Skip navigation

Laatste Editie

Redactioneel

De NAVO viert haar 75ste verjaardag en wat ons betreft hoeven er geen slingers opgehangen te worden. Na 75 jaar staat de organisatie weer helemaal op de kaart en reiken de imperialistische ambities alsmaar verder. Kapitalistische regeringen trekken gretig de buidel om onder de vlag van de NAVO de wapenindustrie te spekken. Nu de oorlogstrom luide…

meer lezen

Citaat van de Maand

"

Een bepaalde verandering was zich in het laatst van de tachtiger jaren en in het begin van de negentiger jaren overigens wel gaan aftekenen. Textielstakingen in Twente, de eerste grote werkstaking van de Rotterdamse bootwerkers in 1889, de stakingen van veen- en landarbeiders in Friesland gingen wel in de eerste plaats om lotsverbetering, maar bij een deel van de arbeiders hadden ze ook wel een ideële kant; het besef dat het niet alleen om het ogenblik maar ook om de toekomst ging groeide. De schreeuwende verschillen tussen de inkomsten van de hoger en lager geplaatsten begonnen ook aan te spreken. Niet alleen de omstandigheid dat er mensen met enorme bezittingen waren, terwijl anderen bijna van de honger omkwamen inspireerde tot een strijd voor een rechtvaardiger verdeling van de aardse goederen, maar ook het feit dat bijvoorbeeld een directeur van gemeentewerken een jaarwedde van f3500.- had, terwijl een wegwerker bij dezelfde dienst f480.- per jaar verdiende riep verzet op. Er waren bakkersgezellen die met een werkweek van 80 uren f8.- verdienden en dan nog blij mochten zijn als ze een brood mee naar huis mochten nemen...

Pieter Terpstra
Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland