikkelingen, o.a. in Griekenland, een strategisch gelegen gebied dat al decennialang voluit de aandacht geniet van het westerse, met name Amerikaanse kapitaal.

Terwijl de politiek in België verder verrechtst, zette de PVDA-B tijdens de lokale verkiezingen stappen vooruit, vooral in een reeks Vlaamse steden, terwijl de posities in Wallonië en Brussel verder werden versterkt. Voor het eerst is er sprake van een landelijke doorbraak. Het aantal lokale zetels groeide van 50 tot 157. Inmiddels is de strijd binnen wat links wordt genoemd volop gaande. In veel landen zijn het met name de 'groene' partijen (zoals Groenlinks, de Groenen in Beieren en in België Ecolo-Groen) die meer politieke ruimte opeisen, vaak ten koste van de sociaaldemocraten. De bevolking is bij lange na niet klaar voor partijen die een standvastige communistische politiek blijven voeren. Voor Die Linke en aanverwante partijen, voor de SP in Nederland en de PVDA in België is er wel politieke ruimte, maar met politiek-ideologisch gematigde programma's. De poging van onze zusterpartij KPL in Luxemburg om een zetel in het parlement te bemachtigen als communistische partij lukte niet. Er hoefde slechts snel een Piratenpartij te worden opgericht of een te groot deel van de werkende klasse liet zich in de maling nemen. Of was de relatieve strijdbaarheid in Italië van de huidige regering genoeg om die partij een mandaat te geven?

De sociale onrust wordt steeds zichtbaarder. Steeds meer mensen leven in armoede ondanks een baan. In Den Haag bijvoorbeeld leeft pakweg één op de twaalf werkenden in armoede. De onrust onder de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolkig groeit. Omdat het openbaar vervoer te duur is en steeds minder aanwezig zijn veel mensen nog steeds voor vervoer aangewezen op een auto. De verzekeraars maken daar dankbaar misbruik van en jagen de premie voor autoverzekeringen door het dak. Voor het eerst zijn de toekomstperspectieven van jongeren slechter dan van hun ouders. Lonen, uitkeringen en pensioenen blijven achter bij de huidige economische groei, waarbij het bedrijfsleven miljoenenwinsten maakt en de aandeelhouders ermee aan de haal gaan. Niet voor niets is Nederland weer duizenden miljonairs rijker. De economische vooruitzichten zijn slechter geworden. De economische groei is inmiddels alweer over de top en op weg naar een nieuw dal. Ondernemers, groot en klein, concurreren elkaar daarom op leven en dood en trachten te overleven door de werkenden steeds verder uit te buiten.

Inmiddels neemt het criminaliseren en bedreigen toe van de regeringen van Rusland, Iran, Syrië, de DVRK, Venezuela, Nicaragua, Cuba en nog tal vanandere landen die een autonome politiek willen voeren. Met name de pogingen om Venezuela te destabiliseren en het gevaar van een militaire interventie vragen om beter georganiseerd verzet.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Lees de Waarheid in Manifest.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot: https://youtube.be/16w_Qhii02Q,
  2. Analyse over rellen in Chemnitz, Hans Bauer/Patrik Köbele.

Manifest nr. 10/2018, het laatste nummer van dit jaar, verschijnt op donderdag 20 december 2018. We slaan het novembernummer over, zoals eerder aangekondigd en gemotiveerd.