Skip navigation
Venezuela

Afwijzing van nieuwe manipulatie van de Verenigde Staten tegen Venezuela

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 mei 2020

bron: ZLV

Er klinken steeds meer stemmen, uit diverse sectoren van het politieke en maatschappelijke leven van het land, tegen de beschuldigingen van de staatssecretaris en het ministerie van Justitie van de VS gericht tegen president Nicolàs Maduro en andere hoge functionarissen van de Venezolaanse regering.

Zoals bekend, heeft afgelopen 26 maart een procureur-generaal van de VS, William Barr, president Maduro beschuldigd van "witwassen van geld" en het ontvangen van fondsen van de Revolutionaire Gewapende Strijdkrachten van Colombia (FARC-EP). Dit binnen een vermeend plot van drugshandel. Het ministerie van Justitie van de VS heeft 15 miljoen dollar uitgeloofd voor de arrestatie en uitlevering van het Venezolaanse staatshoofd.

Als antwoord hierop hebben de vakbondscentrales, Eenheidscentrale van Arbeiders van Venezuela (CUTV) en het Nationaal Front van Arbeiders en Klassenstrijd (FNLCT), deze actie bestempeld als de "nieuwe tactische zet van het Yankee-imperialisme tegen Venezuela". Deze vakbondsbewegingen omschrijven, ondanks de openlijk kritische lijn ten opzichte van het reformistisch beleid van de Venezolaanse regering, dat deze systematische imperialistische agressie "onacceptabel is en uiterst gevaarlijk juist nu beide landen lijden onder de ernstigste gezondheidscrisis van de moderne tijd". Beide organisaties beschouwen de acties van de VS als een ernstige inmenging en roepen op om in eenheid elke poging om het zelfbeschikkingsrecht van het Venezolaanse volk te ondermijnen het hoofd te bieden.

Ook de Boeren Stroming van Klassenstrijd "Nicomedes Abreu" (CCCNA) heeft de verklaring van de procureur-generaal Barr bestempeld als "een verwoede aanval" die "een openlijke schending [vormt] van de normen van het internationaal recht". Middels een verklaring doet de CCCNA de volgende oproep: "Wij spreken ons met kracht uit en roepen alle bewegingen van het platteland op tot het verheffen van je stem en voorbereidingen te treffen om gewapend het vaderland te verdedigen".

De Vrouwen Beweging "Clara Zetkin" (MMCZ) heeft een beroep gedaan op honderden organisaties die verbonden zijn met de Internationale Democratische Federatie van Vrouwen om acties te organiseren uit internationale solidariteit met de regering van president Maduro "met als doel een krachtige boodschap te geven aan het imperialisme en te benadrukken dat Venezuela niet alleen staat". In een uitspraak van de MMCZ die verspreid is via de sociale media staat het volgende: "Ons land is vrij en soeverein en het volk samen, in eenheid en revolutionair verzet, dat zullen we verdedigen".

Verder hebben coöperaties en volksorganisaties verenigd in het Gemeenschappelijk Breed Front "Alberto Lovera" (FPCAL), gewaarschuwd dat de regering van de VS met de beschuldigingen "aanstuurt op het veroorzaken van chaos in Venezuela om een militaire interventie te rechtvaardigen". Dit platform dringt aan op revolutionaire waakzaamheid in elke buurt en elk dorp, teneinde deze terroristische poging tot staatsgreep teniet te doen".

De tenlastelegging van de Trump-administratie is ook stellig verworpen door het Front van Beroepswerkers en Technici "Belín San Juan" (FPCBSJ), die niet uitsluiten dat deze actie deel uitmaakt van "een breder plan van het imperialisme om de heerschappij in de regio te herstellen in een poging tot liquidatie van de politieke processen die in strijd zijn met zijn belangen".

In dezelfde lijn heeft het comité Internationale Solidariteit en Strijd voor de Vrede (COSI), verzekerd dat het besluit van het ministerie van Justitie van de VS er op gericht is "om een pseudo-legaal kader te blijven ontwikkelen dat de bestaande interventieplannen tegen Venezuela zou rechtvaardigen". Het COSI heeft bovendien "deze laaghartige actie" veroordeeld en zegt dat de VS hiermee de unilaterale dwangmaatregelen tegen het Venezolaans volk verergeren, ondanks de verzoeken die herhaaldelijk gedaan zijn door de Verenigde Naties.


Bron: Tribuna Popular: Communistische Partij van Venezuela, vertaling: Alejandro de Mello.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!