Herdenking Mandela: uiting verschuiving mondiale machtsverhoudingen

nelson-mandela-madiba-9-580x416.jpg
De relatie tussen Fidel Castro en Nelson Mandela was altijd hartelijk en kameraadschappelijk. (Foto: Therealcuba/Havanatimes.org)

Jan Ilsink

De regie op de herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 10 december in het voetbalstadion van Johannesburg was stevig in handen van het ANC. Daarmee werd het een demonstratie van nieuwe machtsverhoudingen op het wereldtoneel.

Internationale sprekers waren, naast de president van buurland Namibië en Ban Kimoon van de VN, op twee na allen van de economisch opkomende BRIC-landen: Brazilië, India en China. Opvallende afwezige in dit rijtje was Rusland. De Russische president Putin was niet gekomen omdat hij donderdag zijn 'troonrede' in de Doema moest houden.

Voor de 'westerse landen' mocht president van de VS, Obama, het woord voeren. Hij was in gezelschap van een zware delegatie van drie andere voormalige presidenten: Carter, Clinton en Bush. Obama is een goed spreker en was duidelijk bezig met een 'charme-offensief', waarin ook zijn begroeting paste van Raúl Castro, de president van Cuba, en laatste buitenlandse spreker. In zijn 'charme-speech' werd Mandela, net als in alle 'burgerlijke' commentaren, 'neergezet' als een wijze man, die door zijn leven van strijd tegen onrecht en zonder wraakgevoelens, een voorbeeld is voor ons allen. Onvermeld bleef dat Mandela als consequentie van stellingname tegen onrecht een van de oprichters en commandanten was van Umkhonto we Sizwe (Speer van de Natie), de gewapende vleugel van het ANC. Als zodanig stond Mandela nog tot 2008 op de terroristenlijst van de VS! Zijn medegevangene op Robbeneiland, Andrew Mlangeni, vermeldde in zijn bijdrage dat vele kameraden van UwS, onder wie Mandela en hij, in de jaren '60 een militaire opleiding in China kregen.

De Nederlandse pers heeft zich in de verslaglegging gestort op het optreden van Obama. Geen vraagtekens werden gesteld bij het feit dat geen enkele Europese vertegenwoordiger het woord voerde, terwijl Groot-Brittannië bijvoorbeeld zwaar vertegenwoordigd was door premier Cameron en voormalige premier Blair en prins Charles. Evenmin serieuze aandacht voor het feit dat Raúl Castro wel mocht spreken! Hij werd aangekondigd door gastvrouw Baleka Mbete als de president van een klein eiland, waarvan de bewoners bij Cuito Cuanavale hebben gevochten en hun leven gegeven voor de bevrijding van het volk van Zuid-Afrika. Bij de ondertiteling van de NOS werd dit 'detail': Cuito Cuanavale niet meegenomen!

Zie de verklaring Partijbestuur NCPN en vertaling door Solidair van SACP-verklaring op de website www.ncpn.nl.