Skip navigation

In Beeld

Studentencomité Room for Disruption jaagde voorzitter van het NAVO militaire comité — Rob Bauer — weg van zijn eigen interview bij UvA's Room for Discussion.

Studentencomité Room for Disruption jaagde voorzitter van het NAVO militaire comité — Rob Bauer — weg van zijn eigen interview bij UvA's Room for Discussion.

Op 26 maart stond een gepland interview van 'Room for Discussion' met Rob Bauer, de voorzitter van het NAVO Militair Comité. Het interview werd echter onderbroken door een vredesprotest van studenten tegen de aanwezigheid van de NAVO op de UvA.

Op 24 februari herdachten de NCPN en CJB voor de 6e keer de heldhaftige Februaristaking van 1941. Meer dan 100 mensen kwamen naar het Jonas Daniël Meijerplein om verschillende inspirerende speeches en muziek te beluisteren.

Op zondag 4 februari organiseerden de NCPN en de CJB een demonstratie bij vliegbasis Woensdrecht.

Interview met verschillende oudgediende kameraden over hun ervaringen in de eerdere jaren van de CJB en de veranderingen die de organisatie heeft doorgemaakt.

Op 14 april organiseerde de stichting Spanje 36-39 na drie jaar afwezigheid door COVID een nieuwe herdenking om de Spaanse burgeroorlog en in het bijzonder de Nederlandse antifascistische vrijwilligers in dit conflict te eren.

Op 8 mei hebben kameraden van CJB afdeling Utrecht en delen van afdelingen Brabant en Haarlem de Dag van de Antifacistische Overwinning herdacht op het Sovjet Ereveld en Koedriest-monument te Leusden.

De 1 mei manifestatie van de FNV in Amsterdam heeft een krachtige boodschap uitgedragen: de werkende mensen nemen geen genoegen met de constante achteruitgang. De arbeidersklasse verdient beter!