Skip navigation
Palestina

Arabische communistische partijen over Palestina

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 6 februari 2024

Gewonde Palestijnen ontvangen behandeling op de vloer van de overvolle spoedeisende hulpafdeling van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad op 11 oktober 2023. (Foto: Wafa - APAimages / CC BY-SA 3.0)

De communistische partijen in de Arabische landen hielden op woensdag 20 december 2023 een bijeenkomst over Palestina. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit Jordanië, Irak, Libanon, Palestina, Egypte, Syrië, Soedan, Koeweit, Marokko en Bahrein.

De partijen hielden zich tijdens deze bijeenkomst bezig met de voortgaande bloedige en alomvattende zionistische agressie tegen het Palestijnse volk in de bezette Palestijnse gebieden. In het bijzonder de gruweldaden van genocide in de belegerde Gazastrook; met de doelstellingen van deze agressie, waaronder plannen om de Palestijnen te verdrijven naar Egypte en Jordanië en pogingen om een definitief einde te maken aan hun nationale zaak; en met het maken van een taakverdeling tussen de partijen in verband met gezamenlijke acties om de huidige ernstige risico's van het liquideren van de Palestijnse zaak, de bedreiging van de veiligheid en integriteit van de regio en de Arabische volken, en de grote uitdagingen die als gevolg hiervan bestaan, te blijven aanpakken.

De bijeenkomst van de communistische partijen in de Arabische landen bracht grote hulde aan het heldhaftige verzet in alle bezette Palestijnse gebieden, en aan de legendarische standvastigheid van de Gazastrook tegenover de agressie en de ongekende uitroeiingsoorlog waaraan het Palestijnse volk sinds 7 oktober vorig jaar is onderworpen en waarbij tot nu toe meer dan 20 duizend martelaren, de meesten kinderen en vrouwen, zijn omgekomen.

De bijeenkomst bevestigde opnieuw het legitieme recht van het Palestijnse volk en zijn nationale strijdkrachten om zich te verzetten tegen de bezetting en de kolonistenbendes, en hun toevlucht te nemen tot alle vormen van strijd, inclusief volksverzet en gewapend verzet, om de agressie te beteugelen, een einde te maken aan de bezetting en volledige nationale en mensenrechten af te dwingen.

De bijeenkomst verwelkomde ook de massale Arabische en internationale protestbewegingen en -activiteiten, de overweldigende volkswoede over de agressie en gruwelijke misdaden van de zionistische bezetting, en de ongekende solidariteit over de hele wereld met de strijd van het Palestijnse volk voor legitieme en rechtvaardige mensenrechten en nationale rechten. De bijeenkomst prees ook de rol van communistische, linkse en progressieve krachten in deze protest- en solidariteitsbewegingen.

De bijeenkomst veroordeelde de intensivering van de zionistische agressie tegen Libanon en Syrië en de aanvallen op hun grondgebied, bevestigde hun recht om de bezette gebieden in Noord- en Oost-Syrië, de Golanhoogten, de Shab'a-boerderijen en de Kafr Shuba-heuvels in Libanon te bevrijden, en veroordeelde de voortzetting van de economische sancties en de onrechtvaardige belegering van het Syrische volk.

In hun slotverklaring benadrukten de aanwezige communistische partijen in de Arabische landen de noodzaak van hun gezamenlijke werk en strijd, met op dit moment de volgende prioriteiten:

  • Met alle mogelijke middelen en vormen werken aan de uitbreiding en intensivering van de politieke en militante beweging, via officiële kanalen en via de bevolking, om druk uit te oefenen op alle niveaus – in de regio en in elk land van de wereld – en zo vaart te zetten achter:
  • het aanpakken en beteugelen van de zionistisch-Amerikaanse oorlogsagressie – met de steun van het Amerikaanse imperialisme, de NAVO en de Arabische reactionaire krachten, en geholpen door het stilzwijgen van de internationale gemeenschap – tegen het Palestijnse volk en van de genocidecampagne waaraan het onderworpen is, het dwarsbomen van de doelen ervan, en het verplichten van de zionistische bezetter tot een permanent en alomvattend staakt-het-vuren.
  • het doorbreken van de blokkade die is opgelegd aan het Palestijnse volk, met name aan de bewoners van de Gazastrook, en het veiligstellen van de toegang tot alle humanitaire hulpgoederen en basisbehoeften voor de Gazastrook en al zijn instellingen, en voor de belegerde Palestijnen in het algemeen.
  • het wereldwijd in actie komen om de misdaden van de zionistische bezetting, die neerkomen op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, aan het licht te brengen, om een einde te maken aan de straffeloosheid ervan, en om van het Internationaal Strafhof te eisen dat het onmiddellijk een onderzoek naar deze misdaden opent en de leiders van de zionistische bezetting en de leiders van de landen die deze misdaden steunen, gaat vervolgen.

  • Allerlei soorten van concrete steun geven aan het Palestijnse volk en zijn dappere verzet – politiek, moreel, materieel, via media, cultureel, etc. – en het Palestijnse nationale verhaal versterken tegenover het zionistische verhaal en de desinformatiemachine van de wereldwijde Amerikaanse-zionistische-westerse alliantie. Ook als tegenwicht tegen het binnendringen van misleidende of dubbelzinnige standpunten in de politieke kringen, vooral in West-Europa en Amerika.
  • In elk Arabisch land en op regionaal en mondiaal niveau alle vormen van officiële, volks- en institutionele solidariteit met het Palestijnse volk uitbreiden en versterken, en voortdurend proberen om de Palestijnse zaak en de verwezenlijking van de nationale en mensenrechten van het Palestijnse volk bovenaan de agenda te plaatsen van coördinatiebijeenkomsten van communistische, linkse en progressieve partijen op alle niveaus in de wereld.
  • Op alle mogelijke manieren onvermoeibaar druk uitoefenen ter ondersteuning van het bereiken en versterken van de Palestijnse nationale eenheid, gebaseerd op de eenheid van het Palestijnse volk, zijn standvastigheid en verzet tegen de bezetting, en de inzet om zijn nationale rechten en mensenrechten volledig te verdedigen.
  • Het recht van het Palestijnse volk bevestigen om zich te verzetten, zijn vaderland te bevrijden en al zijn nationale rechten te verkrijgen, waarvan de belangrijkste: zijn recht op zelfbeschikking en de vestiging van een onafhankelijke, volledig soevereine Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad, en de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen in overeenstemming met VN-resolutie 194 uit 1948.
  • Alle mogelijke activiteiten en evenementen gaan organiseren die nodig zijn om de alomvattende boycot van de zionistische bezettingsentiteit en al haar producten, instellingen en media op alle niveaus uit te breiden en te versterken, investeringen eruit terug te trekken en sancties tegen deze entiteit van bezetting, nederzettingen en terrorisme op te leggen (de BDS-campagne). (De term zionistische entiteit wordt in de Arabische wereld gebruikt om er de staat Israël mee aan te duiden; vert.)
  • Zich verzetten tegen normalisatie met de zionistische bezettingsentiteit en eisen dat de vernederende normalisatieovereenkomsten met deze entiteit worden opgezegd, permanent en niet alleen in verband met de kwestie van agressie en staakt-het-vuren.

De bijeenkomst benadrukte tot slot de noodzaak om een vervolg te geven aan haar resultaten, deze in praktijk te brengen, de coördinatie tussen de partijen voort te zetten en de urgente actietaken met betrekking tot de gemeenschappelijke prioritaire kwesties uit te voeren.


Bron: website van de Koeweitse Progressieve Beweging: www.taqadomi.com

Vertaling en bewerking: Louis Wilms.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!