Skip navigation
China

Ook tijdens Ningxia bezoek legt Xi klemtoon op armoedebestrijding

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zondag 21 juni 2020

Placeholder
NCPN

Bij zijn driedaags bezoek aan de autonome Hui-regio Ningxia legde president Xi Jinping de nadruk op het uitroeien van de armoede en het bereiken van een maatschappij met gematigde welvaart. Ook beklemtoonde hij, zoals bij eerdere bezoeken, de noodzaak van eenheid en gelijkheid tussen de diverse minderheidsgroepen.

President Xi Jinping bezocht van maandag 8 tot woensdag 10 juni de autonome regio Ningxia waar de moslim Hui-minderheid 38 procent van de bevolking uitmaakt. Hij bezocht er plaatsen zoals Wuzhong en Yinchuan om te leren hoe het beheersen van de epidemie gecombineerd wordt met de sociaaleconomische ontwikkeling, de armoedebestrijding, milieuzorg en de etnische eenheid.

Werkplaats waar karton wordt vervaardigd

Maandagochtend bezocht hij te Wuzhong in het dorp Hongde een werkplaats die karton vervaardigt en opgezet was in de strijd tegen de armoede. "Deze werkplaatsen moeten zich qua banen vooral richten op de hulpbehoevende bevolking", vond Xi. Hij merkte op dat in vergelijking met migranten zij niet zo veel verdienen, maar wel minder betalen voor voeding, huisvesting en transport. Bij zijn bezoek aan een sectie van de Gele rivier leerde hij over de milieuzorg van de rivier waarlangs de Chinese beschaving is ontstaan.

In de wijngaard

De president bezocht de Jinhuayuan buurtgemeenschap waar diverse minderheden samenleven. Xi stelde dat geen enkele etnische minderheidsgroep mag achterblijven bij de uitbouw van een gematigd voorspoedige samenleving in alle aspecten. Op dinsdagnamiddag bezocht hij te Yinchuan een landelijke eco-toeristische zone om zich te vergewissen van de ontwikkeling van moderne landbouw in Ningxia en de werking van landbouwcoöperatieven die de boeren helpen hun inkomen te verhogen. Hij beklemtoonde de benadering om in de ontwikkeling de mens centraal te stellen, dus in dit geval de belangen van boeren bij de ontwikkeling van moderne landbouw en het cultureel toerisme.

Toen hij te Yinchuan een wijngaard bezocht nabij de Helan-bergen benadrukte Xi het belang van de bergen als schild voor de ecologische veiligheid in noordwest China. Hij drong aan op resolute maatregelen om het milieubehoud van de bergen te versterken. Hij vond dat de wijnsector beloftevolle vooruitzichten biedt voor de verhoging van de levensstandaard.

Aan de oever van de Gele rivier

Op woensdagmorgen kreeg hij de werkrapporten onder ogen van de regionale CPC en het regionaal bestuur. De president vond dat oude groeifactoren vervangen moeten worden door nieuwe en dat ook de belastingvermindering de binnenlandse vraag moet verhogen. "Innovatie in de groei moet de nijverheden de kans geven een kwalitatief hoogstaande, groene, slimme en geïntegreerde groei te bereiken". Hij drong erop aan om de mogelijkheden te benutten voor samenwerking in het kader van het Belt & Road Initiatief. Ningxia probeert immers een rol te spelen in islam-financiering.

Nogmaals zei Xi dat het absoluut noodzakelijk is de strijd te winnen tegen de armoede en vroeg hij voortdurende inspanningen om de lucht, het water en de grond schoon te houden. Wat betreft het beschermen van de Gele rivier riep hij op tot de ontwikkeling van een pilotzone voor milieubehoud en een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de rivier. Met betrekking tot de 'mens eerst'-benadering vroeg hij stevige inspanningen voor werklozen, afgestudeerden en rurale migranten. Hij eindigde met een oproep aan de partij om trouw te blijven aan de fundamentele opdracht van de stichters terwijl gestreefd wordt naar het grote doel van de nationale verjonging.

Xi inspecteert levensvoorwaarden van arme bewoner

Met zijn bezoek aan de Jinhuanyuan-buurt was het niet de eerste maal dat Xi de klemtoon legde op de minderheden in het kader van de armoedebestrijding. Vlak voor het Chinese nieuwjaar peilde hij bij zijn bezoek aan het Sanjia dorp in de stad Tengchong hoe de Wa-minderheid varkens fokt en benadrukte hij het belang van rurale nijverheden. In juli 2019 toen Xi het dorp Ma'anshan in Binnen Mongolië bezocht, beklemtoonde hij hetzelfde thema. In april 2019 was Xi op bezoek te Chongqing namelijk in het autonoom Shizu Tujia kanton. Hij bezocht er een basisschool in de bergen en stopte bij een arme dorpeling die financiële problemen had omdat hij en zijn vrouw ziek waren. Tijdens zijn bezoek voor het Chinese nieuwjaar in 2018 inspecteerde Xi de arme autonome Liangshan Yi-prefectuur in Sichuan. Hij bezocht er arme gezinnen in twee etnische Yi-dorpen en was blij dat de dorpelingen hun inkomen vermeerderen door veeteelt, het verbouwen van aardappelen en het kweken van peper en walnotenbomen. "Geen enkele etnische minderheidsgroep mag achterblijven bij het bereiken van een samenleving met gematigde welvaart in alle aspecten", aldus de Chinese president.


Bron: Xinhua, Peoples Daily, vertaling door Chinasquare.be: Thema Actueel, Stad & Regio.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!