Skip navigation
30 jaar NCPN

Viering 30 jaar NCPN: partij strijdbaarder dan ooit!

30 jaar na oprichting toont de partij zich strijdbaarder dan ooit!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 24 november 2022

Zondag 13 november vierde de Nieuwe Communistische Partij van Nederland in een bomvolle zaal in Amsterdam dat zij 30 jaar geleden werd opgericht (14 november 1992). Leden van de NCPN en de CJB, maar ook sympathisanten en internationale gasten waren samengekomen om terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken.

De dag begon in besloten kring met een internationaal seminar met als onderwerp: “Partijopbouw in de periode na de contrarevolutie: lessen uit ervaringen en perspectieven voor de toekomst.” Na een korte inleiding door Kevin (lid Dagelijks Bestuur en internationaal secretaris), vertelden de vertegenwoordigers van communistische partijen uit België, Duitsland, Griekenland, Luxemburg en Turkije over hun ervaringen met het opbouwen van de partij. In de middag vulde de zaal zich tot de nok toe vol voor de viering zelf.

De viering werd geopend door Aris, de politiek secretaris van het Partijbestuur van de NCPN. In zijn toespraak sprak hij over de geschiedenis van de oude CPN en de oprichting van de NCPN, maar legde hij ook juist veel nadruk op de huidige ontwikkelingen in Nederland en de rest van de wereld. De actualiteit laat zien dat een communistische partij broodnodig is in deze tijd. Dertig jaar na de oprichting is de partij vol energie om de strijd te voeren voor een socialistische maatschappij.

Hierna werden aantal kameraden, jong en oud, geïnterviewd over enkele hoogtepunten uit de afgelopen jaren. Te beginnen met Wil van der Klift, die vanaf de oprichting tot aan het laatste congres lid was van het Dagelijks Bestuur van de NCPN. Hij heeft de partij vele jaren gediend als o.a. internationaal secretaris en hoofdredacteur van Manifest. Hij vertelde over de internationale activiteiten waar onze partij als onderdeel van de internationale communistische beweging aan deelneemt, en het belang daarvoor de opbouw van de NCPN. Maar hij vertelde ook het belang van de partijkrant Manifest. Op tafel lag het allereerste nummer van Manifest dat bijna 40 jaar geleden werd uitgegeven.

Hierop volgend kwamen twee kameraden aan het woord die geïnterviewd werden over hun ervaringen. Gabriel, lid van de Commissie Antiracisme en Antifascisme en bestuurslid van de NCPN-afdeling Noord-Holland, vertelde aan de hand van de drukbezochte herdenking van de Februaristaking die de NCPN en CJB dit jaar organiseerden over onze strijd tegen racisme en fascisme, en hoe dit onlosmakelijk samenhangt met de klassenstrijd. Een andere belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de partij was de oprichting van de CJB. Daarover vertelde Eirini, bestuurslid van de CJB-afdeling Amsterdam. Zij belichtte hoe de partij de groei van de CJB, niet alleen in aantal leden maar ook kwalitatief, heeft gefaciliteerd, evenals hoe de CJB bijdraagt aan de versterking van de partij.

De aanwezige internationale gasten hielden een begroeting. Kameraden van de Communistische Partij van België, Duitse Communistische Partij, de Comunistische Partij van Griekenland, de Communistische Partij van Luxemburg en de Communistische Partij van Turkije brachten hun begroetingen en inspirerende woorden. Bijzonder was het moment waarop de Ernst Thälmann medaille door de vertegenwoordiger van de DKP werd overhandigd aan Wil van der Klift. Wil heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in het onderhouden van internationale contacten namens de partij en hieruit blijkt hoe zeer dat internationaal wordt gewaardeerd.

Ook ontroerend was het verhaal van kameraad Uli uit Luxemburg, die vertelde dat zijn partij, de KPL, mede was opgericht door twee Nederlanders en dat zij ook tot de eerste communisten in Luxemburg behoorden die te maken kregen met repressie door de staat. In het kader daarvan overhandigde de spreker ook het boek over de geschiedenis van de KPL die zij recentelijk hebben uitgebracht, om in de bibliotheek van onze partij op te nemen.

Naast deze gasten was ook de ambassadeur van Cuba aanwezig, die ons bedankte voor de jarenlange samenwerking en ons verzet tegen de Amerikaanse blokkade tegen hun land. Ook bracht zij namens de Communistische Partij van Cuba hun begroeting over.

Tot slot kwam Rinze Visser aan het woord om met zijn bijdrage de dag af te sluiten. Rinze zat in de oude CPN al in het partijbestuur en streed tegen degenen die de communistische partij wilden liquideren. Hij speelde een onmisbare rol in het Horizontaal Overleg Communisten en het Verbond van Communisten in Nederland, de voorlopers van de NCPN. Na de oprichting van de partij, werd Rinze als voorzitter verkozen. Bovendien is hij het langstzittende gemeenteraadslid van Nederland. Al meer dan 50 jaar, eerste in de gemeente Lemmerland, later in de fusiegemeente de Fryske Marren. Maar zijn toespraak ging niet over terugkijken en het verleden. Integendeel, Rinze was vurig als altijd en sloot de viering af met een boodschap die op de toekomst is gericht: het kapitalistische systeem is verrot en kan de problemen in de wereld niet meer oplossen. Het is onze taak om het socialisme op te bouwen om deze problemen het hoofd te bieden.

Verspreid over het programma werd er gezongen onder begeleiding van muzikale kameraden van de CJB. Prachtige nummers zoals Op de barricades en het Solidariteitslied bleken nog prachtiger als ze door een volle zaal gezongen worden. Uiteraard werd de viering afgesloten met De Internationale die uit volle borst werd gezongen met de vuist omhoog.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!