Skip navigation
Palestina

Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 21 november 2023

Een Palestijn draagt een gewond kind naar het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad na een Israëlische luchtaanval op 11 oktober 2023.
Wafa in contract with APAimages / CC BY-SA 3.0

De afgelopen weken zijn we getuigen geweest van een verschrikkelijke afslachting die plaatsvindt in Gaza. Duizenden doden, waarvan ruim 40% kinderen en nog eens een derde vrouwen en ouderen. Ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken en hele woonwijken worden met de grond gelijkgemaakt door het Israëlische leger.

Dit conflict begon niet op 7 oktober. Al ruim zeventig jaar wordt de Palestijnse bevolking geconfronteerd met de bezetting en kolonisatie van Palestijnse gebieden, evenals een apartheidsregime, discriminatie en geweld jegens de Palestijnse bevolking. De vestiging van de Palestijnse staat wordt steeds verder ondermijnd. Palestijnse mensen worden beroofd van hun land, onderdrukt en vernederd, en worden met grof geweld geconfronteerd wanneer ze zich verzetten. Duizenden onschuldige burgerslachtoffers. Duizenden Palestijnen – waaronder ook minderjarigen – zitten gevangen in de Israëlische gevangenissen. Al decennia is de Palestijnse bevolking een voorbeeld van heldhaftig verzet.

Ook Israëlische burgers die zich uitspreken tegen de genocide van de Palestijnse bevolking worden geconfronteerd met repressie van de Israëlische staat. Ook lijdt een groot deel van de Israëlische bevolking onder het reactionaire regime van hun regering. Niet voor niets waren er recent grote demonstraties tegen de regering. Het agressieve buitenlandsbeleid van de Israëlische staat kan niet los worden gezien van de binnenlandse politiek, die naast de discriminatie van Palestijnse inwoners van Israël ook gericht is tegen de belangen van de arbeidersklasse als geheel, ongeacht religie of etniciteit.

Wie is de terrorist?

Men zegt weleens dat het eerste slachtoffer bij een oorlog de waarheid is. Dat zien we ook nu. De Israëlische propaganda draait op volle toeren. Op elke mogelijke manier proberen ze het Palestijnse verzet tegen de bezetting en onderdrukking weg te zetten als ‘terrorisme’. De Nederlandse media reproduceren de Israëlische propaganda.

Bij verschillende ‘aanvallen op onschuldige burgers’ bleek later dat het ging om burgers die verstrikt raakten bij gevechten tussen het Palestijnse verzet en het Israëlische leger. Volgens (ook Israëlische) getuigen zijn Israëlische burgers daarbij op verschillende momenten ook door het Israëlische leger zelf geraakt. Foto’s van kleine kinderen opgesloten in kooien bleken al vóór 7 oktober gemaakt te zijn en bleken dus niet gerelateerd aan dit conflict. Voor het bericht van veertig Israëlische baby’s die zouden zijn onthoofd, dat verspreid werd door de regeringsgezinde media in Israël, bleek geen enkel bewijs te bestaan. De ‘Hamas tunnel’ onder het Sheikh Hamad ziekenhuis bleek een waterreservoir voor het ziekenhuis te zijn.

Het is waar dat er ook in Israël onschuldige slachtoffers vallen. Er vinden inderdaad excessen plaats en dat levert verschrikkelijke situaties op, ook voor Israëlische burgers. Terecht worden deze gebeurtenissen veroordeeld, daar mag geen misverstand over zijn.

Dit heeft mede te maken met het feit dat door de uitzichtloosheid van de situatie ook religieuze en reactionaire krachten hebben kunnen wortelen in de terechte enorme woede van een bevolking die al ruim zeven decennia onder dagelijkse onderdrukking gebukt gaat. Bovendien wordt een uiterst ongelijke strijd gevoerd: aan de ene kant geïmproviseerde wapens en katapulten, aan de andere kant de modernste wapens.

Maar de systematische poging van het Israëlische propaganda-apparaat, die wordt geproduceerd door de meeste burgerlijke media in Nederland, heeft als doel om de nationale bevrijdingsstrijd van de Palestijnse bevolking die decennialange bezetting, onderdrukking, discriminatie en vernedering ervaart, een strijd die ook gewapende vorm aanneemt, gelijk te stellen aan ‘terrorisme’. Als we zien hoe Gaza wordt platgebombardeerd en kinderen sterven onder de bombardementen van het Israëlische leger, dan willen ze dat de indruk ontstaat dat Israël daar ‘terrorisme bestrijdt’ en ‘recht heeft op zelfverdediging’.

Maar gezien de Israëlische staat duizenden onschuldige mensen vermoordt, waaronder talloze kinderen, gezien de Israëlische staat niet alleen Palestijns maar ook Libanees en Syrisch grondgebied bezet, gezien de Israëlische staat onschuldige Palestijnse mensen uit hun huizen verjaagt, hun land afneemt, gevangenzet, discrimineert en vermoordt, kunnen we ons afvragen: is de Israëlische staat zelf niet de grootste ‘terrorist’ in dit conflict?

Wereldwijd massale uitingen van internationale solidariteit

Over de hele wereld, van Zuid-Afrika tot Zweden, vinden massale solidariteitsdemonstraties plaats voor Palestina, waaraan ook bijzonder veel jongeren deelnemen. Ook in Nederland. Het mooiste gebaar is misschien wel dat ook veel Joodse mensen over de hele wereld zich uitspreken tegen de genocide van de Palestijnse bevolking en opkomen voor hun strijd voor het recht om in vrijheid te leven en zelf hun eigen toekomst te bepalen. Voor het vrijheidsbeeld in New York protesteerden Amerikaanse Joden met leuzen als “niet in onze naam” en “vrijheid voor de Palestijnen”.

Het proletarisch internationalisme uit zich niet alleen in talrijke protesten over de hele wereld, maar ook in concrete acties om de productie en transport van wapens naar Israël te verhinderen. In het Italiaanse Genua blokkeren havenarbeiders van de klassengeoriënteerde vakbond USB bijvoorbeeld wapentransporten naar Israël. Gelijksoortige acties vonden plaats door vakbonden in de haven van het Australische Melbourne. Ook in de VS vonden verschillende acties plaats waarbij men probeerde wapentransporten te verhinderen en de ingangen van wapenfabrieken te blokkeren, zoals van Boeing Defense in St. Louis.

Ook in Israël zelf protesteren Israëliërs tegen de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Noemenswaardig is hierbij de houding van de Communistische Partij van Israël die zowel leden van Joodse als Arabische afkomst heeft. Deze communisten voeren in Israël gezamenlijk de strijd voor de rechten van de Palestijnse bevolking, tegen de genocide in Gaza. Het beeld dat iedereen in Israël achter de misdadige aanvallen van de Israëlische staat in de Palestijnse gebieden staat, is zeker niet juist.

De solidariteitsdemonstraties stuitten op repressie. Leden van de Communistische Partij van Israël en haar leiding werden gearresteerd. In Frankrijk, Duitsland en andere landen, die Israël als een strategische bondgenoot zien, werden solidariteitsdemonstraties verboden.

De strijd van Palestijnse Communisten

Te midden van wereldwijde uitingen van internationale solidariteit richten we onze blik op de Palestijnse communisten die moedig weerstand bieden op zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever tegen het brute bezettingsleger. Deze strijders vormen de onwrikbare ruggengraat van de zoektocht naar gelijkheid en nationale bevrijding.

In de schaduw van deze strijd herinneren we ons ook de duizenden Palestijnen die, verstoken van hun thuisland, onder erbarmelijke omstandigheden vastzitten in vluchtelingenkampen verspreid over het Midden-Oosten. Hun situatie benadrukt de noodzaak om niet alleen de bezetting, maar ook de diepgewortelde vluchtelingencrisis aan te pakken die voortvloeit uit decennia van onrecht.

Alleen door de krachten van het socialisme te bundelen, kunnen we een duurzame garantie bieden voor gelijkheid tussen volkeren en de langverwachte nationale bevrijding van het Palestijnse volk. De strijd mag niet vervallen in collectieve ‘bestraffing’ en revanchisme. Het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen moet worden erkend en gerespecteerd als een essentieel onderdeel van het streven naar rechtvaardigheid.

De strijd voor een rechtvaardige toekomst, waarin vrijheid en gelijkheid voor allen de boventoon voeren, omvat ook het waarborgen van het recht van Joden, Arabieren en andere etnische en religieuze minderheden om in vrede samen te leven. Dit recht kan alleen worden gegarandeerd door de gezamenlijke strijd van de arbeidersklasse en de onderdrukte lagen van de bevolking.

Gevaren voor verdere escalatie en toenemende oorlogsdreiging

De Israëlische staat probeert de Palestijnse bevolking te verjagen uit Gaza. Het Israëlische kapitaal wil de regio volledig onder controle hebben en heeft economische belangen in het gebied, die verbonden zijn met grotere plannen voor vervoer van waren en energiebronnen richting Europa.

Het conflict heeft ook een internationale dimensie. Allerlei staten hebben ambitieuze plannen voor Indiase, Chinese en andere handelsroutes, de winning van aardgas (ook voor de kust van Gaza), het transport naar en de levering van aardgas aan Europa (waarbij Saoedi-Arabië en Israël concurreren), etcetera.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk steunen Israël omdat de belangen van het Amerikaans en Brits kapitaal in de regio vervlochten zijn met die van het Israëlische kapitaal. Datzelfde geldt voor de meeste NAVO-landen, waaronder Nederland, met Turkije als belangrijkste uitzondering. Kapitalistisch Rusland en China nemen een wat voorzichtigere houding in, maar neigen vaak naar steun voor een Palestijnse staat, mede omdat hun belangen in de regio in conflict komen met die van Israël, de VS en de NAVO. Daarnaast zijn er andere bondgenoten van de VS in regio, zoals Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië en Turkije, waarvan de belangen in conflict komen met die van Israël. Er zijn ook een reeks staten waarvan gebieden bezet zijn door Israël, zoals Libanon en Syrië, evenals Iran dat constant bedreigd wordt met Israëlische bombardementen. Er is een reële dreiging van verdere escalatie en uitbreiding van het conflict richting bijvoorbeeld Libanon, Syrië, Iran of Egypte. We moeten daarbij ook in het achterhoofd houden dat Israël nucleaire wapens heeft.

In de regio vindt dus een grote strijd plaats tussen kapitalistische staten die hun positie in het internationale imperialistische systeem proberen te behouden en te versterken. Het conflict staat in nauw verband met de toenemende internationale tegenstellingen en de verscherping van de strijd tussen imperialistische machten om de herverdeling van de wereld.

Onder de oppervlakte speelt ook dat in het kapitalisme oorlog een uitweg is voor de overaccumulatie van kapitaal, oftewel het verschijnsel dat het kapitalisme zoveel kapitaal voortbrengt dat het kapitaal niet meer winstgevend kan worden aangewend in de productie. Via bewapening en oorlog wordt het overtollige kapitaal aangewend in de wapenindustrie, evenals in andere sectoren die vervolgens verdienen aan de wederopbouw die plaatsvindt na de oorlog en de grootschalige kapitaalvernietiging die daarmee gepaard gaat. Het is dan ook niet toevallig dat na de Israëlische aanval op Gaza de waarde van de aandelen van bedrijven uit de Amerikaanse oorlogsindustrie zijn vermenigvuldigd.

Stop de Nederlandse inmenging! Solidariteit met Palestina!

Komende tijd blijft het van groot belang om solidariteit te tonen met de Palestijnse bevolking. Bovendien is het van belang de inmenging van de Nederlandse staat aan te kaarten en daartegen te strijden. De Nederlandse staat en Nederlandse monopolies steunen de Israëlische staat op veel verschillende manieren, zowel op economisch, politiek als militair vlak. De F-35 toestellen van de Israëlische luchtmacht, die inmiddels meer dan tienduizend onschuldige inwoners van Gaza hebben gedood, worden in de lucht gehouden met onderdelen die Nederland levert. Dat maakt de Nederlandse staat medeplichtig aan de genocide op de Palestijnse bevolking!

Daarom is het van belang dat we blijven strijden voor de erkenning van de Palestijnse staat door Nederland, want dat betekent ook erkenning dat er sprake is van een bezetting. We moeten blijven strijden voor de beëindiging van alle steun van Nederland aan de Israëlische staat. De Palestijnse bevolking heeft het recht om te strijden voor een menswaardig leven zonder onderdrukking!

We blijven ons inzetten voor een einde aan het bloedvergieten van onschuldige mensen in de regio, voor de beëindiging van de aanvallen op de Palestijnse bevolking door het Israëlische leger, voor beëindiging van de misdadige bezetting van Palestijnse gebieden door de Israëlische staat, voor een einde aan het apartheidsregime in Israël, voor de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse en andere politieke gevangenen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen en voor de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun thuis in overeenstemming met de VN-resoluties. We steunen de historisch gevormde eis voor een onafhankelijke en internationaal erkende Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als haar hoofdstad.

Met seculiere en anti-imperialistisch georiënteerde strijd, kunnen de volkeren in de regio de weg openen voor een maatschappij waarin alle mensen vredig kunnen samenleven, ongeacht etniciteit, religie of wat voor persoonlijke eigenschap dan ook. Een maatschappij waarin niet de monopolies het voor het zeggen hebben, die oorlogen en verschrikkingen niet schromen om hun belangen door te drukken, maar waarin de werkende klasse het voor het zeggen heeft. Een maatschappij zonder oorlog, onderdrukking en discriminatie. Een maatschappij zonder uitbuiting van de mens door de mens.

Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!


Bronnen zijn bij de redactie bekend.

Rectificatie

(21 november 2023, digitaal): In de versie van dit artikel die gepubliceerd is in de papieren krant, ontbreekt de paragraaf ‘De strijd van de Palestijnse communisten’ en wordt de strijd van Palestijnse communisten helaas niet vermeld. Deze omissie was te wijten aan ruimtegebrek in de krant waarbij dit artikel onder tijdsdruk slordig werd ingekort tijdens de productie van de krant. De productie werd bemoeilijkt doordat verschillende kameraden uit de redactie belast waren met het CJB-Congres dat tijdens het productieweekend plaatsvond en een partijgenoot onverwachts moest werken tijdens het productieweekend (Manifest wordt volledig geproduceerd door vrijwilligers). Daarbij speelde ook dat de intentie aanvankelijk was om een apart stuk te publiceren van een Palestijnse zusterorganisatie over het verzet daar, maar door problemen met de vertaling is dat helaas niet gelukt.

De redactie van Manifest biedt excuses aan voor deze tekortkoming. Vanzelfsprekend erkennen we de cruciale rol van Palestijnse communisten in de strijd voor gelijkheid en nationale bevrijding. We blijven toegewijd aan het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie. Dank aan onze lezers voor hun begrip.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!