Skip navigation

Manifest 6

8 juli 2021 | Jaargang 39

van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of liever nog uitbreiden. Daartoe worden talloze middelen ingezet, waarbij in westerse landen het misbruik van de media het meest in het oog springt. In landen met een stevige kapitalistische heersende klasse worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt in die landen zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen.

Sinds jaar en dag, maar steeds vaker wordt de politiek vervangen door een theater. Uiteraard gold en geldt nog steeds: geef het volk brood en spelen. Vermaak staat centraal. Dat houdt de bevolking weg van georganiseerd verzet tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen. De strijd heeft allang een ideologisch karakter. Daartoe worden de 'spelen' steeds vaker opgevoerd met politici die steeds vaker op de buis hun zegje doen over van alles en nog wat. Politiek en vermaak worden nauw met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Uiteraard geldt dat minder voor de - meestal rechtse - politici van de oppositie die het juist moeten hebben van hun oppositionele meningen. Zij spelen echter ook hun eigen theaterstukjes.

De ideologische strijd is harder nodig dan ooit. De 'theatersmoeltjes' in de Tweede Kamer laten zich door het kapitalisme en de ermee verbonden media om de tuin leiden of ophemelen. Zo blijft het treurige schouwspel in de Tweede Kamer gewoon doorgaan, of de deelnemers aan het toneelstuk nu wel of niet joviaal fietsend op de foto staan. Intussen toont het CDA zijn werkelijke beschadigde gezicht.

Op dit moment wordt weer een spelletje gespeeld over een Kaag-documentaire: gratis reclame en geen enkel ander politiek belang dan in de schijnwerpers te staan. Als je maar in beeld bent. Weken leeg gewauwel over veiligheidsriemen. Geen enkele vooruitgang met de formatie. Intussen wordt de inkomensbescherming minder en selectiever. En opeens tikt de benzineprijs hoger aan dan in tijden. De ene na de andere politicus valt door de mand vanwege fraude. Sommigen verlaten gedwongen het toneel, vinden ergers anders weer een topbaan met bijbehorende 'tegemoetkoming', en het systeem blijft gewoon overeind.

Maar de druk op dat systeem neemt toe. Ook bedrijven als Uber komen steeds meer in het vizier. Maar in veel gevallen proberen de kapitalisten oplossingen te vinden bij de rechter, klassenstrijd blijft nog uit. Spindoctors, zoals Jack de Vries gaan het imago van de 'huisjesmelkers' proberen op te vijzelen. Niet de woningnood wordt aangepakt maar het imago van prins Bernhard en anderen die misbruik maken van de groeiende woningnood. Toneel in plaats van politieke oplossingen. Maar ook, na jaren van strijd lijkt het ervan te komen dat multinationals meer belasting moeten gaan betalen. De werkelijkheid dwingt ook het grootkapitaal tot bijstellingen.

Belangen en winsten blijven intussen boven de behoeften van de bevolking staan. Daartegen kan alleen georganiseerd worden opgetreden. En dat gebeurt ook. En waar dat met succes plaats heeft inspireert het de strijdbare bevolking en toont dat het gezwets in de Tweede Kamer alleen maar afleidt van wat er werkelijk nodig is: Optreden in buurten en bedrijven.

Mondiaal vindt een voortzetting en verheviging plaats van 'Pax Americana',hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. Er vindt door het Westen steeds meer machtsvertoon plaats in de Zwarte Zee. De politieke, ideologische, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China en Rusland verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Daartegen wordt ook steeds meer verzet geboden zoals recent in Chili en nu in Peru en op het Plein van de Hemelse Vrede in China. De strijd is volop gaande.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie. Onderling gekissebis, zoals in de SP, over het belang van het communisme verzwakt de strijd alleen maar.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De ongelijke strijd om de waarheid', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'In Kerala staat het heden in het teken van de toekomst', Vijay Prashad, 'Noodzaak einde blokkade van Cuba', Cubaanse ambassade.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Manifest nr. 07/2021 verschijnt op donderdag 09 september 2021.

De redactie van Manifest wenst lezers en medewerkers een goede vakantie toe en verwacht dat de Covid-problemen verder blijven afnemen. Wij hopen dat het komende jaar weer meer fysiek contact mogelijk zal zijn om de broodnodige verdieping van de strijd mogelijk te maken.

Noot van de redactie

De voorpagina van deze krant staat stil bij het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij van China. Een partij die historisch een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen het kapitalisme en de socialistische opbouw in China. De standpunten van de NCPN zijn constant in ontwikkeling. Zonder iets af te doen aan de heldhaftige geschiedenis van de Communistische Partij van China, verwerpt de NCPN de theorie van 'socialistische markteconomie'. De beoordeling van de NCPN is dat de hervormingen in China van de afgelopen decennia kapitalistische verhoudingen herintroduceerden in de economie, en dat de kapitalistische productieverhoudingen de overhand hebben in de Chinese economie. De NCPN zet de studie voort om lessen te trekken uit de ervaringen van socialistische opbouw.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of liever nog uitbreiden. Daartoe worden talloze middelen ingezet, waarbij in westerse landen het misbruik van de media het meest in het oog springt. In landen met een stevige kapitalistische heersende klasse worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt in die landen zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen.

Sinds jaar en dag, maar steeds vaker wordt de politiek vervangen door een theater. Uiteraard gold en geldt nog steeds: geef het volk brood en spelen. Vermaak staat centraal. Dat houdt de bevolking weg van georganiseerd verzet tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen. De strijd heeft allang een ideologisch karakter. Daartoe worden de 'spelen' steeds vaker opgevoerd met politici die steeds vaker op de buis hun zegje doen over van alles en nog wat. Politiek en vermaak worden nauw met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Uiteraard geldt dat minder voor de - meestal rechtse - politici van de oppositie die het juist moeten hebben van hun oppositionele meningen. Zij spelen echter ook hun eigen theaterstukjes.

De ideologische strijd is harder nodig dan ooit. De 'theatersmoeltjes' in de Tweede Kamer laten zich door het kapitalisme en de ermee verbonden media om de tuin leiden of ophemelen. Zo blijft het treurige schouwspel in de Tweede Kamer gewoon doorgaan, of de deelnemers aan het toneelstuk nu wel of niet joviaal fietsend op de foto staan. Intussen toont het CDA zijn werkelijke beschadigde gezicht.

Op dit moment wordt weer een spelletje gespeeld over een Kaag-documentaire: gratis reclame en geen enkel ander politiek belang dan in de schijnwerpers te staan. Als je maar in beeld bent. Weken leeg gewauwel over veiligheidsriemen. Geen enkele vooruitgang met de formatie. Intussen wordt de inkomensbescherming minder en selectiever. En opeens tikt de benzineprijs hoger aan dan in tijden. De ene na de andere politicus valt door de mand vanwege fraude. Sommigen verlaten gedwongen het toneel, vinden ergers anders weer een topbaan met bijbehorende 'tegemoetkoming', en het systeem blijft gewoon overeind.

Maar de druk op dat systeem neemt toe. Ook bedrijven als Uber komen steeds meer in het vizier. Maar in veel gevallen proberen de kapitalisten oplossingen te vinden bij de rechter, klassenstrijd blijft nog uit. Spindoctors, zoals Jack de Vries gaan het imago van de 'huisjesmelkers' proberen op te vijzelen. Niet de woningnood wordt aangepakt maar het imago van prins Bernhard en anderen die misbruik maken van de groeiende woningnood. Toneel in plaats van politieke oplossingen. Maar ook, na jaren van strijd lijkt het ervan te komen dat multinationals meer belasting moeten gaan betalen. De werkelijkheid dwingt ook het grootkapitaal tot bijstellingen.

Belangen en winsten blijven intussen boven de behoeften van de bevolking staan. Daartegen kan alleen georganiseerd worden opgetreden. En dat gebeurt ook. En waar dat met succes plaats heeft inspireert het de strijdbare bevolking en toont dat het gezwets in de Tweede Kamer alleen maar afleidt van wat er werkelijk nodig is: Optreden in buurten en bedrijven.

Mondiaal vindt een voortzetting en verheviging plaats van 'Pax Americana',hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. Er vindt door het Westen steeds meer machtsvertoon plaats in de Zwarte Zee. De politieke, ideologische, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China en Rusland verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Daartegen wordt ook steeds meer verzet geboden zoals recent in Chili en nu in Peru en op het Plein van de Hemelse Vrede in China. De strijd is volop gaande.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie. Onderling gekissebis, zoals in de SP, over het belang van het communisme verzwakt de strijd alleen maar.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De ongelijke strijd om de waarheid', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'In Kerala staat het heden in het teken van de toekomst', Vijay Prashad, 'Noodzaak einde blokkade van Cuba', Cubaanse ambassade.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Manifest nr. 07/2021 verschijnt op donderdag 09 september 2021.

De redactie van Manifest wenst lezers en medewerkers een goede vakantie toe en verwacht dat de Covid-problemen verder blijven afnemen. Wij hopen dat het komende jaar weer meer fysiek contact mogelijk zal zijn om de broodnodige verdieping van de strijd mogelijk te maken.

Noot van de redactie

De voorpagina van deze krant staat stil bij het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij van China. Een partij die historisch een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen het kapitalisme en de socialistische opbouw in China. De standpunten van de NCPN zijn constant in ontwikkeling. Zonder iets af te doen aan de heldhaftige geschiedenis van de Communistische Partij van China, verwerpt de NCPN de theorie van 'socialistische markteconomie'. De beoordeling van de NCPN is dat de hervormingen in China van de afgelopen decennia kapitalistische verhoudingen herintroduceerden in de economie, en dat de kapitalistische productieverhoudingen de overhand hebben in de Chinese economie. De NCPN zet de studie voort om lessen te trekken uit de ervaringen van socialistische opbouw.

Citaat van de Maand

"

De nieuwe generatie staat voor een ingewikkelder taak. Het is niet voldoende dat jullie al krachten samenbundelen om de macht van de arbeiders en boeren in stand te houden tegen een overval van de kapitalisten, Dat moeten jullie doen. Dat hebben jullie heel goed begrepen, dat is voor iedere communist volkomen duidelijk. Maar dat is niet voldoende. Jullie moeten de communistische maatschappij opbouwen. De eerste helft van die arbeid is in veel opzichten al gedaan. Het oude is vernietigd en verdiende het ook in een puinhoop veranderd te worden. De bodem is gezuiverd en op deze bodem moet de jonge communistische generatie de communistische maatschappij opbouwen. Jullie staan voor de taak van de opbouw en jullie kunnen die taak alleen maar volbrengen als jullie je het moderne weten hebt eigen gemaakt, als jullie weten hoe je het communisme uit voltooide, van buiten geleerde formules, raadgevingen, recepten, voorschriften en programma's tot iets levends moet maken, dat jullie onmiddellijke arbeid omvat als jullie weten hoe je het communisme tot een leidraad voor jullie praktische arbeid moet maken.

Over de taken van de jeugd, een rede van Lenin op het 3e Al-Russische Congres van de Communistische Jeugdbond van Rusland, gehouden op 2 oktober 1920