Skip navigation
Solidariteit

Handen af van de Communistische Partij van Venezuela!

placeholder image
NCPN

De Venezolaanse regering voert de aanval op de Communistische Partij van Venezuela (PCV) op. In een poging de PCV illegaal te verklaren, heeft het hooggerechtshof de onrechtmatige beslissing genomen een nieuwe leiding aan te stellen, bestaande uit mensen die aangestuurd worden door de sociaaldemocratische PSUV-regering en die geen PCV-leden zijn. De NCPN en CJB hebben het onderstaande solidariteitsbericht gestuurd naar de PCV, in een videoboodschap opgenomen tijdens het CJB zomerkamp.

Beste kameraden van de PCV,

Vanuit Nederland sturen wij een solidariteitsboodschap aan het rechtmatige Centraal Comité van de PCV, gekozen op het 16e Congres, met Oscar Figuera als algemeen secretaris. De NCPN en CJB veroordelen ten zeerste de onrechtvaardige en illegale uitkomst van de recente rechtszaak, waarin het hooggerechtshof ingreep in de PCV, waarbij de statuten van de PCV en de democratisch tot stand gekomen besluiten van haar 16e congres werden genegeerd, door de vorming van een nieuwe leiding bestaande uit niet-leden te bevelen. De nieuwe leiding, opgelegd door het hooggerechtshof, wordt gevormd door elementen die onder instructie staan van de sociaaldemocratische PSUV-regering.

Deze aanval van de burgerlijke Maduro-regering op de PCV en haar interne aangelegenheden maakt in wezen de weg vrij voor de illegalisering van de PCV en de vorming van een neppartij die als marionet van de PSUV-regering zal fungeren. Het is een aanval op de hele arbeidersklasse van Venezuela. Een poging om haar voorhoede, die de oppositie vormt tegen de regering Maduro en het afbraakbeleid dat zij voert, te onderdrukken. Deze aanval op de PCV bewijst dat de zogenaamde ‘socialisten’ van de PSUV handelen in het belang van de heersende klasse van Venezuela, de bourgeoisie.

Deze aanval zal niet slagen! En het zal niet onopgemerkt blijven in de internationale communistische beweging en de arbeidersbeweging. Wij betuigen onze solidariteit aan het CC dat tijdens het 16e Congres van de PCV werd verkozen, aan kameraad Oscar Figuera als de rechtmatige algemeen secretaris van de PCV, en aan alle communistische militanten die zich verzetten tegen deze anticommunistische aanval van de PSUV-regering. We staan klaar om actie te ondernemen en onze Venezolaanse kameraden te steunen in het licht van deze gebeurtenissen en in het geval van verdere escalatie.

Weg met het anticommunisme!

Lang leve de internationale solidariteit!

Handen af van de PCV!

Commissie Internationaal van het PB van de NCPN

Commissie Internationaal van het AB van de CJB

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!