Skip navigation
Palestina

Het Nederlandse grootkapitaal profiteert van de slachtpartij in Palestina

Stop de levering van F-35 onderdelen uit Woensdrecht!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 6 februari 2024

Op zondag 4 februari organiseerden de NCPN en de CJB een demonstratie bij vliegbasis Woensdrecht.
bron: NCPN

Op zondag 4 februari organiseerden de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) een demonstratie bij vliegbasis Woensdrecht. De actie werd georganiseerd in het kader van de Nederlandse bijdrage aan de Israëlische oorlog in Palestina. Tijdens de demonstratie werden er speeches gehouden en leuzen gescandeerd om aandacht te vragen voor de penibele situatie waar de Palestijnse bevolking zich nog dagelijks in bevindt door het buitensporige geweld van het Israëlische leger. De NCPN en de CJB eisen dat Nederland alle banden met Israël breekt, en roept arbeiders van alle landen op om verenigd een vuist te maken tegen een reeks aan nodeloze imperialistische oorlogen die uitsluitend de belangen van het grootkapitaal dienen. Het socialisme-communisme is de hoofdvoorwaarde voor een toekomst vrij van bloedvergieten om winstbejag. Daarom herhalen wij: “Tegen oorlog en imperialisme, voor vrede en socialisme!”

Waarom Woensdrecht?

De strijd tussen Israël en Palestina is na bijna vier maanden oorlog bloediger dan ooit. Aan het begin van 2024 zijn volgens behouden schattingen al meer dan 25.000 slachtoffers gevallen aan de Palestijnse zijde. Een groot gedeelte hiervan, minstens 16.000 mannen, vrouwen en kinderen, is bestempeld als burgerslachtoffer. Deze barbarij schenkt Israël de lugubere eer van aanstichter van het meest wrede oorlogsconflict in dit decennium. Maar dat kan het kleine land met nog geen tien miljoen inwoners zeker niet alleen. Deze terreur wordt direct gesponsord door de imperialistische grootmachten die de wereld al meer dan 75 jaar onderwerpen. Hoewel Nederland haar status als grootmacht al eeuwen heeft verloren, blijft ons koninkrijk zich mengen in elke oorlog die de belangen van de burgerlijke klasse behartigt. Niet door actief deel te nemen, maar vanuit het West-Brabantse plaatsje Woensdrecht.

Grote en kleine machten

De scheidslijn tussen burger en actieve militant blijft altijd een grijs gebied. Juist in dit conflict wordt deze afbakening bepaald door een hoop censuur. Maar om toch een eigentijdse vergelijking te maken dient de ‘operatie’ van de Russische Federatie in Oekraïne, die nu bijna twee jaar duurt, als een goed voorbeeld. Volgens ‘United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine’ (HRMMU) tellen de burgerslachtoffers per 21 november 2023 meer dan 10.000.1 Gelet op de tijd en de ruimte waarin deze twee oorlogsfronten zich ontwikkelen, geeft Israël de wereld een voorproefje van de beestachtigheid waarmee een moderne oorlog gevoerd kan worden.

De levensaders van deze slachting bevinden zich niet in het Midden-Oosten, maar in de harten van de Noord-Atlantische invloedssfeer. De westerse grootmachten zijn de hoofdsponsors van dit leed. ‘Onze’ kleine handelsnatie aan het uiteinde van de Rijn kan hierbij niet ontbreken. Een natie die de eerste steunpilaar van de wereldwijde kapitalistische overheersing vormde en die nog altijd bijdraagt aan het militair-industrieel complex dat de slachtpartij in Gaza faciliteert.

Maar in plaats van het oorlogstuig zelf te bemannen, is er voor het tolerante Koninkrijk der Nederlanden een rol op de achtergrond weggelegd. Vanuit vliegbasis Woensdrecht levert de Nederlandse staat oorlogsmaterieel aan Israël. In het bijzonder gaat het om onderdelen voor een van de meest geavanceerde jachtvliegtuigen die de mensheid ooit heeft gebouwd: de F-35. Daarmee heeft ons kikkerlandje directe belangen bij het leed. Dat vindt niet alleen de NCPN; ook de Nederlandse Staat erkent dit.

De gemeenschappelijke belangen van staat en kapitaal

F-35’s hebben veel onderhoud nodig en het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), onderdeel van een grotere vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, wordt gebruikt als opslaglocatie voor F-35 toestellen van Nederland en haar bondgenoten. Sinds 2019 helpt het LCW ook bij het verzenden, onderhouden en testen van F-35-onderdelen. In de eerste plaats om wereldwijd geweld te faciliteren voor het behoud van economische belangen. Maar naast het vrijmaken van handelsroutes met bombardementen, levert de opslagbasis ook vele liquide middelen op voor de staatskas. Het bevoorraden van Israël leverde de Nederlandse staat minstens € 2,3 miljoen op in 2022.2

Om nog maar te zwijgen over de sterk gestegen beurswaarde van wapenindustrieën sinds het uitbreken van het conflict. Tussen 6 oktober en 23 januari is het aandeel van F-35-producent Lockheed Martin gegroeid van $ 400 naar $ 458, een stijging van 14,5 procent. Defensie is goudeerlijk over haar economische belangen bij het gebruik van de F-35: “Betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven was een belangrijke reden voor de Nederlandse deelname aan het F-35-programma.”3

De Nederlandse staat heeft een belang in bedrijven zoals Fokker, Northrop Grumman, Thales, Aeronamic en Honeywell. Bij de introductie van het F-35-programma zou de samenwerking 1 miljard aan omzet, 5 miljard aan raamcontracten, 8 tot 10 miljard aan productiecontracten en 15 tot 20 miljard aan onderhoudscontracten opleveren.4 De meest prangende vraag blijft echter; voor wie levert dit oorlogstuig wat op? Het doet denken aan het in 1935 verschenen boek War Is a Racket. In het boek beschrijft ex-generaal Smedley D. Butler hoe zijn peloton de bevolkingen van Cuba, Mexico, Haïti, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en China terroriseerde voor de belangen van het Amerikaanse grootkapitaal.

Geef poot Nederland

Ook na de escalatie van de oorlog op 7 oktober leverde Nederland oorlogsmateriaal aan Israël. Dat is niet omdat de staat gebonden is aan een verdrag. De Nederlandse staat kan besluiten om de onderdelen niet te leveren. Sterker nog, zij heeft dit al meerdere keren gedaan: “Tussen 2004 en 2020 weigerde Nederland 29 keer een vergunning voor de uitvoer van militaire goederen naar Israël.”5 Dat de leveringen nu wel doorgaan heeft alles te maken met de Nederlandse positie als schoothondje van de NAVO en in het bijzonder de Verenigde Staten. Volgens een groep dissidente ambtenaren in het ministerie van Buitenlandse Zaken zou het niet leveren van de onderdelen een schoffering van Washington zijn. Hoe cynisch het ook moge zijn, zelfs de carrière-opties van onze demissionaire minister-president spelen een rol bij de afslachting van de Palestijnse bevolking: “Komende zomer wil Rutte Jens Stoltenberg opvolgen als secretaris-generaal van de NAVO, en hoewel de Europese bondgenoten daar zeker iets over te zeggen hebben, geeft één stem de doorslag: die van het Witte Huis.”6

Voorwaarts naar vrede en socialisme

De NCPN en de CJB blijven zich verzetten tegen de dwang waarmee burgerlijke oorlogsprofiteurs arbeiders van over de hele wereld de dood injagen. Door de medeplichtige actoren in Woensdrecht direct te confronteren met hun wandaden, hebben wij een krachtig en niet te missen signaal afgegeven tegen de wapenleveranties van Nederland aan het Israëlische terreurregime. Bijzondere solidariteit gaat uit naar de Palestijnse bevolking, die een dagelijkse bestaansstrijd voert tegen de volle laag van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Men heeft geen levendige fantasie nodig om voor te stellen wat hongersnood, gebrek aan medische zorg en de verspreiding van ziektes betekenen voor de mensen in het oorlogsgebied. Zelfs als de oorlog vandaag stopt zal het daadwerkelijke aantal burgerslachtoffers een menselijke catastrofe van historische proporties betekenen.

Het zijn de werkende mensen die deze ramp moeten verduren. Het zijn diezelfde werkende mensen, die een verdere slachting beslissend een halt kunnen toeroepen. Een geïsoleerde arbeidersklasse zal moeiteloos buitenspel worden gezet door de overweldigende macht van de burgerij. Als arbeiders van alle landen zich echter weten te verenigen op datgene wat hen bindt, namelijk de opgelegde toestand van indirecte loonslavernij als gevolg van het private eigendom, zal de onderdrukkende klasse geen enkel machtsmiddel meer hebben om haar oorlogszuchtige zin door te drijven. Voorwaarts tegen imperialistische oorlogen en voorwaarts naar het socialisme-communisme!


  1. ‘Civilian Deaths In Ukraine War Top 10,000, UN Says,’ HRMMU, 21-11-2023.
  2. Steven Derix, Pim van den Dool, “Nederland blijft Israël F35-onderdelen leveren ondanks waarschuwing schending oorlogsrecht,” NRC Handelsblad, 07-10-2023.
  3. ‘Waarom de F-35?,’ Ministerie van Defensie.
  4. Ibid.
  5. Derix en Van den Dool.
  6. Steven Derix, “‘Onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt geveegd’,” NRC Handelsblad, 21-01-2024.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!