Skip navigation
IMCWP

‘Zeer gevaarlijk is de rol die de Nederlandse bourgeoisie inneemt in de imperialistische oorlog’

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 21 november 2023

bron: NCPN

We publiceren hieronder de bijdrage die namens de NCPN werd voorgedragen op de 23e IMCWP in Izmir.

Beste kameraden,

Namens de Nieuwe Communistische Partij van Nederland begroet ik de 23e Internationale bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen. Kameraden, de situatie in de wereld is snel aan het veranderen. De inter-imperialistische competitie sleurt alle landen met zich mee naar een gevaarlijke situatie. De imperialistische oorlog in Oekraïne, waarbij het dominante Euro-Atlantische imperialistische blok zich, ten koste van de bevolking, meet met kapitalistisch Rusland, raast nu al bijna anderhalf jaar door. Het Palestijnse volk wordt geconfronteerd met dood en vernietiging door de moorddadige Israëlische staat. De situatie in Afrika is sterk aan het veranderen door een combinatie van verzet van de volkeren van Afrika tegen hun eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting en nieuwe “kapers op de kust” zoals het Russische imperialisme. Ook in Azië zien we de tegenstellingen tussen de VS en China zich verscherpen. Het kapitalisme in haar imperialistische fase bewijst keer op keer een verrot, maar zeer gevaarlijk systeem te zijn dat omver geworpen dient te worden.

De situatie van de arbeidersklasse in Nederland

Ook in Nederland beginnen mensen deze waarheid langzaam onder ogen te zien. Want ook de situatie van de arbeidersklasse in Nederland heeft zich in de afgelopen jaren gekenmerkt door verslechtering. Wat is de situatie van de Nederlandse arbeidersklasse, tegen het beeld in dat wordt gevormd dat Nederland zo’n ‘rijk’ land is? Wat betekent de kapitalistische heerschappij voor de arbeiders?

Volgens de burgerlijke statistieken leven 900.000 mensen in Nederland in armoede, waarvan 221.000 kinderen. Tegelijkertijd zijn er meer Nederlandse miljardairs dan ooit tevoren. Het is de inschatting dat de arbeidersklasse in Nederland zo’n vijftien jaar minder lang in goede gezondheid leeft – er komen meer ziektes voor zoals hartinfarcten en diabetes. Chronische stress, angst, depressie en andere psychische klachten komen drie keer zo vaak voor bij arbeiders in de laagste inkomenscategorie, namelijk 22 procent. Daarnaast zijn 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, een fenomeen dat samenhangt met het hebben van een slechtere gezondheid.

En hoe zit het op de werkplek? Het gebrek aan arbeidskrachten voor de kapitalisten leidt er enerzijds toe dat de arbeiders gebruik proberen te maken van de ruimte die dat creëert voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, anderzijds is de arbeidersklasse te weinig georganiseerd. De werkdruk neemt toe, de kapitalisten stellen zich steeds vijandiger en agressiever op tegenover elke poging van machtsvorming door de arbeiders op de werkvloer, de klassenstrijd verscherpt zich. De FNV, de grootste vakbeweging in Nederland, stelt zich strijdbaarder op, maar blijft de klassenvrede, of, in hun eigen woorden, de “balans tussen arbeid en kapitaal” prediken.

Ook de politieke vertegenwoordigers van het kapitaal in Nederland kunnen deze ontwikkelingen niet negeren. Enerzijds is er behoefte aan een ‘strakkere’ begrotingspolitiek, met name gepromoot door de werkgeversorganisaties, anderzijds probeert de bourgeoisie een impuls te geven aan de koopkracht door middel van het wettelijk verhogen van het minimumloon en de uitkeringen. De nieuwe regering die aan de macht zal komen in november, zal het afbraakbeleid van de sociale voorzieningen doorzetten, ondanks de enkele kruimels die soms uitgedeeld worden aan de arbeidersklasse.

Een gevaarlijke ontwikkeling blijft de wildgroei aan reactionaire politieke partijen en bewegingen die proberen gebruik te maken van de groeiende onvrede onder de Nederlandse bevolking. Partijen met racistische en chauvinistische ideeën, gesteund door delen van het grootkapitaal, winnen aan steun onder ontevreden delen van de bevolking. Tegelijkertijd probeert de sociaaldemocratie zich opnieuw uit te vinden. De traditionele sociaaldemocratie, de PvdA, en de groenen, GroenLinks, hebben in dit kader 1 lijst gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen. Met een “sociaal” en “duurzaam” sausje proberen ze de arbeidersklasse voor het karretje te spannen van het “groene” kapitaal, gesteund door de EU.

Ook zeer gevaarlijk is de vooraanstaande rol die de Nederlandse bourgeoisie inneemt in het kader van de imperialistische oorlog in Oekraïne. De Nederlandse regering steunt openlijk het reactionaire, anticommunistische Oekraïense regime met grootschalige wapenleveranties en propagandacampagnes. De NCPN was de enige partij die al in 2016 protesteerde bij de Oekraïense ambassade, tegen de aanvallen op de communisten door de Oekraïense regering, en zal haar solidariteit blijven uiten met de vervolgde Oekraïense communisten. De NCPN verzet zich ook tegen de wapenleveranties en de olie die door onze bourgeoisie op het vuur wordt gegooid in dit imperialistische conflict. Wij strijden tegen de NAVO en de EU, en voor de uittreding van Nederland uit deze imperialistische verbonden.

De groeiende onvrede van de Nederlandse arbeidersklasse, maar ook van andere lagen van de bevolking zoals een deel van de boeren en de kleinburgerij biedt kansen voor de NCPN om haar interventie voort te zetten, om deze partijen te ontmaskeren, in de strijd voor het socialisme-communisme in Nederland.

De situatie van de partij

De NCPN heeft in de afgelopen jaren een grote verjonging meegemaakt. Dit is het resultaat geweest van de bewuste keuze van de partij voor de opbouw van de CJB. De toegenomen ellende voor veel jonge arbeiders, schoolgaanden en studenten, zorgde voor een vruchtbare bodem voor de groei en interventie van de CJB.

De invloed van de NCPN binnen de Nederlandse arbeidersbeweging neemt gestaag toe. Hoewel we nog een zeer lange weg te gaan hebben, proberen we waar mogelijk leidende posities in te nemen in het groeiende verzet van de Nederlandse arbeidersklasse tegen de kapitalistische uitbuiting. De CJB slaagt er ook in om deel te nemen aan de strijd onder studenten.

Daarnaast zullen er in november in Nederland nieuwe verkiezingen plaatsvinden. De NCPN heeft ervoor gekozen om onze afdelingen en ons werk in buurten en bedrijven te versterken en dit keer niet deel te nemen aan de verkiezingen.

De situatie internationaal

Kameraden,

We zien dat de tegenstellingen in onze eigen beweging toenemen. Dit uit zich onder anderen in de oprichting van de reactionaire, opportunistische Wereld Anti-imperialistisch Platform (WAP), dat als doel heeft de communistische beweging voor het karretje van o.a. Russisch kapitaal te spannen. Waartoe leidt dit zogenaamde ‘anti-imperialisme’? Het leidt tot de steun voor regeringen die kameraden van partijen die vandaag aanwezig zijn vervolgen. Regeringen zoals die van Venezuela, die de PCV praktisch in de illegaliteit hebben gewerkt. Of de duistere, reactionaire theocratie van Iran, die al in 1988 duizenden kameraden van de Tudeh partij martelden en ophingen, en met deze onderdrukking tot op de dag van vandaag doorgaan. Kameraden, steun voor dit soort regeringen onder het mom van ‘anti-imperialisme’ kunnen we als communisten niet tolereren.

We moeten opnieuw vertrouwen hebben in de arbeidersklasse, en niet in de Wagner groep of in het leger van de Russische Federatie. We moeten gebruik maken van de inter-imperialistische tegenstellingen, maar onder geen beding een kant kiezen voor welk imperialistisch blok dan ook. Het zogenaamde ‘multipolariteit’ leidt tot het verwerpen van de noodzaak voor de strijd voor socialisme-communisme, en tot de doodlopende paden van ‘etappes’ of ‘stadia’. Het is de arbeidersklasse waar wij als communisten onder moeten blijven werken, waaronder we de revolutionaire principes moeten verspreiden. De revolutionaire principes voor de radicale breuk met kapitalisme, voor haar omverwerping, voor het vestigen van de arbeidersmacht.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!