Skip navigation

Manifest 9

24 november 2022 | Jaargang 40

van de redactie

De temperaturen wijzen er steeds meer op dat de winter er toch echt aankomt. De dikke truien kunnen uit de kast en binnenkort kunnen de schoentjes worden gezet. Voor vele tienduizenden kinderen in ons land is het echter niet vanzelfsprekend dat ze iets in hun schoentje zullen vinden. De hartverscheurende realiteit is dat steeds meer kinderen de wetten van de markt al leren lang voordat ze naar school gaan. En als het aan de regering ligt moeten we geen verbeteringen verwachten.

Ze maken zich juist klaar op de nieuwe kapitalistische economische crisis (zij spreken liever van ‘recessie’) die er aan zit te komen en bereiden bezuinigingen en verder afbraakbeleid voor. De strijd voor inkomens en rechten wordt dus steeds urgenter. De lonen, pensioenen en uitkeringen moeten omhoog! Dat is ook de boodschap die de arbeidersklasse op zaterdag 26 november moet laten horen op de landelijke actiebijeenkomst die de FNV organiseert – ‘Nederland verdient beter’!

De rijken worden rijker en de armen armer. Sterker nog, de toenemende rijkdom van de kapitalistenklasse vereist de verarming van de werkende bevolking. Ook steeds meer voetbalfans zien dat in, want hoe kun je genieten van de wedstrijden van het WK voetbal in Qatar, wanneer je weet dat de enorme stadions en infrastructuur die de afgelopen jaren halsoverkop uit de grond zijn gestampt om het WK te organiseren, het leven hebben gekost van vele duizenden werkers, voornamelijk migrantenarbeiders. Het zijn geen ‘arbeidsongevallen’, maar misdaden van het kapitaal: alle veiligheidsmaatregelen zijn door de bouwbedrijven en de Qatarese staat aan de laars gelapt.

Bovendien heeft de Internationale Arbeidsorganisatie tussen oktober 2021 en oktober 2022 bijna 35.000 meldingen van onbetaalde arbeid in Qatar. Vakbonden en stakingen zijn feitelijk verboden. Discriminatie op basis van geslacht en seksuele oriëntatie is de norm. Ondertussen verdienen monopolies miljarden aan het WK, mede mogelijk gemaakt doordat de rechten van de arbeidersklasse met de grond gelijk zijn gemaakt. Ook Europese monopolies en sponsors verdienen, wat aantoont hoe hypocriet de houding van de EU is die met de vinger naar Qatar wijst maar wel een hapje meepikt.

De strijd van de arbeidersklasse voor inkomens en rechten biedt hoop en perspectief. Dat geldt ook voor de groei van partij en CJB. De drukbezochte viering van het dertigjarig bestaan van NCPN was een zeer strijdbare en inspirerende bijeenkomst. We plaatsen in deze krant een verslag, foto’s en de bijdragen van Rinze Visser en van het Partijbestuur op de bijeenkomst. De bijdrage van het Partijbestuur gaat uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen in Nederland en in de wereld.

Recent vond ook de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats op Cuba. In de vorige krant kondigden we al aan dat dit eraan zat te komen. De bijdrage van de NCPN op de IMCWP is reeds te vinden op de website van de partij. In deze krant plaatsen we een verslag van de bijeenkomst, die dit jaar door de locatie ook het karakter had van een uiting van solidariteit met Cuba, het Cubaanse volk en de Communistische Partij van Cuba die onder zeer moeilijke omstandigheden strijden om een beter bestaan op te bouwen.

We plaatsen in deze krant ook één van de solidariteitsresoluties die de NCPN heeft ondertekend, namelijk over de oorlog in Oekraïne, opgesteld door de Unie van Oekraïense Communisten. Terwijl duizenden sneuvelen aan beide zijden, maakte minister van Defensie Ollongren recent bekend dat Nederland 800 miljoen euro aan militaire middelen heeft uitgegeven die naar het front zijn gestuurd. Vol trots werd deze bijdrage van de Nederlandse staat aan het bloedvergieten en het leed verkondigd…

In deze krant ook een uitgebreid stuk naar aanleiding van de aankondiging van de Nederlandse regering om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Zoals in de vorige krant beloofd, plaatsen we in deze krant een artikel over het 20 ste Congres van de Communistische Partij van China (CPC). Het is een bescheiden artikel, want uitgebreidere studie is vereist om de complexe ontwikkelingen in China beter te begrijpen. Dat is van belang, want China speelt een steeds grotere rol in de internationale verhoudingen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 22 december.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De temperaturen wijzen er steeds meer op dat de winter er toch echt aankomt. De dikke truien kunnen uit de kast en binnenkort kunnen de schoentjes worden gezet. Voor vele tienduizenden kinderen in ons land is het echter niet vanzelfsprekend dat ze iets in hun schoentje zullen vinden. De hartverscheurende realiteit is dat steeds meer kinderen de wetten van de markt al leren lang voordat ze naar school gaan. En als het aan de regering ligt moeten we geen verbeteringen verwachten.

Ze maken zich juist klaar op de nieuwe kapitalistische economische crisis (zij spreken liever van ‘recessie’) die er aan zit te komen en bereiden bezuinigingen en verder afbraakbeleid voor. De strijd voor inkomens en rechten wordt dus steeds urgenter. De lonen, pensioenen en uitkeringen moeten omhoog! Dat is ook de boodschap die de arbeidersklasse op zaterdag 26 november moet laten horen op de landelijke actiebijeenkomst die de FNV organiseert – ‘Nederland verdient beter’!

De rijken worden rijker en de armen armer. Sterker nog, de toenemende rijkdom van de kapitalistenklasse vereist de verarming van de werkende bevolking. Ook steeds meer voetbalfans zien dat in, want hoe kun je genieten van de wedstrijden van het WK voetbal in Qatar, wanneer je weet dat de enorme stadions en infrastructuur die de afgelopen jaren halsoverkop uit de grond zijn gestampt om het WK te organiseren, het leven hebben gekost van vele duizenden werkers, voornamelijk migrantenarbeiders. Het zijn geen ‘arbeidsongevallen’, maar misdaden van het kapitaal: alle veiligheidsmaatregelen zijn door de bouwbedrijven en de Qatarese staat aan de laars gelapt.

Bovendien heeft de Internationale Arbeidsorganisatie tussen oktober 2021 en oktober 2022 bijna 35.000 meldingen van onbetaalde arbeid in Qatar. Vakbonden en stakingen zijn feitelijk verboden. Discriminatie op basis van geslacht en seksuele oriëntatie is de norm. Ondertussen verdienen monopolies miljarden aan het WK, mede mogelijk gemaakt doordat de rechten van de arbeidersklasse met de grond gelijk zijn gemaakt. Ook Europese monopolies en sponsors verdienen, wat aantoont hoe hypocriet de houding van de EU is die met de vinger naar Qatar wijst maar wel een hapje meepikt.

De strijd van de arbeidersklasse voor inkomens en rechten biedt hoop en perspectief. Dat geldt ook voor de groei van partij en CJB. De drukbezochte viering van het dertigjarig bestaan van NCPN was een zeer strijdbare en inspirerende bijeenkomst. We plaatsen in deze krant een verslag, foto’s en de bijdragen van Rinze Visser en van het Partijbestuur op de bijeenkomst. De bijdrage van het Partijbestuur gaat uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen in Nederland en in de wereld.

Recent vond ook de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats op Cuba. In de vorige krant kondigden we al aan dat dit eraan zat te komen. De bijdrage van de NCPN op de IMCWP is reeds te vinden op de website van de partij. In deze krant plaatsen we een verslag van de bijeenkomst, die dit jaar door de locatie ook het karakter had van een uiting van solidariteit met Cuba, het Cubaanse volk en de Communistische Partij van Cuba die onder zeer moeilijke omstandigheden strijden om een beter bestaan op te bouwen.

We plaatsen in deze krant ook één van de solidariteitsresoluties die de NCPN heeft ondertekend, namelijk over de oorlog in Oekraïne, opgesteld door de Unie van Oekraïense Communisten. Terwijl duizenden sneuvelen aan beide zijden, maakte minister van Defensie Ollongren recent bekend dat Nederland 800 miljoen euro aan militaire middelen heeft uitgegeven die naar het front zijn gestuurd. Vol trots werd deze bijdrage van de Nederlandse staat aan het bloedvergieten en het leed verkondigd…

In deze krant ook een uitgebreid stuk naar aanleiding van de aankondiging van de Nederlandse regering om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Zoals in de vorige krant beloofd, plaatsen we in deze krant een artikel over het 20 ste Congres van de Communistische Partij van China (CPC). Het is een bescheiden artikel, want uitgebreidere studie is vereist om de complexe ontwikkelingen in China beter te begrijpen. Dat is van belang, want China speelt een steeds grotere rol in de internationale verhoudingen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 22 december.

Citaat van de Maand

"

“(…)’Het is onmogelijk, verklaar ik, dat stakingen die loonsverhoging tot gevolg hebben, niet op een algemene prijsstijging uitlopen; dat is even zeker als tweemaal twee vier is.’ (Proudhon). Wij bestrijden al deze beweringen, behalve die dat twee maal twee vier is. Ten eerste bestaat er geen algemene prijsstijging. Als de prijs van alle dingen gelijktijdig met het loon tot het dubbele stijgt, dan is dat geen verandering in de prijzen, maar een verandering in de uitdrukking daarvan. Verder kan een algemene loonsverhoging nooit een meer of minder een algemeen duurder worden van de waren met zich brengen. Indien alle industrieën hetzelfde aantal arbeiders in verhouding tot het vaste kapitaal (tot de werktuigen die ze gebruikten) in dienst zouden hebben, zou in feite een algemene loonsverhoging een algemene daling van de winsten tot stand brengen en zou er geen verandering in de marktprijs van de waren komen. Aangezien echter de verhouding van handenarbeid tot vast kapitaal in de verschillende industrieën ongelijk is, worden alle industrietakken, die in verhouding een groter vast kapitaal hebben en minder arbeiders gebruiken, vroeg of laat gedwongen de prijs van hun waren te laten dalen(…)”

Marx
De armoede van de filosofie, 1847.