Skip navigation

Artikelen

‘Voor de gewone burger’?

‘Voor de gewone burger’?

19 april 2024 15:08 • Roel Hoefmaker

"Mevrouw kan niet wachten, mevrouw moet nu dat geld hebben", Geert Wilders zegt het met een goed gespeelde stelligheid tegen Frans Timmermans tijdens het SBS6-verkiezingsdebat. Op het programma staat de afschaffing van het eigen risico. Achter hem staat een minstens net zo boze vrouw. Zij wil dat het eigen risico in de zorgverzekering afgeschaft wordt. De symboliek is duidelijk: ‘Geert Wilders, de redder van de gewone burger, ga maar achter hem staan, hij redt je wel’.


Strijd is de enige weg!

Strijd is de enige weg!

Voor inkomens, rechten en vrede

9 april 2024 12:00 • Redactie

Naarmate de kabinetsformatie vordert, wordt steeds duidelijker dat ook de nieuwe regering niet de belangen van de werkende klasse voorop zal stellen. Het beleid van de vorige regering, dat ten gunste was van het grootkapitaal, zal worden voortgezet in een nieuw jasje. Er komen nieuwe bezuinigingsrondes aan. Vanuit de politiek hoeven we niet te verwachten dat er een einde komt aan de decennialange sociale afbraak, die desastreuse gevolgen heeft voor de inkomens en rechten van de werkende klasse. Alleen door middel van strijd kunnen we het tij keren!


75 jaar NAVO-terreur

75 jaar NAVO-terreur

4 april 2024 00:00 • Commissie Internationaal

Op 4 april 1949 werd de NAVO opgericht door twaalf landen in Europa en Noord-Amerika, waaronder Nederland, als een zogenaamd ‘defensieve’ militaire alliantie om de Sovjet-Unie en andere socialistische landen te bestrijden. In 2024 viert de NAVO haar 75-jarig jubileum. Gedurende deze 75 jaar heeft de wereld te maken gehad met bloedige interventies, oorlogen en de bevordering van fascisme en nazisme door de NAVO. De NAVO heeft in deze periode bewezen een vijand van de wereldvrede te zijn, en haar bestaan is onaanvaardbaar.


Studenten drijven NAVO weg van de UvA

Studenten drijven NAVO weg van de UvA

Interview met NAVO-topman onderbroken

26 maart 2024 20:17 • Redactie

Op 26 maart stond een interview gepland van 'Room for Discussion' met Rob Bauer, de voorzitter van het NAVO Militair Comité. Het interview werd echter onderbroken door een vredesprotest van studenten tegen de aanwezigheid van de NAVO op de UvA.


De actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland

De actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland

Politieke inleiding namens het Partijbestuur voor de Partijconferentie van 24 februari

9 maart 2024 07:00 • Aris

Op 24 februari 2024 organiseerde het Partijbestuur (PB) van de NCPN een Partijconferentie, met als voornaamste agendapunt de financiën van de partij. We publiceren de politieke inleiding die namens het PB werd gehouden op de Conferentie. Deze gaat uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen, zoals de formatie, de plannen die de kapitalistenklasse uitstippelt voor de nieuwe regering, de boerenprotesten, maar ook de internationale ontwikkelingen en de strijd voor vrijheid voor Palestina.


Driemaal staakt, juist vandaag

Driemaal staakt, juist vandaag

NCPN en CJB herdenken Februaristaking

5 maart 2024 19:46 • Meindert

Op zaterdag 24 februari 2024 verzamelden Amsterdammers en mensen uit alle windstreken zich op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam, om samen met de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) de Februaristaking van 1941 te herdenken. Een inspirerende middag vol speeches, muziek en verbroedering. Gezamenlijk trokken ze in een mars door de straten van onze hoofdstad om zich uit te spreken tegen de springlevende grillen van het kapitalisme, imperialisme en fascisme.


Het Nederlandse grootkapitaal profiteert van de slachtpartij in Palestina

Het Nederlandse grootkapitaal profiteert van de slachtpartij in Palestina

Stop de levering van F-35 onderdelen uit Woensdrecht!

6 februari 2024 10:20 • Meindert

Op zondag 4 februari organiseerden de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) een demonstratie bij vliegbasis Woensdrecht. De actie werd georganiseerd in het kader van de Nederlandse bijdrage aan de Israëlische oorlog in Palestina. Tijdens de demonstratie werden er speeches gehouden en leuzen gescandeerd om aandacht te vragen voor de penibele situatie waar de Palestijnse bevolking zich nog dagelijks in bevindt door het buitensporige geweld van het Israëlische leger. De NCPN en de CJB eisen dat Nederland alle banden met Israël breekt, en roept arbeiders van alle landen op om verenigd een vuist te maken tegen een reeks aan nodeloze imperialistische oorlogen die uitsluitend de belangen van het grootkapitaal dienen. Het socialisme-communisme is de hoofdvoorwaarde voor een toekomst vrij van bloedvergieten om winstbejag. Daarom herhalen wij: “Tegen oorlog en imperialisme, voor vrede en socialisme!”


Zet onvrede om in actie!

Zet onvrede om in actie!

Verklaring Partijbestuur NCPN over de verkiezingsuitslag

19 december 2023 13:00 • Partijbestuur NCPN

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen toont enerzijds de terechte onvrede en woede onder grote delen van de werkende klasse over het afbraakbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd door de opeenvolgende kabinetten. Maar anderzijds toont de uitslag dat er nog veel illusies zijn over partijen die zich op diverse manieren voordoen als een ‘alternatief’, terwijl zij in wezen dezelfde politiek dienen. Dat geldt ook voor de extreemrechtse PVV, die als grootste uit de bus kwam en dezelfde politiek dient die de afgelopen jaren het levenspeil van de mensen heeft aangetast. Niet alleen kunnen zulke partijen geen alternatief bieden, maar het betreft een gevaarlijke, racistische en antidemocratische politieke kracht. De enige kracht die daadwerkelijk de achteruitgang kan stoppen, bestaanszekerheid kan garanderen en verbeteringen kan afdwingen is de werkende klasse. Het is tijd voor de arbeidersklasse om zich te organiseren tegen de politiek van het kapitaal! Nu is de tijd om de NCPN verder te versterken!


10e CJB-Congres afgerond: strijden aan de basis voor onze belangen en voor het socialisme!

10e CJB-Congres afgerond: strijden aan de basis voor onze belangen en voor het socialisme!

21 november 2023 12:00 • Redactie Voorwaarts

Recent organiseerde de Communistische Jongerenbeweging (CJB) haar 10e Congres, waarop de activiteit van de afgelopen periode werd geëvalueerd en besluiten zijn genomen voor de komende jaren.


Strijd is de uitweg!

Strijd is de uitweg!

16 mei 2023 21:58 • Redactie

Als er iets opviel aan de 1 mei viering van dit jaar, is het wel het grote aantal voorbeelden van succesvolle acties en stakingen in uiteenlopende sectoren. Met hun strijd, hebben werkers in verschillende sectoren betere lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen afdwingen. Al deze voorbeelden, die werden uitgelicht tijdens de manifestatie, tonen dat er iets aan het veranderen is. De werkende klasse vindt langzaam maar zeker weer de weg naar de collectieve, georganiseerde strijd.