Skip navigation
Verslag

‘Tijd voor verzet!’ – CJB aanwezig op festival van Duitse communistische jongeren

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 20 juni 2023

placeholder image
NCPN

Een delegatie van de CJB was aanwezig op het ‘Festival der Jugend’ van onze Duitse zusterorganisatie, de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). Het motto van het festival van dit jaar was: ‘Tijd voor verzet!’ Het festival bood een rijk scala aan activiteiten die gericht waren op de strijd van Duitse jongeren voor een socialistische samenleving. Het omvatte thema's zoals vrede, de bestrijding van anticommunisme tegen de geschiedenis van de DDR, het streven naar betere lonen en betere universiteiten. Door middel van workshops, lezingen en discussiepanels werden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over deze onderwerpen en gezamenlijk discussie te voeren.

Het belang van het Festival der Jugend reikt verder dan alleen de festiviteiten. Het is een platform waar jongeren samenkomen om ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en te leren van elkaar. Deze verbindingen overstijgen nationale grenzen en dragen bij aan de internationale solidariteit tussen arbeidersjongeren.

Naast de CJB waren er ook delegaties van twaalf andere communistische en anti-imperialistische jongerenorganisaties uit verschillende Europese landen aanwezig op het festival. Dit toont aan dat de strijd voor het socialisme-communisme niet beperkt blijft tot één land, maar een gedeeld doel is dat jongeren in heel Europa verenigt. Het uitwisselen van strijdervaringen en het delen van verschillende perspectieven bevordert een breder begrip van de uitdagingen waarmee de jeugd te maken heeft en stimuleert de zoektocht naar gemeenschappelijke oplossingen.

De SDAJ heeft zich gecommitteerd om van het Festival der Jugend een krachtig instrument te maken voor politieke verandering en klassenstrijd. Het evenement biedt niet alleen een platform voor discussie en kennisuitwisseling, maar inspireert ook concrete acties en initiatieven die voortkomen uit de collectieve energie en vastberadenheid van de deelnemers. Door middel van workshops en trainingssessies worden jongeren aangemoedigd om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen, zodat ze effectief als voorhoede de strijd kunnen bevorderen in hun eigen omgeving.

Het Festival der Jugend dient niet alleen als een moment van inspiratie, maar ook als een oproep tot actie. Het spoort jongeren aan om zich actief in te zetten voor de veranderingen die zij willen zien in de wereld. Het bevordert de strijd voor een nieuwe samenleving, vrij van elke vorm van uitbuiting en onderdrukking.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!