Skip navigation

Manifest 4

7 mei 2020 | Jaargang 38

van de redactie

Het coronavirus verergert en versnelt de structurele kapitalistische crisis steeds meer. Alle achterliggende crisisverschijnselen worden nadrukkelijker zichtbaar. De westerse strijd tegen de opkomende macht China gaat onverminderd door en verscherpt zich. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke middelen zijn mondiale dominantie tracht te behouden, maar dat die macht afkalft.

Veel mensen zoeken naar heldere - liefst eenduidige - antwoorden op de huidige medische en sociaaleconomische aard van de crisis. De gevolgen voor het dagelijkse bestaan komen steeds meer op de voorgrond te staan. Wanneer zal er een afdoend vaccin zijn? De aard en herkomst van het virus is nog volop onderwerp van de mondiale belangen- en klassenstrijd. Het verloop van de ziekte als gevolg van het coronavirus, maar ook de aard ervan zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel blijken de gevolgen veel gevaarlijker en moeilijker te bestrijden dan voorgaande pandemieën. Er is bovendien sprake van veel nepnieuws bij het verspreiden van nieuws. Eigenbelang staat voorop. Talloze kapitaalsgroepen trachten een slaatje te slaan uit de huidige verwarring.

Mensen zijn op dit moment niet op zoek naar theoretische politiek-economische en ideologische antwoorden, maar naar praktische en concrete antwoorden op dagelijkse (nu nog vooral medische) vragen. Maar hun financiële toekomst komt steeds meer in het vizier. Wat zijn de schadelijke gevolgen voor inkomen en werkgelegenheid? Wat gaat er met de pensioenen gebeuren? De eerste geluiden spreken van een diepe crisis en pogingen om de lonen van werknemers (fors) te korten of in te pikken. Het is nog te vroeg om de omvang van de gevolgen van de huidige crisis in de volle omvang te overzien, maar dat verzet nodig is tegen pogingen om de crisis af te wentelen op de schouders van de werkende klasse staat nu al zichtbaar vast. De gevolgen van deze nieuwe piek in de kapitalistische crisis dreigen nog veel rampzaliger te worden voor de meerderheid van de arbeidersklasse in grote delen van de wereld, dan recentere crises.

Maar georganiseerd verzet vindt zelfs onder deze moeilijke omstandigheden in toenemende mate plaats. De afgelopen 1 mei-vieringen wereldwijd tonen dat. Strak georganiseerde demonstraties door de communistische partijen in Italië, Portugal en Griekenland en elders op de wereld tonen dat de klassenstrijd zal doorgaan en zelfs verharden. In Nederland vonden op 1 mei ook tal van demonstratieve activiteiten plaats, georganiseerd door communisten. Jongeren van de CJB flyerden op tal van plaatsen, maakten op stoepen tekeningen met strijdeisen, etc. Er is sprake van een sterke mix van jeugdig elan en ervaringskennis. De afdeling Fryske Marren trad op in de gemeenteraad. In Twente wisten de kameraden een prachtige gezamenlijke 1 mei-viering te organiseren in een studio van een Twentse omroep en verder kunnen mensen op onze website politieke informatie vinden. De maskers van veel kapitalistische leiders en hun vazallen worden van hun gezichten gerukt nu zij allemaal met het virus dreigen te worden besmet. De kapitalistische tegenstellingen komen bovendien steeds scherper aan het licht.

Landen als China en Cuba krijgen steeds meer gezag door de positieve hulp die zij daadwerkelijk bieden in deze gevaarlijke tijden. De aanvallen op zulk optreden worden steeds giftiger. De politieke aanvallen in de burgerlijke media op deze landen nemen evenredig toe met hun successen. De ongefundeerde aanvallen uit de VS op China worden venijniger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. De geopolitieke verhoudingen zijn overal in de wereld verscherpt. Nieuwe situaties dienen zich aan. De criminalisering van Rusland, China, Venezuela en Cuba gaat onverminderd door en wordt zelfs gevaarlijker van toon. Een kapitalistische kat in nood maakt steeds gevaarlijkere sprongen. Ook binnen de Nederlandse bourgeoisie nemen de spanningen toe, maar met het gebruik van veel mediageweld weet zij schijnbaar nog verenigd te blijven.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Het ware gezicht van de burgerlijke democratie', Marina Lavránou/KKE, vertaling A.I.), 'Op zoek naar zingeving tijdens pandemie' (dl 1 van 2), Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Waarom kapitalisme zich niet laat hervormen', Jobst Heinrich Müller, vertaling Louis Wilms, 'Lenen over arbeidsmigratie' (dl 1 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 05/2020 verschijnt op donderdag 4 juni 2020.

Artikelen in deze editie

CUBA - Redactie

Cubaanse ambassade in Washington, VS beschoten

Cuba - Redactie Buitenland

Cuba in de frontlinie van de strijd tegen COVID-19

Cuba - Cubaans Instituut van Vriendschap der Volkeren (ICAP)

Bericht aan de wereldwijde solidariteitsbeweging voor Cuba

Internationaal - Redactie Buitenland

'Geduld is op'

Financiële campagne

Financiële campagne Kerst / Nieuwjaar 2019 - 2020

Verklaring communistische partijen - Gezamenlijke verklaring

Wij eisen de onmiddellijke opheffing van de criminele VS-blokkade van Cuba

gedicht - Henricus Azewijn

In de boekhouding van het gelijk

pandemie - Greg Godels

Op zoek naar zingeving tijdens een pandemie (1/2)

theorie & ideologie - Jobst Heinrich Müller

Waarom het kapitalisme zich niet laat hervormen

Migratie - Beate Langefeld

Lenin over arbeidsmigratie en de migratie vandaag (1/3)

Solidariteit Cuba - Redactie Buitenland

Solidariteit en samenwerking tegen corona, stop de genocidale blokkade

Internationaal - Politiek Bureau, PCTE

Verklaring van het Politiek Bureau van de PCTE

Pandemie - Dirk Nimmegeers

Bericht van de Society for Anglo-Chinees Begrip

Venezuela - Redactie Buitenland

Afwijzing van nieuwe manipulatie van de Verenigde Staten tegen Venezuela

mooie woorden - Rinze Visser

Anderhalve decimeter mensenrechten...

politiek - Marina Lavránou (KKE)

Het ware gezicht van de burgerlijke democratie

Arbeid & Milieu - Wiebe Eekman

Arbeidsuren in plaats van lage of hoge uurlonen

Internationaal - Joke van den Boogert

Corona, propaganda en toerisme 'Greek Brand'

1 mei

DAG VAN DE ARBEID

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Het coronavirus verergert en versnelt de structurele kapitalistische crisis steeds meer. Alle achterliggende crisisverschijnselen worden nadrukkelijker zichtbaar. De westerse strijd tegen de opkomende macht China gaat onverminderd door en verscherpt zich. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke middelen zijn mondiale dominantie tracht te behouden, maar dat die macht afkalft.

Veel mensen zoeken naar heldere - liefst eenduidige - antwoorden op de huidige medische en sociaaleconomische aard van de crisis. De gevolgen voor het dagelijkse bestaan komen steeds meer op de voorgrond te staan. Wanneer zal er een afdoend vaccin zijn? De aard en herkomst van het virus is nog volop onderwerp van de mondiale belangen- en klassenstrijd. Het verloop van de ziekte als gevolg van het coronavirus, maar ook de aard ervan zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel blijken de gevolgen veel gevaarlijker en moeilijker te bestrijden dan voorgaande pandemieën. Er is bovendien sprake van veel nepnieuws bij het verspreiden van nieuws. Eigenbelang staat voorop. Talloze kapitaalsgroepen trachten een slaatje te slaan uit de huidige verwarring.

Mensen zijn op dit moment niet op zoek naar theoretische politiek-economische en ideologische antwoorden, maar naar praktische en concrete antwoorden op dagelijkse (nu nog vooral medische) vragen. Maar hun financiële toekomst komt steeds meer in het vizier. Wat zijn de schadelijke gevolgen voor inkomen en werkgelegenheid? Wat gaat er met de pensioenen gebeuren? De eerste geluiden spreken van een diepe crisis en pogingen om de lonen van werknemers (fors) te korten of in te pikken. Het is nog te vroeg om de omvang van de gevolgen van de huidige crisis in de volle omvang te overzien, maar dat verzet nodig is tegen pogingen om de crisis af te wentelen op de schouders van de werkende klasse staat nu al zichtbaar vast. De gevolgen van deze nieuwe piek in de kapitalistische crisis dreigen nog veel rampzaliger te worden voor de meerderheid van de arbeidersklasse in grote delen van de wereld, dan recentere crises.

Maar georganiseerd verzet vindt zelfs onder deze moeilijke omstandigheden in toenemende mate plaats. De afgelopen 1 mei-vieringen wereldwijd tonen dat. Strak georganiseerde demonstraties door de communistische partijen in Italië, Portugal en Griekenland en elders op de wereld tonen dat de klassenstrijd zal doorgaan en zelfs verharden. In Nederland vonden op 1 mei ook tal van demonstratieve activiteiten plaats, georganiseerd door communisten. Jongeren van de CJB flyerden op tal van plaatsen, maakten op stoepen tekeningen met strijdeisen, etc. Er is sprake van een sterke mix van jeugdig elan en ervaringskennis. De afdeling Fryske Marren trad op in de gemeenteraad. In Twente wisten de kameraden een prachtige gezamenlijke 1 mei-viering te organiseren in een studio van een Twentse omroep en verder kunnen mensen op onze website politieke informatie vinden. De maskers van veel kapitalistische leiders en hun vazallen worden van hun gezichten gerukt nu zij allemaal met het virus dreigen te worden besmet. De kapitalistische tegenstellingen komen bovendien steeds scherper aan het licht.

Landen als China en Cuba krijgen steeds meer gezag door de positieve hulp die zij daadwerkelijk bieden in deze gevaarlijke tijden. De aanvallen op zulk optreden worden steeds giftiger. De politieke aanvallen in de burgerlijke media op deze landen nemen evenredig toe met hun successen. De ongefundeerde aanvallen uit de VS op China worden venijniger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. De geopolitieke verhoudingen zijn overal in de wereld verscherpt. Nieuwe situaties dienen zich aan. De criminalisering van Rusland, China, Venezuela en Cuba gaat onverminderd door en wordt zelfs gevaarlijker van toon. Een kapitalistische kat in nood maakt steeds gevaarlijkere sprongen. Ook binnen de Nederlandse bourgeoisie nemen de spanningen toe, maar met het gebruik van veel mediageweld weet zij schijnbaar nog verenigd te blijven.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Het ware gezicht van de burgerlijke democratie', Marina Lavránou/KKE, vertaling A.I.), 'Op zoek naar zingeving tijdens pandemie' (dl 1 van 2), Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Waarom kapitalisme zich niet laat hervormen', Jobst Heinrich Müller, vertaling Louis Wilms, 'Lenen over arbeidsmigratie' (dl 1 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 05/2020 verschijnt op donderdag 4 juni 2020.

Citaat van de Maand

"

"(...) Overal wordt systematisch en voortdurend iedere controle, ieder toezicht en iedere registratie, iedere poging, deze door de staat op gang te brengen, gesaboteerd. En er behoort een ongelooflijke naïviteit toe om werkelijk niet te begrijpen, en nog eens zoveel huichelarij om te doen alsof men het niet begrijpt, van wie deze sabotage uitgaat en met welke middelen er wordt gewerkt. Want deze sabotage door de bankiers en kapitalisten, dit onmogelijk maken van iedere controle, van ieder toezicht en iedere registratie past zich aan bij het bestaan van 'revolutionair-democratische' instellingen. De kapitalisten hebben zich die waarheid zeer goed eigen gemaakt, die alle aanhangers van het wetenschappelijk socialisme weliswaar met de lippen belijden, maar die door de mensjewieken en sociaal-revolutionairen onmiddellijk vergeten werd, toen hun vrienden ministers, staatssecretarissen, enzovoort waren geworden. Dat is die waarheid, die leert, dat het economische wezen van de kapitalistische uitbuiting door de verandering van de monarchistische regeringsvorm in een republikeins-democratische in het geheel niet wordt beroerd, en dus ook omgekeerd: men behoeft slechts de vorm van de strijd voor de onaantastbaarheid en heiligheid van de kapitalistische winst te veranderen, om deze in de democratische republiek met evenveel succes te kunnen verdedigen als in de absolute monarchie. (...)"

V.I. Lenin
De dreigende catastrofe en hoe men haar moet bestrijden, 1917