Skip navigation
7e Congres NCPN

7e Congres van de NCPN in aantocht

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 13 april 2022

Placeholder
NCPN

In mei zal het 7e Partijcongres van de NCPN plaatsvinden. Het Congres vindt plaats in een tijd dat de tegenstellingen van het kapitalisme toenemen. De leefomstandigheden van de bevolking verergeren dankzij de kapitalistische economische crisis, het afbraakbeleid van de regering en de EU, en de inflatie die de koopkracht van de werkende bevolking inperkt. De crisis heeft ook de tegenstellingen tussen imperialistische machten verhevigd. De afgelopen jaren nam de concurrentie tussen imperialistische machten over grondstoffen, transportroutes, markten en invloedssferen al toe. Dit uit zich in verschrikkelijke oorlogen die de levens van miljoenen mensen vernietigen, zoals momenteel gebeurt in Oost-Europa. De arbeidersklasse in Nederland en wereldwijd heeft enorm geleden onder deze ontwikkelingen. In zulke moeilijke tijden, is de versterking van onze partij van het grootste belang.

Het Congres zal zich voornamelijk bezighouden met de volgende thema's:

  • Partijopbouw (versterken politiek-ideologische eenheid en organisatorische slagvaardigheid van de partij).
  • De internationale en nationale ontwikkelingen, het werk van de NCPN in de arbeidersbeweging en de taken van de NCPN tot aan het 8e Congres.

Verder zal het Congres het verslag van werkzaamheden van het aftredend Partijbestuur bespreken, evenals het verslag van de Kascontrolecommissie en andere financiële stukken. Het Congres zal bovendien een nieuw Partijbestuur en een nieuwe Kascontrolecommissie kiezen.

Sinds januari worden de congresdocumenten uitgebreid besproken in alle partijafdelingen. Die bespreking heeft al veel inzichten en waardevolle discussies opgeleverd, die zullen leiden tot aanscherping van de congresstukken en van de standpunten van de NCPN. Dit proces van de voorbespreking van de congresstukken in alle afdelingen wordt nu afgerond. De afdelingen kiezen delegaties die de leden op het Congres zullen vertegenwoordigen.

Voor verschillende afdelingen, die de afgelopen jaren mede door de pandemie stil kwamen te liggen, is het Congres weer een aanleiding geweest om de afdeling nieuw leven in te blazen. Het echte werk zal echter pas na het Congres beginnen. Dan gaan we gezamenlijk aan de slag om de Congresbesluiten te realiseren en daarmee stappen te zetten in de verdere opbouw van de partij en de versterking van de Nederlandse arbeidersbeweging op een klassengeoriënteerde lijn.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!