Skip navigation
Oproep

Financiële campagne voor partij en krant – zomer 2024

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 7 mei 2024

placeholder image
NCPN

De vernieuwde redactie van Manifest heeft niet alleen oplossingen gevonden voor technische en organisatorische vraagstukken bij de productie van de krant. Ze heeft ook afstemming bereikt in inhoud en vormgeving van Manifest, website en sociale media.

Hierdoor kan de partij haar unieke inhoud veel beter presenteren. Dit is een belangrijke voorwaarde voor verzet tegen de oorlogszuchtige politiek van het machtige, imperialistische grootkapitaal. Een politiek waarvan de werkende mensen de rekening betalen door hogere kosten van levensonderhoud, door prijsstijgingen en belastingdruk. In de conflicthaarden zelfs met hun leven.

Om onze standpunten bij de bevolking onder de aandacht te brengen is financiële steun voor partij en krant van wezenlijk belang. Donaties voor krant en partij blijven daarom noodzakelijk om haar taak in berichtgeving en opheldering te kunnen voortzetten.

Alle reden dus om de financiële zomeractie 2024 royaal te steunen!

Stort op NL82INGB0001022573 t.n.v. Stichting HOC of op NL38INGB0007808612 van (ANBI) Stichting-VCG (Verspreiding Communistisch Gedachtegoed)


Secretariaat van het Partijbestuur van de NCPN en redactie van Manifest

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!