Skip navigation
Verklaring NCPN & CJB

Nederland mag geen doorvoerhaven zijn voor het Amerikaanse leger

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 19 januari 2023

Foto: Amber Clay / Pixabay

De NCPN en CJB veroordelen de gevaarlijke besluiten van de Nederlandse regering om de haven van Vlissingen en Nederlands grondgebied beschikbaar te stellen als doorvoerhaven voor een enorm transport aan zwaar militair materieel van het Amerikaanse leger.

In de haven van Vlissingen worden momenteel 1.275 Amerikaanse tanks, pantservoertuigen en ander militair materieel uitgeladen en deze worden over Nederlands grondgebied vervoerd naar Polen en Litouwen. Ze zijn bestemd voor een Amerikaanse landmachteenheid, die daar wordt gestationeerd om de druk op Rusland verder op te voeren.

Dit gebeurt in het kader van de imperialistische oorlog die gevoerd wordt in Oekraïne, tussen enerzijds de NAVO, VS en EU, en anderzijds Rusland en zijn bondgenoten. Een oorlog die gevoerd wordt voor de belangen van de monopolies van de verschillende imperialistische machtsblokken die strijden om de controle over markten, grondstoffen, aanvoerlijnen en invloedssferen.

Het grootschalige transport van Amerikaans zwaar militair materieel zal tot begin februari duren en wordt ondersteund door de Nederlandse strijdkrachten en marechaussee.

Ook de Nederlandse strijdkrachten zijn in NAVO-verband aanwezig in Oost-Europa. Bovendien heeft de Nederlandse staat al 1 miljard euro aan materiële steun heeft verleend aan de reactionaire regering in Kiev. Voor 2023 is al 2,5 miljard gereserveerd.

Ondertussen tekenden de NAVO en EU op 10 januari een akkoord voor nauwere samenwerking tegenover Rusland en ook China, de “groeiende strategische concurrentie”.

Al deze ontwikkelingen bevorderen niet de veiligheid van Nederland en brengen ook niet de vrede in Oost-Europa dichterbij. Integendeel: dit is juist olie op het vuur van de inter-imperialistische tegenstellingen die de oorzaak zijn van de oorlog, die al vele duizenden mensenlevens heeft geëist en miljoenen mensen in Oekraïne heeft ontheemd. Ze vergroten het gevaar van verdere escalatie van dit conflict. Nederland raakt door de inmenging steeds verder betrokken bij de gevaarlijke imperialistische tegenstellingen.

Wij eisen dat de regering stopt met het faciliteren van het Amerikaanse leger en de NAVO. Buitenlandse troepen en militair materieel van andere krijgsmachten (waaronder Amerikaanse kernwapens) hebben niets te zoeken in Nederland.

Wij eisen dat elke deelname van Nederland aan de imperialistische oorlog stopt. Nederlandse krijgsmachten hebben niets te zoeken buiten de grenzen van ons land. Ook moet worden gestopt met de sancties tegen Rusland en andere landen, die niets bijdragen aan de oplossing van conflicten, maar wel zeer nadelige economische effecten hebben op de arbeidersklasse, ook in Nederland.

De strijd tegen het kapitalisme, die verbonden is aan de strijd om los te komen van imperialistische verbonden zoals de NAVO en EU, opent de weg voor vrede.

De arbeidersklasse heeft niets te winnen bij het kiezen tussen het ene of het andere imperialistische kamp. Zolang het kapitaal het beleid bepaald, zullen de monopolies de wereld naar hun belangen blijven verdelen. Alleen de macht van de arbeidersklasse zal in staat zijn de rijkdom in te zetten voor het belang van de gehele bevolking.

Commissie Internationaal van het Partijbestuur van de NCPN

Commissie Internationaal van het Algemeen Bestuur van de CJB

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!