Skip navigation
China

Communistische Partij viert 100 jaar

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 8 juli 2021

Placeholder
NCPN

Op 1 juli werd de 100ste verjaardag van de Communistische Partij van China gevierd met een ceremonie op het Tian An Men plein. De ceremonie op het Tian An Men plein was de afsluiting van de herdenkingsactiviteiten die al dagenlang plaatsvonden, ook op andere plaatsen dan Peking. De ceremonie werd bijgewoond door 70.000 personen. Secretaris-generaal Xi Jinping hield een toespraak. We geven hier de belangrijkste elementen.

Het Chinese persagentschap 'Xinhua' haalt de volgens hem belangrijkste citaten uit de toespraak van Xi:

"Wij gaan vol vertrouwen op naar het doel van onze tweede eeuw, China in alle opzichten te ontwikkelen tot een groot modern socialistisch land."

"Al de strijd, opoffering en creatieve kracht waarmee de partij de voorbije eeuw het Chinese volk verenigd en geleid heeft, is samen te vatten onder één noemer: de grote verjonging van de Chinese natie te verwezenlijken".

"De Chinese natie is geslaagd in een geweldige transformatie, te beginnen bij heropstanding en dan het creëren van welvaart om sterk te worden; de nationale verjonging van China is historisch onvermijdelijk geworden".

"De echte helden zijn het volk, hij maakt de geschiedenis".

"Het succes van China hangt af van de partij"

"Elke poging om een wig te drijven tussen het Chinese volk en de partij is gedoemd om te mislukken. De meer dan 95 miljoen partijleden en de meer dan 1,4 miljard Chinese burgers zullen dat nooit toelaten".

"Fundamenteel zijn de capaciteiten van onze partij en de sterkte van het socialisme in China, kenmerken die voortvloeien uit het feit dat het marxisme werkt."

"We zijn erop gebrand alles wat mogelijk is te leren uit de verwezenlijkingen van andere culturen, en verwelkomen nuttige suggesties en constructieve kritiek. Wat we echter niet zullen aanvaarden is schijnheilig gepreek van hen die denken dat ze het recht hebben ons de les te leren". Volgens de Financial Times werd deze uitspraak op enthousiast gejuich van de menigte onthaald.

"Een sterk land moet een sterk leger hebben, dat alleen kan de veiligheid van de natie waarborgen"

"De Chinese natie heeft geen agressieve op hegemoniale gedachten gebouwde genen." "We hebben nooit het volk van een ander land gepest, onderdrukt of onderworpen, en we zullen dat nooit doen". "We zullen nooit een buitenlandse macht toestaan om ons te pesten, te onderdrukken of te onderwerpen. Om het even wie dat probeert zet zichzelf op ramkoers met een grote muur van staal gesmeed door meer dan 1,4 miljard Chinezen."

"Vandaag staan we dichter dan ooit bij de realisatie van ons doel van nationale verjonging; we hebben er meer vertrouwen in en we zijn er meer toe in staat. Maar we moeten bereid zijn harder dan ooit te werken om er te komen". "Het vaderlandslievend eenheidsfront is een belangrijk middel voor de partij om alle zonen en dochters van de Chinese natie, zowel thuis als in het buitenland te verenigen voor de doelstelling van de nationale verjonging."

"Een keurmerk dat de CPC onderscheidt van andere politieke partijen is haar moed om zichzelf te hervormen." "Niemand mag de vastberadenheid, de wil en de bekwaamheid van het Chinese volk om zijn nationale soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen, onderschatten".

"Het beeld dat China vandaag aan de wereld toont is er een van een bloeiende natie die onhoudbaar vooruitgaat naar verjonging".

De 'Financial Times' noteerde daarnaast nog een belangrijke uitspraak die 'Xinhua' niet vermeldt: De hereniging met Taiwan blijft "een historische opdracht en een onwrikbaar engagement van de CPC", maar Xi stelde geen tijdsschema voorop.


Bronnen: Xinhua, Financial Times, video CGTN van de toespraak van Xi

Bron van dit artikel: Chinasquare.be https://www.chinasquare.be

Noot van de redactie

De standpunten van de NCPN zijn constant in ontwikkeling. Dit stuk is geplaatst in het kader van de discussie omtrent het socialisme en weerspiegelt niet de standpunten van de NCPN. De NCPN verwerpt de theorie van 'socialistische markteconomie'. De beoordeling van de NCPN is dat de hervormingen in China van de afgelopen decennia kapitalistische verhoudingen herintroduceerden in de economie, en dat de kapitalistische productieverhoudingen de overhand hebben in de Chinese economie. De NCPN zet de studie voort om lessen te trekken uit de ervaringen van socialistische opbouw.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!