Skip navigation
Verklaring communistische partijen

Resolutie over de imperialistische oorlog op het grondgebied van Oekraïne

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 24 november 2022

UNDP - CC ND-BY 2-0

In het kader van de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen, nam de Unie van Oekraïense Communisten het initiatief voor het opstellen van de onderstaande solidariteitsresolutie, die door de NCPN is ondertekend.

Wij, de deelnemers aan de 22ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen in Havana van 27-29 oktober 2022, bevestigen opnieuw onze sterke betrokkenheid bij de strijd van het proletariaat op wereldschaal, evenals onze steun aan de jarenlange heroïsche antifascistische strijd van de proletariërs van Donbas en het verzet van de arbeiders van Oekraïne en Rusland tegen het militaristische beleid van het imperialisme:

  1. Wij veroordelen alle misdadige acties van de vertegenwoordigers van het wereldkapitaal: de VS, de imperialistische allianties en blokken, de Russische Federatie en de heersende kringen van Oekraïne zelf, die het laatste middel hebben gebruikt om hun tegenstellingen in het tijdperk van het imperialisme - oorlog - op het grondgebied van Oekraïne op te lossen. Momenteel zijn deze tegenstellingen zo diep dat het onmogelijk lijkt te voorspellen hoe lang deze oorlog zal duren.
  2. Wij steunen antimilitaristische gevoelens en acties in Oekraïne en de Russische Federatie als een strijd van de uitgebuite klasse tegen de uitbuitende klasse. Niet alleen de logica van de marxistische analyse, maar ook de acht maanden durende oorlog tonen de valsheid van de door de Russische regering verklaarde doelen aan, aangezien de uitvoering ervan duidelijk leidt tot direct tegenovergestelde resultaten: humanitaire ramp, duizenden burgerdoden, militarisering van Oekraïne naast de vernietiging van zijn industriële ondernemingen en steden, toename van anti-Russische sentimenten en het aantal fascistische militanten. Dus, zoals eerder in de geschiedenis, manipuleren de heersende elites van beide landen de slogans van een "rechtvaardige oorlog" voor hun politieke punten, economisch gewin en de mobilisatie van de misleide volkeren om doelen te bereiken die hen vreemd zijn.
  3. Wij wijzen elke betrokkenheid van het beleid van de Russische regering bij de anti-fascistische beweging of, meer nog, bij het "pro-Sovjet" sentiment ten stelligste van de hand. De Russische Federatie, die een burgerlijke staat is, is slechts nominaal, in het kader van het burgerlijk recht, de erfgenaam van de USSR, terwijl zij niets gemeen heeft met de USSR, noch in haar basis, noch in haar bovenbouw. Gedurende de 30 jaar van "onafhankelijkheid" van de Russische Federatie werd financiers- en monopolistisch kapitaal gecreëerd; industrie, onderwijs en gezondheidszorg werden systematisch vernietigd; de werkloosheid nam toe en de kloof tussen arm en rijk werd groter; arbeidsrechten en democratische vrijheden werden afgeschaft.
    De volmachten van de burgerlijke heersende kringen van de Russische Federatie hebben de macht gegrepen in de volksrepublieken Lugansk en Donetsk, de rode veldcommandanten - de door het volk benoemde personen - zijn geëlimineerd, en de politieke activiteiten van communistische organisaties zijn verboden. Alle doelen die Poetin en de officiële autoriteiten van de Russische Federatie met betrekking tot de "speciale militaire operatie" hadden gesteld, zijn mislukt. Deze "speciale operatie" is niet alleen verkeerd, maar ook misdadig, hetgeen wordt bevestigd door de humanitaire ramp die de burgerbevolking van Oekraïne treft.
  4. Wij veroordelen krachtig de militarisering van Oekraïne, de bevordering van een uiterst reactionaire nationalistische ideologie, het aanzetten tot haat tussen etniciteiten en de oprichting van nationalistische militante groeperingen. De evacuatie van burgers uit het oorlogsgebied wordt hoofdzakelijk door de bevolking zelf uitgevoerd. De arbeidsrechten en de vrijheid van meningsuiting zijn aanzienlijk ingeperkt; de vervolging en onderdrukking van politieke tegenstanders is niet opgehouden.
  5. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen de Oekraïense arbeidersklasse, verenigd met het Russische proletariaat en gesteund door de arbeidersklasse wereldwijd, in staat is de imperialistische slachting te stoppen. De bourgeoisie van Oekraïne, Rusland en de wereld mobiliseert en bewapent de arbeiders.

Het is noodzakelijk dat deze bewapening gericht is op de regeringen van de oorlog, om de imperialistische oorlog tussen de volkeren om te zetten in een burgeroorlog tussen de klassen. Alleen zo kan de arbeidersklasse een einde maken aan het imperialisme als bron van oorlogen en arbeidersorganisaties vormen, en de strijdende staten omvormen in het belang van het werkende volk.

Het is beschamend en misdadig dat communisten over de hele wereld achter de regeringen van de burgerlijke landen aanlopen en werken voor de belangen van hun nationale bourgeoisie, om een of ander blok van burgerlijke landen te steunen. Onze onveranderlijke taak is de arbeiders overal ter wereld te helpen inzien dat imperialistische oorlogen niet leiden tot de emancipatie van de arbeid, maar haar integendeel nog meer tot slaaf maken; dat de arbeidersklasse in het imperialistische conflict geen bondgenoten heeft onder de heersende kringen, maar alleen vijanden; dat hun vrienden alleen de proletariërs zijn, welke nationaliteit zij ook mogen hebben.

Het is de plicht van de communisten om het einde van het kapitalisme als zodanig te bewerkstelligen, zowel nationaal als internationaal: het einde van het kapitalisme is het einde van de oorlogen.

Voor deze nobele zaak, communisten over de hele wereld, verenigt u met uw proletariërs!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!