Skip navigation

Manifest 3

13 april 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 3 - 2022
van de redactie

Naast jarenlang voortslepende militaire conflicten in Jemen, Syrië, Mali en Soedan is er op Europees grondgebied Oekraïne bijgekomen. Allemaal oorlogen voortspruitend uit imperialistische tegenstellingen. Het leven van miljoenen is vernietigd en grote migratiestromen op gang gebracht. In Oekraïne zijn militaire acties rond de afscheiding van Donbas uitgebreid tot grote delen van het land. De bevolking zit klem tussen imperialistische aspiraties van Rusland enerzijds en die van de NAVO (EU – VS) anderzijds. NCPN en CJB hebben een verklaring uitgebracht na de invasie die ingaat op het karakter en de onderliggende oorzaken van de oorlog en hebben een actie georganiseerd in Den Haag tegen de oorlog. In deze krant is deze verklaring opgenomen, evenals een recentere resolutie van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) die dieper ingaat op enkele aspecten. Ook publiceren we de verklaring van CJB waarin de vervolging van Oekraïense communistische jongeren wordt veroordeeld. Op de website staat de gezamenlijke verklaring van communistische partijen die is ondertekend door meer dan veertig communistische partijen en dertig jongerenorganisaties.

Mede als gevolg van dit conflict wordt de bevolking in Nederlands geconfronteerd met enorme prijsstijgingen door inflatie. Die zijn o.a. het resultaat van het beleid van de EU en de regering, dat enorme subsidies overdraagt aan het kapitaal als antwoord op de economische crisis of onder het voorwendsel van een zogenaamde ‘groene transitie’, evenals de oorlog. Premier Rutte bereidt de bevolking erop voor dat “alle” Nederlanders erop achteruitgaan. Hij verzuimt uiteraard te melden dat sommigen juist hun kapitalen zullen vergroten! Maar het is onmiskenbaar dat de bevolking een zware tijd tegemoet gaat waarin prijsstijgingen bovenop de bestaande problemen als woningcrisis, milieucrisis, onzekere arbeidscontracten, enz. worden gestapeld.

Dat de bevolking niet lijdzaam deze aanvallen ondergaat, blijkt wel uit verschillende arbeidsconflicten tot en met stakingen in diverse sectoren van de economie, waaronder de metaal. Ook studenten voeren strijd voor een serieuze basisbeurs en volledige compensatie voor degenen die deze gemist hebben, want de door het kabinet voorgestelde basisbeurs stelt niets voor.

In de vorige uitgave van Manifest kondigden we de herdenking van de Februaristaking aan van de NCPN en CJB. In deze uitgave staat een verslag van deze herdenking en enkele van de toespraken die zijn ge houden. In dit Manifest een artikel over Anton de Kom, waarvoor de NCPN en CJB een herdenking organiseren op 24 april.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de NCPN in Fryske Marren opnieuw een zetel behaald. Helaas kwam de partij een kleine 200 stemmen tekort voor een tweede zetel. In zijn rubriek gaat Rinze Visser hierop in.

Ondertussen is de partij druk bezig met voorbereiding van het Partijcongres. Daarbij zetten we belangrijke stappen in het opbouwen van de partij en de CJB. Het resultaat van deze inspanningen is ook zichtbaar in de vernieuwde partijwebsite (www.ncpn.nl).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Wegens ziekte van de hoofdredacteur Wil v.d. Klift kon hij niet aan deze krant meewerken. Wij wensen hem beterschap en spoedig herstel.

In verband met het Congres slaan we een maand over en zal de volgende krant pas uitkomen op 9 juni.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Naast jarenlang voortslepende militaire conflicten in Jemen, Syrië, Mali en Soedan is er op Europees grondgebied Oekraïne bijgekomen. Allemaal oorlogen voortspruitend uit imperialistische tegenstellingen. Het leven van miljoenen is vernietigd en grote migratiestromen op gang gebracht. In Oekraïne zijn militaire acties rond de afscheiding van Donbas uitgebreid tot grote delen van het land. De bevolking zit klem tussen imperialistische aspiraties van Rusland enerzijds en die van de NAVO (EU – VS) anderzijds. NCPN en CJB hebben een verklaring uitgebracht na de invasie die ingaat op het karakter en de onderliggende oorzaken van de oorlog en hebben een actie georganiseerd in Den Haag tegen de oorlog. In deze krant is deze verklaring opgenomen, evenals een recentere resolutie van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) die dieper ingaat op enkele aspecten. Ook publiceren we de verklaring van CJB waarin de vervolging van Oekraïense communistische jongeren wordt veroordeeld. Op de website staat de gezamenlijke verklaring van communistische partijen die is ondertekend door meer dan veertig communistische partijen en dertig jongerenorganisaties.

Mede als gevolg van dit conflict wordt de bevolking in Nederlands geconfronteerd met enorme prijsstijgingen door inflatie. Die zijn o.a. het resultaat van het beleid van de EU en de regering, dat enorme subsidies overdraagt aan het kapitaal als antwoord op de economische crisis of onder het voorwendsel van een zogenaamde ‘groene transitie’, evenals de oorlog. Premier Rutte bereidt de bevolking erop voor dat “alle” Nederlanders erop achteruitgaan. Hij verzuimt uiteraard te melden dat sommigen juist hun kapitalen zullen vergroten! Maar het is onmiskenbaar dat de bevolking een zware tijd tegemoet gaat waarin prijsstijgingen bovenop de bestaande problemen als woningcrisis, milieucrisis, onzekere arbeidscontracten, enz. worden gestapeld.

Dat de bevolking niet lijdzaam deze aanvallen ondergaat, blijkt wel uit verschillende arbeidsconflicten tot en met stakingen in diverse sectoren van de economie, waaronder de metaal. Ook studenten voeren strijd voor een serieuze basisbeurs en volledige compensatie voor degenen die deze gemist hebben, want de door het kabinet voorgestelde basisbeurs stelt niets voor.

In de vorige uitgave van Manifest kondigden we de herdenking van de Februaristaking aan van de NCPN en CJB. In deze uitgave staat een verslag van deze herdenking en enkele van de toespraken die zijn ge houden. In dit Manifest een artikel over Anton de Kom, waarvoor de NCPN en CJB een herdenking organiseren op 24 april.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de NCPN in Fryske Marren opnieuw een zetel behaald. Helaas kwam de partij een kleine 200 stemmen tekort voor een tweede zetel. In zijn rubriek gaat Rinze Visser hierop in.

Ondertussen is de partij druk bezig met voorbereiding van het Partijcongres. Daarbij zetten we belangrijke stappen in het opbouwen van de partij en de CJB. Het resultaat van deze inspanningen is ook zichtbaar in de vernieuwde partijwebsite (www.ncpn.nl).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Wegens ziekte van de hoofdredacteur Wil v.d. Klift kon hij niet aan deze krant meewerken. Wij wensen hem beterschap en spoedig herstel.

In verband met het Congres slaan we een maand over en zal de volgende krant pas uitkomen op 9 juni.

Citaat van de Maand

"

“(...)Maar om de kern van het vraagstuk te vatten - is het in de geschiedenis ooit voorgekomen dat een nieuw productiestelsel met één slag kon worden ingevoerd zonder een lange reeks van mislukkingen, dwalingen en tegenslagen? Nog een halve eeuw na de afschaffing van de lijfeigenschap kon men op het platteland in Rusland heel wat overblijfselen daarvan terugvinden. Ook in Amerika verkeerden de negers vijftig jaar na de afschaffing van de slavernij over het algemeen nog in een toestand, die veel weg had van halve slavernij. De burgerlijke intellectuelen, onder wie de mensjewiki en de sociaal-revolutionairen, blijven zichzelf trouw wanneer zij het kapitaal dienen en zich van een door en door leugenachtige argumentatie bedienen. Vóór de proletarische revolutie wierpen zij ons utopisme voor de voeten en na de revolutie eisen zij van ons, dat wij de sporen van het verleden met fabelachtige snelheid zullen uitwissen! Maar wij zijn geen utopisten en weten wat de burgerlijke ‘argumenten’ in werkelijkheid waard zijn; wij weten ook dat de sporen van het verleden in zeden en gewoonten nog een zekere tijd na de omverwerping van de maatschappij de kiemen van het nieuwe zullen overheersen. Wanneer het nieuwe pas ontstaan is, blijft het oude nog een tijdlang sterker; dat is altijd het geval, zowel in de natuur als in het maatschappelijk leven.(...)”

Lenin
Het grote initiatief, 1919.