Skip navigation
1 mei

DAG VAN DE ARBEID

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 mei 2020

bron: Irina Malenko

De 1e mei, strijddag van de arbeidersklasse!

Vele malen in de geschiedenis gaf deze dag impulsen aan de strijd voor lotsverbetering van de werkende bevolking. Een achturige werkdag, betere huisvesting, verzekerd zijn tegen tegen ziekte, ongeval en arbeidsongeschiktheid, ouderdomspensioenen, betere beloning en recht op vakantie, zomaar een opsomming.

Al deze belangrijke sociale verworvenheden waren er niet gekomen als de mensen zich in hun droevig lot geschikt hadden. Buiten Nederland zijn er veel landen waar de 1e mei landelijk een vrije dag is! Al dat vechten heeft ook respect voor de werkers, als mensen die een land, een samenleving draaiende houden, opgeleverd.

Al jarenlang worden al die rechten aangetast. Meer flexwerkers, meer nul-urencontracten en flutbaantjes, meer onzekerheid. Vakbonden raken in de verdrukking. Zelfs van de coronacrisis wordt misbruik gemaakt.

Elders in Friesland wordt beknibbeld op schafttijden, wordt wc-bezoek op het loon in mindering gebracht. Zelfs vakantiegelden probeert men her en der niet uit te betalen.

Velen houden hun hart vast.
Hoe zal het straks verdergaan?
Op wie worden al die miljarden aan kosten straks verhaald?
Wie worden er de dupe?
Worden de mensen die hun werk verliezen en in de WW terechtkomen of van de gemeentelijke bijstand afhankelijk zijn nog strenger aangepakt?

Het is goed om hierbij stil te staan op 1 mei. En, vooral ook na 1 mei!
Opdat niet alles waar onze ouders en voorouders voor gevochten hebben verloren gaat!

De gemeenteraadsleden van de NCPN.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!