Skip navigation

Citaat van de Maand

"

"(...) Denkt u echter niet, mijne heren, dat als wij de vrijheid van handel kritiseren we de bedoeling hebben het stelsel van beschermende douanetarieven te verdedigen. Men kan vechten tegen de constitutionele regeringsvorm zonder daarom een vriend van het absolutisme te zijn. Overigens is het stelsel van beschermende douanetarieven slechts een middel om in een land de grootindustrie te vestigen, dat wil zeggen, het van de wereldmarkt afhankelijk te maken; en vanaf het ogenblik waarop men afhankelijk is van de wereldmarkt, is men reeds meer of minder afhankelijk van de vrijhandel. Bovendien ontwikkelt het protectionisme de vrije concurrentie binnen een land. Daarom zien wij dat in een land waar de bourgeoisie begint zich als klasse te doen gelden, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, ze grote moeite doet om beschermende tarieven te krijgen.  Dat zijn wapens voor haar tegen het feodalisme en de absolute staatsmacht, ze zijn voor haar een middel om haar krachten te concentreren en de vrijhandel binnen het land zelf te verwezenlijken. Maar in het algemeen is heden ten dage het protectionisme conservatief, terwijl het systeem van vrijhandel een vernietigende werking heeft. Het ontbindt de bestaande nationaliteiten en drijft de tegenstelling tussen proletariaat en bourgeoisie op de spits. In één woord, het stelsel van vrijheid van handel versnelt de sociale revolutie. En slechts in deze revolutionaire zin, mijne heren, stem ik voor de vrijhandel. (...)"

Karl Marx, 1848
Redevoering over het vraagstuk van de vrijhandel voor het Democratisch Genootschap te Brussel