Skip navigation
Internationaal

'Geduld is op'

Grote demonstratie-op-afstand op 1 mei in heel Italië

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 mei 2020

Placeholder
NCPN

Redactie buitenland

Op 1 mei zal er in heel Italië een enorme demonstratie plaatsvinden, onder de vlag 'Geduld is op'. In het kader van de social distancing gaat het om een demonstratie-op-afstand, maar het zal er fel en boos aan toe gaan. Een non-stop live uitzending op de websites en de social media van alle deelnemende organisaties houdt u op de hoogte van de klachten, de uitdagingen en de solidariteitsbetuigingen - en de muzikale bijdragen - die de geboorte van een betere wereld inluiden.

Covid-19 is niet de enige doodsoorzaak, en de wereldwijde crisis is niet alleen te wijten aan het coronavirus. Overal wordt duidelijk dat het huidige sociaaleconomische systeem niet in staat is om de mensheid te beschermen tegen een crisis als deze: het is hoog tijd voor een andere richting. Naarmate het virus zich verspreidt komt de ongelijke verdeling van middelen en mogelijkheden steeds meer aan het licht: een ongelijkheid die ons voortbestaan inmiddels in acuut gevaar brengt.

Gebrekkige werkzekerheid, publieke gezondheidszorg, voorbereiding op noodsituaties: alles moet wijken voor de concurrentiepositie van de grote spelers op de vrije markt. Bedrijfsbelangen gaan boven sterfte op de werkvloer en op zee, onder migranten, ouderen en zorgwerkers. Het mensenrecht op veiligheid en gezondheid en de rechten, genoemd in artikel 32 van de Amerikaanse grondwet, zijn in het geding.

Het voortijdig opstarten van productieve en economische activiteiten en het ontbreken van veiligheidswaarborgen is een vorm van seriële moord, waar niet de verspreiding van het virus verantwoordelijk voor is, maar uitsluitend de opstelling van diegenen die winstmarges en aandelenprijzen voorrang geven boven het openbaar belang.

De toename van sociale ongelijkheid, armoede, slecht betaalde en precaire arbeid, de wildgroei aan nieuwe vormen van onconventionele, exploitatieve en onbeschermde arbeidsrelaties en de groeiende gender-ongelijkheid zijn het directe resultaat van recente reactionaire hervormingen van de arbeidsmarkt. Social distancing is een noodzakelijke maatregel tegen de verspreiding van het virus, maar kan zomaar leiden tot het muilkorven van legitiem protest tegen deze ontwikkelingen. Beperkingen op het recht van vergadering en demonstratie staan in dienst van een restrictief beleid. Miljoenen werkenden wordt de mogelijkheid ontzegd om op te komen voor hun recht op gezondheid, inkomen en democratie.

Maar het volk heeft geen geduld meer. Eendracht is ver te zoeken, het strenge financiële beleid van de EU staat ter discussie, neoliberale oplossingen zijn in diskrediet geraakt: het is hoog tijd voor een nieuwe start. Het verdedigen van het leven en de gezondheid van onze wereld en medemens roept om een nieuwe, internationale solidariteit.

Op 1 mei houdt ons geduld op. Het einde van ons geduld is de redding van de wereld.


Vertaling Christiaan Caspers.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!