Skip navigation
Milieu

De antikernenergie beweging een nieuw elan geven…

Omwille van het klimaat, omwille van sociale rechtvaardigheid!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 16 mei 2023

Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) inspecteren de Paksi atomerömü kerncentrale die meer dan 50% van de stroom in Hongarije produceert.
Akos Bodajki / CC BY-SA 2.0

Nederlandse, Belgische en Duitse antinucleaire activisten kwamen zaterdag 6 mei in Brussel samen voor een conferentie over kernenergie.

De Belgische 11 Maart Beweging nodigde uit voor een drie-landenconferentie. Voor Nederland waren daar Stroom naar de toekomst, Borsele tot de Kern en WISE. Voor Duitsland de Akense Anti Atoom Actiegroep. Uitbreiding van deze koepel naar de actiegroepen uit Frankrijk staat op de agenda.

Door een reeks gastsprekers uit de Vredesbeweging, Greenpeace, Universiteit Antwerpen, Zero Emissions Solutions, Bond Beter Leefmilieu, Tegengas, Fin de Nucléaire en anderen werd nadere achtergrond gegeven. Lode Van Oost, journalist van de linkse nieuwssite De Wereld Morgen modereerde.

Verschillende deelaspecten van de antinucleaire strijd werden uitgediept, zoals dat 100% hernieuwbare energievoorziening goed mogelijk is; dat energievoorziening een sociale publieke dienstverlening zou moeten zijn; de rol van de internationale nucliaire lobby en de invloed op het werk van het IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change); incidenten en rampen in Nucleaire Centrales; de hoge kosten voor kernenergie; en de relatie tussen kernenergie en kernwapens. De spreekbeurten zullen verwerkt worden tot een brochure, zowel in het Nederlands als in het Frans.

In de namiddag werd er ruim gedebatteerd. Hoe gaan we de Belgische regering haar belofte doen houden van een volledige kernuitstap tegen 2025? Hoe gaan we vermijden dat de levensduur van oude kernreactoren in België, Nederland en Duitsland tientallen jaren verlengd wordt? Hoe gaan we de bevolking mobiliseren tegen het bijbouwen van nieuwe kernreactoren? Zoals de Nederlandse regering wil doen in Borsele?

Tot 10 jaar terug was de overgrote meerderheid van de publieke opinie nog gekant tegen kernenergie. De strijd tegen de bouw van kerncentrales startte in heel Europa in de jaren ’60, ’70 en ’80. Massale betogingen van tienduizenden mensen. In Duitsland honderdduizenden. Denemarken besloot toen in de jaren ’70 om af te zien van de bouw van een kerncentrale. Op onze conferentie waren veel grijsharigen, die deze strijd actief meegevoerd hebben, zoals ook onze ‘Grootouders voor het Klimaat’…

Onder invloed van rechtse politiekers en de nucleaire lobby is de publiek opinie momenteel gekeerd. Hoe gaan we die publiek opinie terugwinnen? De mensen vrezen stroomuitval. Zonder kernenergie zal het licht uitgaan, werd er ingehamerd. Valse beweringen. Wij moeten hen uitleggen dat de technologie voor hernieuwbare energie rijp en modern is. Dat het een kwestie is van politieke wil om daarin te investeren. Dat deze transitie stukken sneller gaat en goedkoper is dan kernenergie verlengen of bijbouwen, en dat zonder al de nadelen van gevaarlijk afval en grote rampen. Dat kernenergie uiteindelijk iets van het verleden is, een stupide en dure manier om enkel water te koken tot hete stoom om daar mee mechanische turbines te laten draaien.

Frieda Kas wist als oudere activist blij te melden dat in de provincie Zeeland nu tientallen nieuwe activisten opstaan tegen de bouw van een 2de kernreactor in Borssele.

We zullen speciale aandacht moeten geven aan de jongeren en aan de klimaatbeweging, die zich laten bedonderen door de nucleaire lobby, met de zogenaamde klimaatneutraliteit van kernenergie die geen CO2 zou uitstoten. Dit is vals. Zij zwijgen over het groot gebruik van fossiele energie bij het ontginnen van uraniumerts en de verdere verwerking en verrijking tot bruikbaar uranium. Verder is het weggesmeten geld dat beter benut zou worden voor de andere goedkopere, efficiëntere en sneller beschikbare hernieuwbare technieken.

Laten we ten derde herinneren aan de studies van het IPCC. Omdat we in 2009 en 2015 de beoogde beperking aan broeikasgas niet haalden, zullen we onze inspanningen nu veel verder moeten opdrijven. Bovendien zullen we om onder de 1,5°C opwarming te blijven, ook nog tientallen jaren massa’s CO2 uit de atmosfeer en uit de oceanen moeten halen, zowel met biologische als met industriële technieken. Dat bedoelen we met de term ‘klimaatpositief’. Diverse hernieuwbare technieken kunnen dat, kernenergie absoluut niet.

Laten we ten vierde jaarlijks herinneren aan de ellende van bombardementen op Nagasaki en Hiroshima. Laten we jaarlijks terug herinneren aan de rampen van Tsjernobyl en Fukushima.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!