Skip navigation

Manifest 9

21 november 2023 | Jaargang 41

van de redactie

Deze krant komt uit vlak voor de verkiezingen, en zal bij de meesten op de mat landen vlak na de verkiezingen. We gaan al een beetje in op bepaalde politieke tendensen die doorschemeren in de verkiezingstijd. Houd de website van de NCPN komende tijd in de gaten voor de beoordeling van onze partij van het verkiezingsresultaat. De verkiezingen leiden een nieuwe periode in waarin een nieuwe regering zal worden gevormd en de binnenlandse politieke ontwikkelingen zich verder zullen uitkristalliseren.

De vakbeweging en andere bewegingen waren de afgelopen periode vooral druk met acties die vooral als doel hebben hun eisen ‘op de kaart te zetten’ bij burgerlijke politieke partijen. Deze parlementaristische insteek is een doodlopende weg voor de arbeidersbeweging. Loze verkiezingsbeloftes brengen geen brood op de plank. Hier gaan we beknopt op in aan de hand van de dag van de bestaanszekerheid die de FNV organiseerde. Maar als we echt een hoger minimumloon willen, arbeidsvoorwaarden willen verbeteren, de wooncrisis willen aanpakken, de zorg toegankelijk willen maken en allerlei andere maatschappelijke kwesties willen aanpakken, zullen we het heft in eigen hand moeten te nemen. Niet smeken bij burgerlijke politici om eens naar ons te luisteren, maar eisen afdwingen door samen de strijd aan te gaan. De NCPN kan een belangrijke kracht zijn in die strijd, want alleen socialisme biedt bestaanszekerheid!

Het grootste gedeelte van deze krant is echter gewijd aan internationale ontwikkelingen. We besteden natuurlijk aandacht aan de genocide die momenteel plaatsvindt op de Palestijnse bevolking. Het is verschrikkelijk hoe de miljoenen mensen lijden onder het imperialisme.

Eind oktober vond in het Turkse Izmir de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats, dit jaar georganiseerd door de Communistische Partij van Turkije (TKP). Gezien de turbulente internationale ontwikkelingen die elkaar opvolgen, geven we in deze krant wat uitgebreider de ruimte aan (passages uit) relevante bijdragen die op de IMCWP zijn gehouden. Zo publiceren we een passage van onze Oekraïense zusterorganisatie die ingaat op de imperialistische oorlog in Oekraïne, en een passage uit de openingstoespraak van onze Turkse zusterorganisatie die ingaat op politieke islam en de betekenis ervan voor de ontwikkelingen in Turkije en in het Midden-Oosten.

We plaatsen ook een artikel over de stakingen in de cultuursector die de afgelopen tijd plaatsvonden in de VS en die ook bij het Nederlandse publiek onder de aandacht kwamen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op dinsdag 19 december.

Aankondigingen

Rotterdam: demonstratie Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Comité Stop geweld tegen vrouwen
Op zaterdag 25 november organiseert het comité Stop geweld tegen vrouwen een manifestatie en demonstratie ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De manifestatie begint om 14:00 uur bij het Centraal Station van Rotterdam waarbij korte toespraken gegeven worden door vrouwenorganisaties. Achteraf volgt een strijdbare mars door de stad.

Almere: filmvertoning en panelgesprek over milieu- en vakbeweging

CJB-afdeling Amsterdam, FNV en organisaties uit de milieubeweging
Op zondag 26 november om 14:00 uur (tot 16:00 uur) organiseert CJB-afdeling Amsterdam in samenwerking met FNV en organisaties uit de milieubeweging een filmvertoning en een panelgesprek met vertegenwoordigers van FNV en de milieubeweging. De kernboodschap: om de aantasting van klimaat en milieu te stoppen is een krachtige vakbeweging van en door werkers nodig. Het vindt plaats in het Nieuwe Filmhuis (in De Nieuwe Bibliotheek), Stadhuisplein 101, Almere.

Zwolle: politiek café Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

CJB-afdeling Overijssel
Op woensdag 29 november om 17:00 uur organiseert CJB-afdeling Overijssel een politiek café naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Het vindt plaats op Hogeschool Windesheim, Campus 2 - Lokaal X2.31 in Zwolle.

Wageningen: politiek café over inflatie en klassenstrijd

CJB-afdeling Gelderland
Op woensdag 29 november om 20:00 uur organiseert CJB Gelderland een politiek café over inflatie en klassenstrijd. Dit vindt plaats bij café PROOST! op 5 Mei Plein 13 te Wageningen. Dit politiek café is gekoppeld aan de petitie 'Maak de WUR-kantine goedkoper', te vinden op petities.nl en de Instagram pagina van CJB Gelderland.
Let op: de eerder aangekondigde datum van 8 november is gewijzigd naar 29 november.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Deze krant komt uit vlak voor de verkiezingen, en zal bij de meesten op de mat landen vlak na de verkiezingen. We gaan al een beetje in op bepaalde politieke tendensen die doorschemeren in de verkiezingstijd. Houd de website van de NCPN komende tijd in de gaten voor de beoordeling van onze partij van het verkiezingsresultaat. De verkiezingen leiden een nieuwe periode in waarin een nieuwe regering zal worden gevormd en de binnenlandse politieke ontwikkelingen zich verder zullen uitkristalliseren.

De vakbeweging en andere bewegingen waren de afgelopen periode vooral druk met acties die vooral als doel hebben hun eisen ‘op de kaart te zetten’ bij burgerlijke politieke partijen. Deze parlementaristische insteek is een doodlopende weg voor de arbeidersbeweging. Loze verkiezingsbeloftes brengen geen brood op de plank. Hier gaan we beknopt op in aan de hand van de dag van de bestaanszekerheid die de FNV organiseerde. Maar als we echt een hoger minimumloon willen, arbeidsvoorwaarden willen verbeteren, de wooncrisis willen aanpakken, de zorg toegankelijk willen maken en allerlei andere maatschappelijke kwesties willen aanpakken, zullen we het heft in eigen hand moeten te nemen. Niet smeken bij burgerlijke politici om eens naar ons te luisteren, maar eisen afdwingen door samen de strijd aan te gaan. De NCPN kan een belangrijke kracht zijn in die strijd, want alleen socialisme biedt bestaanszekerheid!

Het grootste gedeelte van deze krant is echter gewijd aan internationale ontwikkelingen. We besteden natuurlijk aandacht aan de genocide die momenteel plaatsvindt op de Palestijnse bevolking. Het is verschrikkelijk hoe de miljoenen mensen lijden onder het imperialisme.

Eind oktober vond in het Turkse Izmir de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats, dit jaar georganiseerd door de Communistische Partij van Turkije (TKP). Gezien de turbulente internationale ontwikkelingen die elkaar opvolgen, geven we in deze krant wat uitgebreider de ruimte aan (passages uit) relevante bijdragen die op de IMCWP zijn gehouden. Zo publiceren we een passage van onze Oekraïense zusterorganisatie die ingaat op de imperialistische oorlog in Oekraïne, en een passage uit de openingstoespraak van onze Turkse zusterorganisatie die ingaat op politieke islam en de betekenis ervan voor de ontwikkelingen in Turkije en in het Midden-Oosten.

We plaatsen ook een artikel over de stakingen in de cultuursector die de afgelopen tijd plaatsvonden in de VS en die ook bij het Nederlandse publiek onder de aandacht kwamen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op dinsdag 19 december.

Aankondigingen

Rotterdam: demonstratie Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Comité Stop geweld tegen vrouwen
Op zaterdag 25 november organiseert het comité Stop geweld tegen vrouwen een manifestatie en demonstratie ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De manifestatie begint om 14:00 uur bij het Centraal Station van Rotterdam waarbij korte toespraken gegeven worden door vrouwenorganisaties. Achteraf volgt een strijdbare mars door de stad.

Almere: filmvertoning en panelgesprek over milieu- en vakbeweging

CJB-afdeling Amsterdam, FNV en organisaties uit de milieubeweging
Op zondag 26 november om 14:00 uur (tot 16:00 uur) organiseert CJB-afdeling Amsterdam in samenwerking met FNV en organisaties uit de milieubeweging een filmvertoning en een panelgesprek met vertegenwoordigers van FNV en de milieubeweging. De kernboodschap: om de aantasting van klimaat en milieu te stoppen is een krachtige vakbeweging van en door werkers nodig. Het vindt plaats in het Nieuwe Filmhuis (in De Nieuwe Bibliotheek), Stadhuisplein 101, Almere.

Zwolle: politiek café Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

CJB-afdeling Overijssel
Op woensdag 29 november om 17:00 uur organiseert CJB-afdeling Overijssel een politiek café naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Het vindt plaats op Hogeschool Windesheim, Campus 2 - Lokaal X2.31 in Zwolle.

Wageningen: politiek café over inflatie en klassenstrijd

CJB-afdeling Gelderland
Op woensdag 29 november om 20:00 uur organiseert CJB Gelderland een politiek café over inflatie en klassenstrijd. Dit vindt plaats bij café PROOST! op 5 Mei Plein 13 te Wageningen. Dit politiek café is gekoppeld aan de petitie 'Maak de WUR-kantine goedkoper', te vinden op petities.nl en de Instagram pagina van CJB Gelderland.
Let op: de eerder aangekondigde datum van 8 november is gewijzigd naar 29 november.

Citaat van de Maand

"

“(….)Het lijdt geen twijfel dat er sprake was van schrijnende toestanden in de arbeidersgezinnen en dat zich dit ook deed gevoelen bij de middenstanders die van de koopkracht van de arbeidersbevolking afhankelijk waren. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was nog maar enkele jaren voorbij. Deze oorlog had grote delen van ons land verwoest, reeksen bedrijven ontmanteld achtergelaten en woning- en wegenbouw verlamd. Er was werk genoeg dat aangepakt kon worden. Toch werd ons land geteisterd door een snel groeiende massale werkloosheid. Kapitalistisch wanbeheer, dat slechts oog had voor winst en allerminst voor wederopbouw in het belang van de bevolking, en een regering die in het kielzog van de Verenigde Staten alles ondergeschikt probeerde te maken aan een mateloze bewapening, beroofden tienduizenden van hun werk. Reeds in de oorlog werden de voorbereidingen getroffen om de vooroorlogse verhoudingen te herstellen. De zwijgers en collaborateurs tijdens de bezetting werden na de oorlog de grootste schreeuwers van de koude oorlog en het anti-communisme. Het was vooral de KVP van Romme die zijn stempel drukte op de naoorlogse Nederlandse politiek. De PvdA onder leiding van Drees liet zich gebruiken voor deze reactionaire politiek in opeenvolgende regeringen en werd zo medeplichtig aan de koudeoorlogs-hysterie die ons land met handen en voeten bond aan de politiek van de Verenigde Staten. Er werden koloniale oorlogen gevoerd tegen het volk van Indonesië, de NAVO werd opgericht en West-Duitsland herbewapend. De CPN was de enige partij die hier consequent tegen optrad en de acties hiertegen met de bevolking organiseerde. Het was daarom dat de CPN moest worden verketterd en communisten aan broodroof en beschimpingen werden blootgesteld. De toestand in het begin van de vijftiger jaren toonde aan waar deze politiek van bewapening en anti-communisme toe leidde: massale werkloosheid en teruggang van het levenspeil van de bevolking. Dat was de toestand in 1952 waartegen veel verzet rees, en waar met name in het oostelijk deel van Friesland de werklozen tegen in actie kwamen.(….)"

brochure-uitgave van CPN-Friesland
1952-De omgekeerde stakingen in Friesland, 1979