Skip navigation
Amsterdam

Inspirerend politiek café ter gelegenheid van Internationale vrouwendag

bron: NCPN

Ter gelegenheid van Internationale vrouwendag vond op zaterdag 9 maart een politiek café plaats in Amsterdam, met als onderwerp het uitwisselen van ervaringen in de strijd voor de emancipatie van vrouwen in Nederland en Turkije. Het evenement was georganiseerd door de afdeling Noord-Holland van de NCPN en de Nederlandse afdeling van de Communistische Partij van Turkije (TKP).

Het evenement werd ingeleid door Eirini, lid van de commissie vrouwenstrijd van de NCPN en CJB. Eirini benadrukte het belang van internationale solidariteit en samenwerking door communistische- en arbeiderspartijen. De arbeiders van alle landen hebben dezelfde belangen, en tegenstellingen komen alleen de arbeidersklasse binnen door het kapitaal. Specifiek op het vlak van de vrouwenstrijd is het van groot belang dat communisten in contact komen met vrouwen uit de arbeidersklasse. De communistische partijen kunnen dus veel van elkaars ervaringen leren.

Namens de TKP werd in presentaties de nadruk gelegd op de opkomst van de politieke islam in Turkije en de gevolgen van het loslaten van het secularisme voor de rechten en vrijheden van vrouwen. Er werd benadrukt dat in Turkije, met de versterking van verschillende religieuze sekten in verschillende openbare sferen door de autoriteiten, de rol van vrouwen wordt beperkt tot het baren van kinderen thuis in de door deze sekten gewenste openbare orde. De presentaties gingen dieper in op de manier waarop religieuze sektes publieke middelen misbruiken onder het mom van mensenrechtenorganisaties, het maatschappelijk middenveld en hulporganisaties, en herinnerden eraan dat soortgelijke organisatievormen ook wijdverspreid zijn in Europa.

Het belang van secularisme in termen van klassenstrijd werd benadrukt in de presentaties, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen individuele religieuze vrijheden en pogingen van sekten en soortgelijke organisaties om het maatschappelijke leven te reguleren door middel van religie. De presentaties werden afgesloten met een bespreking van de activiteiten van de "Tarikatların Ensesindeyiz!" (We zitten sekten op de hielen!) netwerk en Kadın Dayanışma Komiteleri (Solidariteitscomités van vrouwen).

Eirini beïndigde vervolgens het evenement door te noemen dat vrouwen uit de arbeidersklasse te maken hebben met vele vormen van discriminatie, waaronder de loonkloof tussen mannen en vrouwen, deeltijdwerk en onzeker werk, aanwerving en vooroordelen vanwege moederschap en menopauze. Ze krijgen lagere lonen, slechtere banen en lagere pensioenen. Bovendien dragen vrouwen de zwaarste lasten in het huishouden en zijn ze vaker belast met de zorg voor kinderen of het gezin. Ze hebben te maken met discriminatie, seksisme, geweld, ongelijke behandeling, seksuele intimidatie op het werk, in het gezin en elders, wat vaak leidt tot blijvende schade en in sommige gevallen lichamelijk letsel en overlijden.

Afsluitend noemde Eirini ook dat vrouwen tegelijkertijd door de economische omstandigheden minder mogelijkheden om aan misbruik te ontsnappen hebben. De exponentiële toename van intimidatie van en moord op vrouwen in hun familiale en huiselijke sociale context houdt verband met het kapitalistische uitbuitingssysteem dat aanleiding geeft tot fenomenen als de cultus van het bezit, de commodificatie van vrouwen en hun lichamen, en prostitutie. Het klassenprofiel van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld laat zien dat veel van hen lid zijn van de werkende klasse, werk hebben of werkloos zijn, en dat ze relatief armer zijn.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!