Skip navigation
Internationaal

Corona, propaganda en toerisme 'Greek Brand'

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 mei 2020

Placeholder
NCPN

Joke van den Boogert

Misschien is het allerbelangrijkste immuniteit op te bouwen tegen het bombardement van systeemvriendelijke propaganda. De sturing van de gevoelens van 'het volk' heeft in Griekenland arrogante vormen aangenomen. Alleen zij doen het goed en er is een spotje gemaakt door het ministerie van Burgerlijke Bescherming met de boodschap, dat men van de Grieken kan leren. De beeldvorming van 'alle anderen' is dagelijks aan de orde via de media. De Zweden liggen op apegapen, ook al trekken ze nu een beetje de touwtjes aan, de Nederlanders en de Belgen zijn te laat wakker geworden, Italianen, Spanjaarden en Fransen hadden er al helemaal geen idee van hoe de viruscrisis aan te pakken en maakten er een zooitje van.

Dodelijk verschrikte Grieken in die landen proberen met alle mogelijke middelen te repatriëren naar het veilige Griekenland. De Griekse regering was er vroeg bij om geen Italië te worden, want gelukkig voor Griekenland staan daar de mens en zijn gezondheid, de opa's en oma's boven de economie. De Griekse premier bewees dat hij een doortastende leider is, die niet terugdeinst voor politieke verliezen, Griekenland is een voorbeeld voor de hele wereld geworden wat de corona-aanpak betreft, door iedereen in bewondering aangegaapt. Zonder deze satirische inkleuring is dat zo'n beetje het imago, waarmee de bevolking gebombardeerd wordt.

In een ingezonden stuk in de krant 'Rizospastis' troffen we nog de volgende aardige zin aan: 'Mitsotákis wordt voorgesteld als een soort Mozes, die het Griekse volk ongedeerd door de Rode Zee leidt'. Dus niets meer en niets minder dan een moderne (corona) Exodus... Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro en Erdogan zijn populistische barbaren, die de economie boven de mens stellen (daar zit wat in). Tussen haakjes: het is nog niet zo lang geleden, dat Alexis Tsipras (Syriza) Trump beschreef als een 'verduiveld aardige vent' en de huidige premier Kyriákos Mitsotákis (Nea Dimokratía), op bezoek in Washington, het in een zeer goede sfeer van verstandhouding op een akkoordje gooide met diezelfde Trump in kwesties van internationale politiek in het zuidoostbekken van de Middellandse Zee en het Midden-Oosten.

En waar blijft inmiddels het verhaal dat de VS, Engeland, Zweden, Frankrijk enz. een toonbeeld van ontwikkeling zouden zijn, die doen wat "vanzelfsprekend" is en wat 'we' in Griekenland niet durven en dat zij daarom wél vooruit komen en 'wij' niet? Dat was de boodschap tot vlak voor corona. Nu wordt elk tegengeluid gesmoord. Je mag het niet hebben over de stelselmatige afbraak van de gezondheidszorg (toch al niet de beste), het massaal sluiten van ziekenhuizen door de regeringen en wat dies meer zij, hetgeen Griekenland op de laagste trap van de gezondheidszorg in Europa deed belanden. Geen woord, want anders saboteer je de 'nationale inspanning'.

De recente vakbondsacties in verband met de noodzaak van beschermende maatregelen van mensen op de werkplek worden als 'onverantwoordelijk' gekenschetst en krijgen te maken met politie-acties en dreigementen in naam van de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van corona. Zelfs acties van mensen, die in de gezondheidssector werken, worden gecensureerd, o.a. een persconferentie n.a.v. Wereldgezondheidsdag op 7 april jl. die helemaal niet werd uitgezonden. Voorts betogingen van ziekenhuispersoneel, die door de oproerpolitie uiteengejaagd werden. Verder worden artsen, chirurgen, verplegend personeel - deze 'helden in hun witte en groene doktersjassen'- en wetenschappers gespecialiseerd in virusinfecties, de hemel in geprezen,terwijl nog kortgeleden de regering hun eisen voor meer personeel, financiering, publieke gratis gezondheidszorg voor iedereen, minachtend bejegende. En last but not least worden Griekse artsen, die in alle mogelijke landen werken, 'opgevist' om via skype hún coronaverhaal te houden uit de landen, waar zij zich bevinden.

En de andere zieken dan?

De Wereldgezondheidsorganisatie schat in, dat vanaf 2020 er elk jaar 20 miljoen kankerpatiënten bij komen. Vanaf het begin van de coronapandemie is het net of mensen aan weinig anders nog ziek kunnen worden dan aan Covid-19. Alle mogelijke specialisten worden ingezet in de coronabestrijding. Dat betekent echter dat die niet meer beschikbaar zijn, of in veel mindere mate, voor hun eigen patiënten. Hetzelfde geldt voor het verplegend personeel. De Griekse minister van Gezondheid zegt dat alles normaal verloopt, maar niets is minder waar. De rem is gezet op het diagnosticeren en behandelen van patiënten met kwaadaardige symptomen. Chemobehandelingen worden uitgesteld, niet-urgente operaties ook. Zelfs in de oncologische klinieken zijn de reguliere onderzoeken opgeschort.

Het resultaat is, dat er geen diagnose meer plaatsvindt en het verloop van de ziekte niet meer gevolgd wordt. Patiënten, die een eerste 'kwaadaardigheidsdiagnose' hebben gehad kunnen geen afspraak meer maken voor het evalueren van het stadium van de ziekte om dan met een behandeling te beginnen. De afspraken voor stralingsbehandelingen zijn sterk verminderd om de patiëntenfrequentie in de behandelingsruimtes en wachtkamers voor deze ontvankelijke categorie terug te draaien. Maar dat betekent een wachttijd die tot vier maanden op kan lopen en kanker kan niet wachten. Uiteraard is dit geen Griekse primeur. Op het ogenblik gebeuren dit soort dingen wereldwijd. Het ministerie van Gezondheid in Frankrijk bijvoorbeeld wil, waar mogelijk, 'drugs holidays' houden voor patiënten met een zich langzaam ontwikkelend uitzaaiingspatroon. Voorbeelden te over, want de richting is in de kapitalistische gezondheidszorg overal dezelfde, ondanks de (vaak grote) verschillen van land tot land.

Toerisme-een 'zware industrie'?

De zeer strenge maatregelen in Griekenland hebben (tot op het moment dat dit artikel werd ingestuurd) geleid tot lage sterftecijfers. Ze zijn niet de enigen, maar de landen die ook stabiel laag zitten, worden stelselmatig verzwegen. De ergste cijfers worden 'los van bevolkingsaantallen en -dichtheid gepresenteerd, overwegend waar het de ontwikkelde westerse landen betreft. Tegen deze achtergrond steekt Griekenland dan beter af. Maar... komt die aanpak nou echt uit de luidruchtig beleden mensenliefde voort van de Griekse regering? Het is in wezen een erkenning van een nederlaag, zoals alle kapitalistische landen in hun hemd kwamen te staan door een lastig virus, dat aan elke controle wist te ontsnappen, wat dan ook zijn ontstaansgeschiedenis moge wezen.

De realiteit laat ook in Griekenland een ander beeld zien. In één van de uitgezonden boodschappen van de premier werd voor een goed luisteraar tussen neus en lippen door duidelijk, dat er de laatste weken hard aan gewerkt is om de Griekse gezondheidszorg in de buurt van het Europese gemiddelde te brengen. Daarmee wordt indirect erkend, dat het verre van dat gemiddelde was. Over de bijna afwezigheid tot volledige afwezigheid op de eilanden, zie Manifest 3-2020. Kortom, in Griekenland zou zich een ware ramp voltrekken, als men niet in een vroeg stadium radicaal had ingegrepen met inschakeling van een politiemacht, die tijdens de Paasdagen maar liefst 5000 man bedroeg!1 Zware boetes, wee je gebeente, als je je niet aan de beperkingen houdt. Je bent zelf verantwoordelijk voor jezelf en voor de anderen. De geroemde 'zelfdiscipline' van de Griekse bevolking is 'fake news'. De politieagent staat bij wijze van spreken voor de deur. Maar de angst voor een oncontroleerbare situatie heeft ook een andere oorzaak.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, wil de regering een sterk 'handelsmerk' van veiligheid en welzijn opbouwen. Immers 'laten we niet vergeten, dat toerisme het belangrijkste onderdeel van de Griekse economie is (door velen de afgelopen jaren "onze zware industrie" genoemd, JvdB) en niemand gaat naar een ander land, als hij zich niet helemaal veilig voelt, zeker niet in een tijd van coronavirus.' De toeristische 'Greek Brand', 's lands handelsmerk bij uitstek, wordt opgekalefaterd om de winsten van de grote hotelhouders te garanderen. Het gaat niet om volksgezondheid en veiligheid.

Dat zou best eens extra uitbuiting van de werknemers in die sector kunnen betekenen, want er is veel in te halen. Vorig jaar bezochten 37 miljoen toeristen Griekenland. Het grootste deel komt uit de door corona zwaarst getroffen westelijke landen en een groot deel gaat naar de eilanden, waar tot nu toe de Grieken zelf niet naar toe mochten. Voor Griekse 65-plussers denkt men de beperkingen te handhaven. Maar de buitenlandse 65-plussers dan? Hoe het toeristenseizoen er uit komt te zien, is nog een groot vraagteken, maar de economische dwang wordt steeds onverbiddelijker. Geen land dat zichzelf serieus neemt, zou het wagen zijn economie bijna uitsluitend te baseren op de labiele poot die toerisme heet en die alleen maar bij wijze van slechte grap 'zware industrie' kan worden genoemd.


1 Kwam die maar altijd met Pasen op de been. Dan zou waarschijnlijk de jaarlijkse omhoogschietende ongelukkencurve op het asfalt vermeden kunnen worden, waarin Griekenland een primeur heeft aan doden en invaliden vergeleken bij de andere Europese landen!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!