Skip navigation
Pandemie

Bericht van de Society for Anglo-Chinees Begrip

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 mei 2020

bron: ZLV

Terwijl China's strijd met het coronavirus wereldwijd verloopt, is de noodzaak om China beter te begrijpen dringend geworden. Daarbij is de grootste zorg de zorgwekkende acceptatie van gebrekkige beelden over China en het Chinese volk die geleid hebben tot misbruik - raciaal pesten en zelfs gewelddadige aanvallen - in Groot-Brittannië en elders. We worden nu geconfronteerd met een nieuwe fase van de 'Gele Peril'-schrik waarbij demonisering van China een feit van het dagelijks leven wordt.

Sinofobie wordt onderdeel van het mainstream verhaal, vooral in de VS-media. Het kan wel erger worden door economische factoren en de overheid probeert de schuld van de corona-uitbraak te vermijden. Amerikaanse politici [maar in varianten ook elders in het kapitalistische Westen gebezigd, nvdr] verwijzen herhaaldelijk naar het 'Wuhan virus' of de 'China plaag', waarbij president Trump de weg leidt, terwijl de media ook vijandigheid hebben aangewakkerd, vooral de beruchte 'Sick Man of Asic Man of Asia '.

Dit kan ons allemaal achtervolgen, zelfs nadat het virus verdwenen is.

China's reactie op de uitbraak met de uitgebreide quarantaine van Wuhan en verschillende andere Chinese steden, heeft ook ons begrip van China in twijfel getrokken. Het gaat niet alleen om openlijk racisme: onwetendheid, vooroordelen en stereotypering zijn troef. Het feit is dat China, met inspanningen van boven en onder, zijn volk heeft kunnen mobiliseren om een gemeenschappelijk doel te bereiken, dat waarschijnlijk nooit in een westerse samenleving mogelijk is, die minder aandringt op collectieve verplichtingen. De gemeenschappelijke perceptie van China is een homogene massa, waarbij de mensen weinig zelfstandigheid hebben, die meer lijken op automaten dan op mensen. Dit is vaak hand in hand gegaan met de angsten om overweldigd te worden door China, die hebben bijgedragen aan het ontmenselijken van de Chinezen en ons begrip voor China verder vertroebelen.

China stuurt nu medische benodigdheden en personeel om andere door het virus getroffen landen te helpen, waaronder Groot-Brittannië. Europese staten hebben hun dankbaarheid uitgesproken - de president van Servië, geconfronteerd met het EU-blok voor de export van medische leveringen, werd gedwongen om te verklaren dat "alleen China ons in deze situatie kan helpen". Zelfs lokale Chinese gemeenschappen doen hun best: een Chinese restauranteigenaar in Brighton beloofde 500 maskers te doneren om aan te tonen dat de Chinezen hier zijn om te helpen en om de negatieve stereotypen over Chinezen tijdens de uitbraak tegen te gaan. Italië en Spanje en veel andere landen nemen nu een reactie aan die positiever is voor China dan voor de VS, en zelfs het Verenigd Koninkrijk is nu in die richting verschoven.

Artsen uit Wuhan beweren dat Europa veel van dezelfde fouten heeft gemaakt als de regering van Wuhan. Alleen door te begrijpen en te leren van zowel de successen als tekortkomingen van China's aanpak met het virus, kunnen we beter voorbereid zijn om het te controleren.

Hoe erg het flagrante racisme van president Trump en de WSJ ook betreurenswaardig is, het leidt ook tot verdeeldheid en is gevaarlijk. Internationale samenwerking is hard nodig - samenwerking op het gebied van onderzoek om een vaccin te ontwikkelen; coördinatie om de schade aan de wereldeconomie te beheren. De WHO heeft de effectieve maatregelen van China geprezen en roept de wereld op om te leren van de enorme offers van het land om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar de rest van de wereld. China zelf roept op tot gezamenlijke inspanningen om de verspreiding van het virus te minimaliseren, het mondiale gezondheidsbestuur te verbeteren en ontwikkelingslanden te helpen.

Door hun offers hebben de Chinese natie en Chinese mensen de wereld tijd gegeven om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke komst van het virus. Dit mag niet verspild worden aan cynische, politiek gemotiveerde aanvallen die gericht zijn op het opstapelen van goedkoop politiek kapitaal of verloren in onwetendheid van China. Dat doen we nu op eigen risico. Het is tijd om de gemeenschappelijke mythes over China te confronteren en te verdrijven. Door eenheid te zoeken in deze tijd van nood, zullen de offers van het Chinese volk niet tevergeefs zijn geweest.

Noot van de redactie

De standpunten van de NCPN zijn constant in ontwikkeling. Dit stuk weerspiegelt niet per se de standpunten van de NCPN. De NCPN verwerpt de theorie van 'socialistische markteconomie'. De beoordeling van de NCPN is dat de hervormingen in China van de afgelopen decennia kapitalistische verhoudingen herintroduceerden in de economie, en dat de kapitalistische productieverhoudingen de overhand hebben in de Chinese economie. De NCPN zet de studie voort om lessen te trekken uit de ervaringen van socialistische opbouw.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!