Skip navigation

De moord op Mahsa Amini is een teken van een verrot systeem – weg met barbarij, weg met kapitalisme!

De NCPN en CJB veroordelen de misdadige moord op de 22-jarige Mahsa Amini door de Iraanse ‘zedenpolitie’ en de repressie tegen de demonstraties van de Iraanse bevolking. Het reactionaire islamitische regime in Iran gebruikt de wrede onderdrukking en discriminatie van vrouwen om de uitbuiting van de bevolking in stand te houden. We steunen de strijd van de Iraanse bevolking tegen het regime.

De moord op Mahsa Amini kan niet los worden gezien van de verwerpelijke, reactionaire opvattingen over vrouwen die door middel van religie door het kapitalistische systeem gereproduceerd worden. Wereldwijd is er een gevaarlijke tendens zichtbaar die zich richt tegen de verworvenheden van vrouwen, in het bijzonder vrouwelijke arbeiders. Dit toont aan dat het imperialisme een verrot systeem is dat alleen maar meer ellende, uitbuiting en verrotting met zich meebrengt.

De arbeidersklasse van alle landen moet zich niet laten meeslepen in de imperialistische ambities van de VS, de EU en de NAVO. Het ‘Euro-Atlantische’ blok probeert de dood van Mahsa Amini en de woede van de Iraanse bevolking te misbruiken om haar eigen plannen in de regio door te zetten. Hun hypocrisie hierbij is stuitend, gezien hun goede banden met het misdadige regime in Saudi-Arabië, dat op een vergelijkbare manier hun vrouwelijke bevolking onderdrukt. Daarnaast zien we dat in o.a. de VS en verschillende landen in de EU vrouwenrechten zwaar onder druk staan, zoals het recht op abortus. Bovendien belijdt de bourgeoisie van deze landen vrouwenrechten met de mond, maar creëren zij tegelijkertijd de voorwaarden voor de verslechtering van de positie van de vrouw door het kapitalisme in stand te houden.

De Iraanse regering misbruikt de aanval en de misdadige sancties van het Euro-Atlantische blok als voorwendsel om de gerechtvaardigde woede van de bevolking wreed te onderdrukken. De Iraanse regering doet zich voor als een ‘anti-imperialistische’ macht terwijl zij zelf in toenemende mate hun monopolies integreren met de formatie van een nieuw ‘Euraziatisch’ imperialistisch blok met o.a. de Russische bourgeoisie.

De arbeidersklasse moet zich ook in deze strijd niet laten verleiden tot het ‘kiezen van kanten’ van de ene of de andere rover. De arbeidersklasse van alle landen moet zich loskoppelen van de plannen van de ene of de andere kapitalistenklasse. Alleen de strijd tegen het kapitalisme, dat geweld tegen vrouwen in de hand werkt, en de strijd voor een nieuw systeem zonder uitbuiting, het socialisme-communisme, kan een oplossing bieden voor de problemen van de bevolking.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!