Skip navigation
India

In Kerala staat het heden in het teken van de toekomst

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 8 juli 2021

Placeholder
NCPN

Kerala is een deelstaat van India, ligt in het uiterste zuidwesten van het land, is in oppervlakte iets kleiner dan Nederland en telt 35 miljoen inwoners. Die hebben op 6 april jl. bij de verkiezingen voor de Wetgevende Vergadering, het parlement van Kerala, het Links Democratisch Front (LDF) opnieuw een overwinning bezorgd, zodat dat ook de komende vijf jaar de regering kan vormen.

Sinds 1980 heeft de bevolking de zittende regering steeds weggestemd om zo links en rechts af te wisselen. Dit jaar besloten de kiezers evenwel bij links te blijven en de leider van de Communistische Partij van India (Marxistisch), Pinarayi Vijayan, een tweede ambtstermijn als premier toe te staan. De minister van Gezondheid K. K. Shailaja won haar herverkiezing met een recordaantal van meer dan 60.000 stemmen, veel meer dan haar naaste concurrent.

Het is duidelijk dat de bevolking om drie redenen opnieuw voor links heeft gestemd:

  1. De efficiënte en rationele manier waarop de LDF-regering de elkaar snel opvolgende crises van cycloon Ockni (2017), overstromingen (2018 en 2019) en virussen (2018 Nipah en 2020-21 Covid-19) heeft aangepakt.
  2. De regering is ondanks deze crises blijven voldoen aan de behoeften van de bevolking door betaalbare woningen, openbare scholen van hoge kwaliteit en noodzakelijke publieke infrastructuur te bouwen.
  3. De regering en de linkse partijen hebben India's seculiere en federale structuur verdedigd door zich te verzetten tegen het groeiend en verstikkend neofascisme van de hindoe-nationalistische partij Bharatiya Janata Party (BJP) en haar leider en premier van India Narendra Modi.

Waar in andere delen van de wereld het heden in het teken staat van het verleden, daar wordt in Kerala het heden gedomineerd door de toekomst en door wat mogelijk is.

Toen op zondag 2 mei de verkiezingsuitslag bekend werd, opende premier Vijayan zijn persconferentie niet daarmee, maar met een corona-update. Pas nadat hij de bevolking van Kerala op de hoogte had gebracht van de actuele stand van zaken rond de pandemie, verwelkomde hij de 'overwinning van het volk'. Deze overwinning, zei hij, "maakt ons nederiger. Ze vraagt nog meer inzet van ons." Tijdens elk van de crises, van de cycloon in 2017 tot en met de corona-pandemie, heeft de premier zich steeds in kalme en rationele persconferenties tot het publiek gewend en daarin wetenschappelijk verantwoorde beoordelingen van de problemen gegeven, naast hoop aan de mensen die zich wanhopig voelden door de omstandigheden die hen waren overkomen.

In schril contrast hiermee stond de aanpak van India's premier Narendra Modi, zeker voor de bevolking van Kerala. Op 28 januari sprak die het World Economic Forum in Davos toe en deelde daar mee dat India Covid-19 de baas was geworden. In een opschepperige bui zei hij: "India's succes mag niet zomaar vergeleken worden met dat van een ander land. Een land waar 18 pro-cent van de wereldbevolking woont, heeft de mensheid behoed voor een grote ramp door corona effectief in te dammen." Diezelfde dag zei Modi's minister van Gezondheid Dr. Harsh Vardhan: "India heeft zijn Covid-curve afgevlakt." Zeker, die dag bedroeg het aantal nieuw vastgestelde gevallen minder dan 20 duizend. Voorzichtige waarnemers waarschuwden echter dat deze cijfers geflatteerd leken en dat het virus, alsmede nieuwe varianten ervan, snel weer zou kunnen opleven gezien het gebrek aan voorzorgsmaatregelen in de samenleving.

Enkele dagen voordat Modi en Vardhan deze opmerkingen maakten, had Modi's partijgenoot en premier van de deelstaat Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, aan 7 miljoen mensen toestemming gegeven om in april de Kumbh Mela (het Kruikenfeest) bij te wonen, het grootste religieuze feest in het hindoeïsme. Begin april waarschuwden regeringsfunctionarissen ervoor dat de Kumbh en andere soortgelijke bijeenkomsten de overdracht van het virus zouden kunnen aanwakkeren. Het ministerie van Gezondheid noemde dit "onjuist en vals". De bedevaart ging door, net zoals Modi's massabijeenkomsten in verband met de deelstaatverkiezingen. Modi's opmerkingen in Davos waren zowel harteloos als belachelijk. Eind april werden in India elke dag meer dan 400 duizend corona-besmettingen gemeld. Het hele gezondheidssysteem werd hierdoor overvallen. De Indiase regering geeft uitzonderlijk weinig geld uit voor gezondheid, in 2018 circa 1,3 procent van het bbp (bruto binnenlands product). Ze erkende eind 2020 dat er voor elke duizend inwoners 0,8 artsen zijn en 1,7 verpleegkundigen. Geen land van de omvang en rijkdom van India heeft zo weinig medisch personeel.

Het wordt nog erger. India heeft voor elke 10 duizend inwoners slechts 5,3 ziekenhuisbedden, terwijl dat aantal in China bijvoorbeeld 43,1 is. Per 100 duizend inwoners heeft India slechts 2,3 intensive-care bedden (China heeft er 3,6) en het land beschikt in totaal over slechts 48 duizend beademingsapparaten (China heeft er in Wuhan alleen al 70 duizend).

De zwakte van de medische infrastructuur is geheel te wijten aan de privatisering die maakt dat ziekenhuizen in de particuliere sector hun systeem laten draaien op het principe van maximale capaciteit en dus piekbelastingen niet kunnen opvangen. De theorie van de optimalisatie staat het systeem niet toe om op pieken te reageren, want dat zou betekenen dat in normale tijden de ziekenhuizen overcapaciteit hebben. En geen enkele particuliere sector zal vrijwillig een overschot aan bedden of beademingsapparatuur aanhouden. Dit veroorzaakt onvermijdelijk een crisis in geval van een pandemie. Geringe overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg betekenen weinig geld voor medische infrastructuur en lage lonen voor het medisch personeel. Dit is een armzalige manier om een moderne samenleving te runnen, zowel in normale als in abnormale tijden.

Modi's partij, de BJP, heeft in deze parlementsverkiezingen van Kerala beslissend verloren (geen enkele zetel behaald) en haar alliantie met andere partijen verloor in Tamil Nadu (68 miljoen inwoners) en in West-Bengalen (91 miljoen inwoners). De kiezers in deze deelstaten hebben zich hiermee uitgesproken tegen de catastrofe die gecreëerd is door marktconforme medische systemen en door een gevoelloze, incompetente regering. Hierbij moet wel gezegd worden dat dit niet de kerngebieden zijn van Modi's achterban. Die liggen met name in het noorden en oosten van India en daar zullen pas over minstens een jaar verkiezingen plaatsvinden. Maar het voortduren van de boerenopstand, die in november 2020 begon en zich richt tegen het neoliberale landbouwbeleid van de regering-Modi, zal waarschijnlijk de krachtsverhoudingen in veel van deze noordelijke en oostelijke deelstaten doen verschuiven, van Haryana tot Gujarat.

Niets geeft de wrede incompetentie van de regering beter weer dan de situatie rond de vaccins. India produceert 60 procent van alle vaccins van de wereld. Toch zal het land bij het huidige tempo zijn vaccinatieprogramma niet eerder dan in november 2022 afgerond kunnen hebben. Een beschamende situatie.

Enkele dagen voor de verkiezingen werd Kerala's minister van Gezondheid K. K. Shailaja gevraagd naar de stand van de pandemie. Ze antwoordde: "Ik denk dat er twee belangrijke lessen uit de pandemie te trekken zijn. Ten eerste dat het land echte planning en gedecentraliseerde invoeringsmechanismen nodig heeft om ons gezondheidssysteem te verbeteren. En ten tweede dat een verhoging van de openbare investeringen in de gezondheidszorg geen uitstel verdraagt. We geven amper één procent van ons bbp uit aan de gezondheidssector; dat zou verhoogd moeten worden naar tenminste tien procent.

Landen als Cuba investeren veel meer in de gezondheidszorg. Het Cubaanse systeem van huisartsen heeft mij geïnspireerd toen we hier in Kerala startten met de gezondheidscentra voor gezinnen. Gezondheidszorg zou universeel moeten zijn, met enkele reguleringen voor de meer gespecialiseerde zorg. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in de gezondheid op alle niveaus. Er zou gedecentraliseerde planning met regelgeving moeten zijn. De Cubanen hebben veel bereikt met hun gecentraliseerde planning en gedecentraliseerde uitvoering. Hun gezondheidszorgsysteem is mens- en patiëntgericht. Hun gelijkheidsconcept en decentralisatie kunnen hier navolging krijgen."

Ik ben een socialist. Ik heb niets te zeggen in het huidige gezondheidsbeleid van dit land. Maar als links nationaal aan de macht zou zijn geweest, dan zouden we de gezondheidszorg en het onderwijs genationaliseerd hebben. De overheid zou de leiding moeten hebben over de gezondheidszorg, zodat iedereen - arm en rijk - gelijk behandeld wordt.


Bron: Monthly Review Online 7 mei 2021, In Kerala, the present is dominated by the future | MR Online

Vertaling en bewerking: Louis Wilms.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!