Skip navigation
Slavernij

Nieuwe stappen in het verhelderen van het slavernijverleden

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 8 juli 2021

Placeholder
NCPN

Op 1 juli, tijdens de bijeenkomst van Keti Koti in Amsterdam, werden weer stappen gezet in het juist begrijpen van het Nederlandse koloniale verleden. Dat is uiteraard een moeizaam proces, omdat we vanuit het heden moeten proberen het verleden te duiden. Verleden en heden lopen bij de bestudering door elkaar heen. Bovendien is er sprake van uiteenlopende belangen. De grootste fout is om te gaan schuiven met abstracte beelden. Heden en verleden vragen ieder om concreet onderzoek. Alleen op die manier kun je de geschiedenis recht doen.

De afschuw over de rol van de de Nederlandse en kooplieden-stadsbestuurders is terecht, maar vraagt vooral nader onderzoek naar het kapitalisme in die tijd. Dat onderzoek is pas begonnen en vraagt om een stelselmatig en grondige bestudering die niet moet worden vermengd met abstracte beelden uit deze tijd omdat dan onjuiste belangentegenstellingen binnensluipen. De relatie tussen racisme, kapitalisme en klassentegenstellingen maakt onbevooroordeeld onderzoek lastig.

De bewering bijvoorbeeld dat iedereen in Nederland mede schuldig is aan dat verleden is uit de lucht gegrepen en onderdeel van de belangenstrijd die op theoretisch niveau wordt uitgevochten. Dezelfde heersende klasse van toen onderdrukte de arbeidersklasse in eigen land ook. Uitbuiting is niet in de eerste plaats een rassenvraagstuk, maar een gevolg van klassenverschillen. Rassenstrijd en klassenstrijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Belangrijk daarbij is ook om je te realiseren dat er op grote schaal sprake is van 'rode deletie', de verstomde herinnering aan het communisme van Anton de Kom (zie Karwan Fatah-Black, 2017). Maar het wegpoetsen van stukken geschiedenis om politieke redenen is een breder fenomeen. Manifest komt er in het nieuwe seizoen uitvoeriger op terug. Een nieuwe wetenschappelijke elite mag niet doorgaan met het verdraaien van de geschiedenis.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!