Skip navigation
Cuba

De 62e Verjaardag van de Overwinning van de Cubaanse Revolutie: De Revolutie Levend Houden

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 21 januari 2021

Placeholder
NCPN

Op 1 januari 2021 vierde Cuba de 62e verjaardag van de overwinning van de Cubaanse Revolutie. Een herdenking in de wetenschap dat de revolutie 62 jaar geleden zegevierde, het volk toen aan de macht is gekomen en nog steeds vastbesloten is om de opbouw van het socialisme voort te zetten.

Het Cubaanse revolutionaire project is een voorbeeld en inspiratiebron geweest voor tal van emancipatorische processen en voor progressieve en linkse krachten over de hele wereld. Vooral het verzet en de strijd van meer dan 60 jaar tegen de agressie en onophoudelijke vijandigheid van de Verenigde Staten van Amerika heeft bewondering en solidariteit geoogst. Evenals de eis tot opheffing van de onwettige economische, commerciële en financiële blokkade die Washington heeft opgelegd, volgens Cuba het meest onrechtvaardige, strenge en langdurige systeem van eenzijdige sancties dat tegen welk land dan ook is toegepast.

Over de duurzaamheid van de Cubaanse revolutie verklaarde haar visionair leider, opperbevelhebber Fidel Castro Ruz: "Een boom met diepe wortels kan niet worden weggetrokken ... en wij hebben miljoenen inwoners en een volk met diepe wortels ...". En op een later moment zei hij dat: "alleen fouten gemaakt door Cubanen kunnen leiden tot de zelfvernietiging van de revolutie" en daarom "is het belangrijk om je te voeden met de geschiedenis en de eenheid te blijven bevorderen, onder leiding van de Communistische Partij van Cuba".

Gedurende 2020 werd Cuba, net als de rest van de wereld, geconfronteerd met uitzonderlijke economische omstandigheden, ontstaan door de komst van de COVID-19-pandemie. Een van de gevolgen hiervan voor de economie van het eiland, in combinatie met de extreme aanscherping van de Amerikaanse blokkade, is dat er geen economische groei plaats zal vinden, de verwachting is dat er een daling zal zijn van ongeveer 11 procent van het bruto binnenlands product.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden hebben de Communistische Partij van Cuba en de regering besloten om door te gaan met het verder realiseren van de economische en sociale richtlijnen, die zijn aangenomen op het 6e Congres van de Communistische Partij van Cuba [nvdr: april 2011] en bekrachtigd in de 'Economisch - Sociale Strategie' en in het 'Nationaal Economisch en Sociaal Ontwikkelingsplan tot 2030'. Doel van deze richtlijnen en aanpak is het vraagstuk van de modernisering van de nationale economie het hoofd te bieden, waaronder de afschaffing van systemen met dubbele valuta en dubbele wisselkoersen, de samenhang bevorderen van lonen en pensioenen, en de prijsregulering met eliminatie van de gesubsidieerde activiteiten. Dit alles zonder het onverzettelijke principe van de revolutie los te laten: niemand wordt onbeschermd gelaten.

Deze maatregelen zijn een onvermijdelijke noodzaak en een onmisbare stap om de economische strategie van het land te bevorderen. Ook in 2021 zal Cuba doorgaan met deze ontwikkeling. Het investeringsplan is met 22 procent verhoogd ten opzichte van het jaar 2020, met een concentratie van 60 procent van de middelen in de prioritaire sectoren: voedselproductie, medicijnen, defensie, toerisme, duurzame energie, het huisvestingsprogramma en installaties van cement- en staalproductie.

Sinds de afkondiging van de nieuwe grondwet van de Republiek Cuba op 19 april 2019 is de Nationale Vergadering van de Volksmacht doorgegaan met een intensief wetgevingsproces, waaronder de modernisering van het nationale rechtssysteem, waarvoor intensieve democratische en raadgevende processen in het land plaatsvinden.

Een van de succesvolle overwinningen die vorig jaar op Cuba werden behaald was het grote nationale vermogen om de ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 onder controle te houden, en tegelijkertijd weerstand te bieden aan de aanval van maatregelen die vanuit Washington werden gedicteerd met als doel de Cubaanse economie te verstikken. Het is een geweldig resultaat dat 90,3 procent van de Covid-19-patiënten in Cuba is hersteld! Dit resultaat was mogelijk dankzij de nationale inzet van menskracht, het nationale gezondheidszorgsysteem met haar preventieve en lokale benaderingen, de goedkeuring door de regering van een geïntegreerde en multidisciplinaire strategie bij het aanpakken van de pandemie, inclusief de actieve en beslissende deelname van de wetenschappelijke sector en de nationale productie van meer dan een dozijn biofarmaceutische producten die zijn ontwikkeld door de Cubaanse Biotech. Aanvullend daarop heeft Cuba maatregelen genomen om Cubaanse burgers die zich in het buitenland bevonden te beschermen en te ondersteunen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in haar ontwerpvoorstel voor selectie van vaccins tegen COVID-19 twee Cubaanse kandidaat-vaccins opgenomen, die al onderdeel zijn geweest van klinische proeven op het eiland. De Cubaanse ontwikkelaar 'Finlay Institute' bekrachtigde onlangs het vermogen van het land om de Cubaanse bevolking in het eerste semester van 2021 te immuniseren tegen het SARS CoV-2-virus. De WHO heeft in haar Vaccin Data System ook nog twee andere Cubaanse kandidaat-vaccins opgenomen die in ontwikkeling zijn.

Een andere mijlpaal die is bereikt in de strijd tegen SARS-CoV-2 is de samenwerking van meer dan 53 medische brigades van Cubaanse gezondheidswerkers in meer dan 39 landen en gebieden. De dankbaarheid en het prestige van 57 jaar Cubaanse solidariteit en medische samenwerking over de hele wereld hebben geleid tot de nominatie van de Cubaanse Henry Reeve Medical Brigades, gespecialiseerd in rampen en ernstige epidemieën, voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. Deze voordracht wordt gemotiveerd en onderschreven door een grote groep van verschillende actoren vanuit de gehele wereld [nvdr: organisaties, (politieke) vertegenwoordigers en individuele personen].

Een andere reden om 62 jaar Overwinning van de Cubaanse Revolutie te vieren zijn de prestaties van Cuba op het gebied van de bescherming van kinderen, zoals wordt benadrukt door UNICEF. Het 'Global Education Monitoring Report 2020' benadrukt de resultaten van het onderwijsbeleid van de Cubaanse regering, dat heeft geleid tot inclusief onderwijs van hoge kwaliteit en de garantie van een 100 procent dekking van voorschools onderwijs. Op nationaal niveau werd in 2020 een kindersterftecijfer (per 1000 levend geborenen) van 4,9 geregistreerd, een van de laagste percentages op het continent, vergeleken met ontwikkelde landen. Cuba is een van de weinige landen in de wereld die geen sterfgevallen door COVID-19 van zwangere vrouwen, kinderen of gezondheidswerkers hebben moeten registreren.

In deze uitdagende context, zonder ook maar een van de Cubaanse prioriteiten terzijde te schuiven, ging Cuba door met het versterken en ontwikkelen van zijn betrekkingen met de internationale gemeenschap, op basis van de principes die zijn vervat in het Handvest van de Verenigde Naties, strijdend voor de versterking van vrede, bescherming van het milieu, het bevorderen van de doelstellingen van de beweging van Niet-gebonden Landen en toegewijd aan de eenheid en integratie van Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren.

Het jaar 2021 zal ongetwijfeld doorslaggevend zijn voor het geleidelijke herstel van de economie. Het zal een van de belangrijkste uitdagingen voor de Cubanen zijn om gunstiger omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van de nationale productiesector.

Wij zijn #CubaViva (#Cuba Leeft) "het land dat weerstand biedt en triomfeert", zoals Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, president van de Republiek Cuba, zei tijdens de sluiting van de negende Wetgevende Vergadering van de Nationale Vergadering [parlement] van de Volksmacht op 17 december 2020.

En een jaar geleden zei hij, vanaf datzelfde podium: "Ze wilden ons vermoorden en we leven nog!"


Vertaling: J. Bernaven.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!