Skip navigation
10e CJB-congres

10e CJB-Congres afgerond: strijden aan de basis voor onze belangen en voor het socialisme!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 21 november 2023

bron: CJB

Recent organiseerde de Communistische Jongerenbeweging (CJB) haar 10e Congres, waarop de activiteit van de afgelopen periode werd geëvalueerd en besluiten zijn genomen voor de komende jaren.

Het Congres constateerde de flinke groei die de CJB heeft doorgemaakt sinds de laatste Algemene Ledenvergadering in 2020. Het aantal CJB’ers is namelijk gegroeid met 100%! Een verdubbeling van onze krachten in drie jaar tijd. Ook kwalitatief heeft de CJB grote stappen vooruit gemaakt, o.a. in het ideologisch werk en het werk in de beweging.

In de begroeting die Marianne op het Congres uitbracht namens het Partijbestuur van de NCPN, benadrukte zij dat deze resultaten het product zijn van hard werk. Ze benadrukte bovendien dat het van belang is om de volgende stappen te zetten in de opbouw van de voorhoede van de arbeidersjeugd: “In een tijd van toenemende tegenstellingen in een politiek economisch systeem dat zich met steeds meer repressie en dwang probeert te handhaven. Een voorhoede die door steeds meer jongeren herkend wordt door de juiste standpunten en de strijdbare houding. Een voorhoede die vastberaden perspectief biedt, organiseert en inspireert, die strijdt voor de ontwikkeling en bevrijding van de hele mens met al zijn mogelijkheden. Die strijdt voor een betere maatschappij, voor het socialisme-communisme!”

Het Congres stond uitgebreid stil bij aspecten van ons werk waarin we onszelf moeten verbeteren. Die collectieve zelfkritiek vindt plaats aan de hand van het Verslag van werkzaamheden van het aftredend Algemeen Bestuur, dat een politieke beoordeling bevat van de activiteit en ontwikkeling van de CJB in de afgelopen jaren. Het Verslag werd unaniem goedgekeurd door het Congres. Datzelfde geldt voor de financiële stukken.

Het Congres heeft daarnaast unaniem een Politiek besluit en Resoluties vastgesteld, waarin de koers voor de komende jaren is bepaald. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het ideologisch werk, het werk aan de basis en het werk in de beweging. Meer specifiek wordt het belang van scholing benadrukt, maar ook het veelzijdige materiaal waarmee we met onze standpunten naar buiten kunnen treden om het klassenbewustzijn onder de arbeidersjeugd te bevorderen. In de opbouw van de organisatie leidde dit Congres de stappen in die komende jaren gezet zullen worden in de opbouw van onze afdelingen aan de basis. Dat wil zeggen op onderwijsinstellingen, werkplekken en in buurten, oftewel daar waar de CJB’ers dagelijks studeren en werken, waar ze hun klasgenoten, medestudenten en collega’s kunnen organiseren. Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren, werden concretere handvatten gevormd voor ons werk in de beweging, dat meer in verlegde moet liggen van ons werk aan de basis en ons ideologisch werk.

Lees de Congresstukken!

Voorafgaand aan het Congres werden de congresstukken uitgebreid besproken in alle afdelingen van de CJB. Alle leden hebben de documenten kritisch besproken en er werden talrijke voorstellen gedaan ter verbetering van de conceptstukken. Op het Congres werden de amendementen behandeld door de gekozen vertegenwoordigers uit de afdelingen. Met deze procedures op basis van het democratisch centralisme worden alle leden betrokken bij de besluitvorming en bewaken wij de democratie binnen de CJB.

Versterkt door onze congresbesluiten gaan we de strijd aan voor de versterking van de beweging van de arbeidersjeugd, voor de opbouw van de voorhoede, de CJB en NCPN, voor het socialisme!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!