Skip navigation
Cuba

Open brief van solidariteit met Cuba en het Cubaanse volk

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 9 april 2020

Placeholder
NCPN

Wij, de ondergetekenden, willen onze solidariteit betuigen met Cuba en het Cubaanse Volk.

We willen het solidariteitswerk erkennen van de Cubaanse medische samenwerking over de hele wereld, die begon op 21 mei 1963.

Wij benadrukken dat in deze 56 jaar van Cubaanse medische samenwerking meer dan 400.000 gezondheidswerkers en technici de menslievende/humane taak hebben volbracht om levens te redden, onder zeer moeilijke omstandigheden, en de gezondheidsindicatoren in 164 landen positief hebben weten te verhogen.

Cubaanse medische werkers hebben wereldwijd in totaal 1 miljard 923 miljoen 712 duizend 550 consulten gegeven en 13 miljoen 992 duizend 749 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Deze cijfers zijn een onweerlegbaar bewijs van de humanitaire roeping van de Cubaanse revolutie en haar medische samenwerking.

De onbetwistbare bijdrage voor het welzijn van de mensheid van de Cubaanse medische samenwerking is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze samenwerking is ontwikkeld op basis van principes van solidariteit, internationalisme en vrijwilligheid.

De strijd tegen ebola in Afrika is een van de vele voorbeelden van altruïsme en toewijding van Cubaanse gezondheidswerkers.

Het is absoluut welverdiend om te erkennen dat Cuba, een onderontwikkeld land, dat al bijna zes decennia lang heeft geleden onder de onmenselijke economische, commerciële en financiële blokkade, opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika, toch de weinige materiële en personele middelen die het bezit heeft gedeeld met tal van naties.

Daarom verwerpen we de lastercampagne over de Cubaanse medische samenwerking over de hele wereld.

We verzoeken de ontvangende autoriteiten van deze brief niet deel te nemen aan deze lasterlijke campagne.

De Cubaanse medische samenwerking over de hele wereld verdient bewondering en we betuigen onze solidariteit en respect.

Zodra de beperkingen door het Corona-virus zijn opgeheven zullen we met deze solidariteitsverklaring gaan werken.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!