Skip navigation
Verklaring Europese Communistische Actie

Over 79 jaar sinds de Grote Antifascistische Overwinning van de Volkeren

bron: Europese Communistische Actie

Vandaag, op 9 mei 1945, herdenken we 79 jaar Dag van de Grote Antifascistische Overwinning van de Volkeren. We herdenken en betuigen onze dankbaarheid aan het heldhaftige Rode Leger, het Sovjetvolk en de verzetsbewegingen die vochten en zich opofferden in de strijd tegen het fascisme, tegen de meest barbaarse vorm van kapitalisme. Tegen de georganiseerde pogingen van de monopolies en de bourgeoisie om de macht van de arbeidersklasse en de communisten aan te vallen.

Ook al heeft de Euro-Atlantische kapitalistische klasse geprobeerd de geschiedenis te verdraaien door te beweren dat het de Verenigde Staten waren die het fascisme versloegen, de feiten laten er geen twijfel over bestaan dat het de Sovjet-Unie was die Europa bevrijdde van haar fascistische bezetter en agressor. Tussen de 20 en 27 miljoen Sovjetburgers verloren hun leven, waaronder tussen de 8 en 12 miljoen Sovjetsoldaten. Het is deze immense opoffering, ongeëvenaard in de wereldgeschiedenis, die het nazi-fascisme op de knieën dwong. Het was de Sovjet-Unie die het nazi-fascisme en later ook het Japanse fascisme versloeg. Zij waren het die, net als Atlas, het gewicht van de wereld op hun schouders droegen en daarvoor door een hel moesten gaan. Het waren hun hersenen en spierkracht, de Sovjetburgers, die het proces van overwinning en bevrijding van het fascisme al in 1942 in de grote Slag om Stalingrad in gang zetten.

De leugens en laster die door de ideologen van de heersende klasse worden verspreid, wissen niet alleen de historische daden van de Sovjet-Unie uit de geschiedenis, maar ook die van de duizenden communisten en partizanen die overal ter wereld hun leven gaven door in het verzet te gaan tegen het fascisme.

Tegelijkertijd kregen de “ex-fascisten” in West-Europa hoge posities in de EU en de NAVO en werden fascistische groepen en staten in het geheim bewapend en internationaal gesteund door, onder andere, de NAVO en de VS.

Het zijn dezelfde heersende klasse en hun regeringen die op provocerende wijze proberen de “jeugd van de wereld”, het communisme, te vergelijken en gelijk te stellen met het monster van het fascisme, met als doel communisten en hun partijen over de hele wereld te onderdrukken en te verbergen dat er een uitweg is uit de kapitalistische barbaarsheid voor de strijdende volkeren: de nieuwe, socialistische samenleving.

De Europese Unie, de imperialistische unie die anticommunisme als officiële ideologie heeft, en de regeringen in verschillende van haar lidstaten verbieden en vervolgen communistische partijen met de provocerende bewering dat hun acties “aanzetten tot onenigheid”. Ze verspreiden dezelfde verrotte ideeën, door middel van ahistorische resoluties die de historische waarheid van de Tweede Wereldoorlog, die doordrenkt is van het bloed van de volkeren, vervalsen om de Sovjet-Unie aan te vallen en proberen het karakter van 9 mei, de Dag van de Antifascistische Overwinning, te veranderen door het om te dopen tot “Europadag”.

Maar het is duidelijk voor iedereen die de historische waarheid zoekt dat het de kapitalistische productiewijze is die de fascistische horden voortbrengt die door de geschiedenis heen hebben geleid tot de dood en onderdrukking van miljoenen volkeren. Deze conclusie is van groot belang zodat we vandaag de dag kunnen strijden tegen het fascisme en tegen het systeem dat het voortbrengt en voedt.

Zolang het kapitalisme bestaat, zal de dreiging van fascisme aanwezig zijn. De noodzaak van een klassengeorienteerde oppositie tegen fascisme blijft daarom onverminderd relevant. De opkomst van extreem-rechts in Europa is een handige tegenstander voor de burgerlijke klassen en de EU, die een nuttige reserve voor het systeem in het kader van het antivolkse burgerlijke management bevordert, om de rechten van de arbeidersklasse aan te vallen en de bestendiging van de overheersing van de monopolies te garanderen. De EU, die zogenaamd een felle tegenstander is van extreem-rechts, wedijvert met deze laatste in anticommunisme en reactionaire maatregelen, zoals die gezamenlijk worden gepromoot door de extreem-rechtse regeringen van Meloni en Orban tegen vluchtelingen en migranten met het nieuwe onmenselijke “Pact inzake immigratie en asiel”. Tegelijkertijd vervolgen ze de volkeren, de studenten en de jongeren die hardnekkig en militant de genocide op het Palestijnse volk door de bezettingsstaat Israël aan de kaak stellen.

Het begrijpen van de ware betekenis van 9 mei is ook belangrijk in de strijd tegen de imperialistische oorlog die wordt gevoerd tussen de EU-VS-NAVO en het kapitalistische Rusland. De ECA-partijen verzetten zich tegen en veroordelen de grote verantwoordelijkheden van de Euro-Atlantische krachten van het kapitaal voor de steun die zij verlenen aan het reactionaire Zelensky-regime en het Nazi Azov Bataljon, evenals de betrokkenheid van de burgerlijke regeringen van onze landen die uitrusting, fondsen, bases en andere faciliteiten leveren. Tegelijkertijd verzetten en veroordelen de ECA-partijen de grote verantwoordelijkheden van imperialistisch Rusland en zijn heersende klasse, die de glorieuze daden van het Rode Leger en de Sovjet-Unie misbruiken en de symbolen van de Grote Antifascistische Overwinning gebruiken om hun imperialistische oorlogen te legitimeren, terwijl ze fascistische militaire eenheden en bendes aan het front inzetten. Zij die de imperialistische invasie van Oekraïne steunen onder het mom van “denazificatie” en deze oorlog vergelijken met de strijd van de Sovjet-Unie tegen het fascisme, houden de volkeren voor de gek en keren zich tegen hen om de belangen van de burgerlijke klassen te steunen.

Een dag als vandaag, waarop we de overwinning op het nazi-fascisme herdenken en vieren, dient ook om dit belang te onderstrepen. Namelijk dat een strijd tegen fascisme alleen succesvol kan zijn als het een strijd is tegen het kapitalistische systeem, tegen de burgerlijke klassen, hun belangen en concurrentie, ten gunste van de strijd van de arbeidersklasse, voor socialisme-communisme. De geschiedenis laat dit zien.

We zijn geïnspireerd en we intensiveren onze strijd voor de rechtvaardige zaak van de arbeidersklasse, voor het socialisme. Wij veroordelen het anticommunisme. We verzetten ons tegen imperialistische oorlogen en de betrokkenheid van onze landen. We geven een resoluut antwoord op de anticommunistische mechanismen van de transnationale imperialistische unie van de EU en de bourgeoisregeringen, op alle soorten bourgeois en opportunistische herzieners van de geschiedenis, de gevaarlijke vehikels van de gelijkstelling van het communisme met het fascistische monster.  De volkeren van Europa moeten de partijen verzwakken die de EU en haar beleid steunen, die de oorlog steunen en de belangen en het EU-eenrichtingsverkeer van het kapitaal en de zogenaamde democratisering van de EU verdedigen.

De steun voor de Communistische- en Arbeiderspartijen in de dagelijkse strijd, in alle politieke gevechten en in de aanloop naar de Europese verkiezingen is de enige echte steunpilaar voor het volk die goed gebruikt zal worden.

Voor de versterking van de strijd voor een Europa van de welvaart van de volkeren, vrede, sociale rechtvaardigheid, socialisme!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!