Skip navigation
IMCWP

23e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen in Izmir

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 21 november 2023

placeholder image
NCPN

Van 20 tot 23 oktober vond in Izmir de 23e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats. De bijeenkomst, waaraan 121 vertegenwoordigers van 68 partijen van over de hele wereld deelnamen, werd georganiseerd en voorgezeten door de Communistische Partij van Turkije (TKP).

De bijeenkomst stond in het teken van de massamoord die tegen de Palestijnse bevolking door de misdadige Israëlische regering wordt begaan. Ook Palestijnse communistische partijen zoals de Palestijnse Volkspartij (PPP) en de Palestijnse Communistische Partij (PCP) namen deel aan de bijeenkomst. Door de situatie in Israël en Palestina kon de Communistische Partij van Israël niet deelnemen aan de bijeenkomst. Na gezamenlijke discussie ondertekenden alle partijen een gezamenlijke verklaring van solidariteit met de Palestijnse bevolking.

Het IMCWP stond verder in het teken van de toenemende conflicten in de wereld, veroorzaakt door de groeiende tegenstellingen tussen de imperialistische machtsblokken die de belangen van hun monopolies proberen te verdedigen ten koste van alles. De aanhoudende imperialistische oorlog in Oekraïne, de toenemende inter-imperialistische spanningen en tegenstellingen die nieuwe oorlogen voortbrengen tonen de noodzaak voor communistische en arbeiderspartijen om te strijden tegen dit imperialistische systeem, voor het socialisme.

De bijdrage van de NCPN, die u in deze Manifest kunt lezen, ging in op al deze belangrijke thema’s en belichtte de situatie in Nederland, in het bijzonder die van de Nederlandse arbeidersklasse en de strijd die hier gevoerd wordt. Namens de NCPN waren Kevin, internationaal secretaris van de NCPN en Rafael, lid van de Commissie Internationaal, aanwezig bij het IMCWP.

Aan het einde van de bijeenkomst werden twee nieuwe partijen toegevoegd aan de SolidNet lijst, de lijst van aan het IMCWP deelnemende partijen: de Communistische Partij van Kenia en de Koeweitse Progressieve Beweging. Ook werd het gezamenlijk actieplan vastgesteld, dat richtlijnen geeft voor het organiseren van verschillende activiteiten door de diverse communistische- en arbeiderspartijen.

Na de sluiting van het IMCWP namen de nog aanwezige delegaties op zondag 23 oktober deel aan een massa-evenement van de TKP in Izmir. Dit evenement vierde 100 jaar Republiek Turkije, waaraan duizenden mensen van over heel Turkije deelnamen.

Enkele politieke conclusies uit de 23e IMCWP

Binnen het IMCWP zijn er grote politieke en ideologische verschillen over enkele fundamentele vraagstukken. Deze verschillen kwamen in de bijdragen en discussies duidelijk naar voren. Een belangrijk vraagstuk waarover verschil van mening bestaat is het vraagstuk van het imperialisme. De NCPN bekritiseerde in haar bijdrage de tendens van het vernauwen van het concept van het imperialisme tot alleen ‘het Westen’ of zelfs enkel ‘de Verenigde Staten’. Het imperialisme is volgens het leninisme het monopoliekapitalisme, waarbij grote monopolies de gehele wereld domineren, en de laatste fase van het kapitalisme voor de overgang naar het socialisme.

Het is daarom noodzakelijk om te breken met elke kapitalistische macht en geen steun te verlenen aan de bourgeoisie van landen die om eigenbelang tekeer gaan tegen de grootste imperialistische macht, de Verenigde Staten, om zo hun eigen kapitalistische belangen te bevorderen.

In dit kader was ook het vraagstuk van de ‘multipolaire wereld’ onderwerp van discussie in de bijdragen. De NCPN bekritiseert de theorie die door sommige partijen wordt aangehangen dat een ‘multipolaire wereld’, waarin kapitalistische machten met een anti-Westerse oriëntatie een positieve rol zouden kunnen spelen in de internationale ontwikkelingen, als een soort ‘tegenwicht’ tegen het Euro-Atlantische imperialisme. Het terechte verzet van de volkeren tegen de Euro-Atlantische, Westerse monopolies en hun regeringen, moet zich oriënteren op de afschaffing van het kapitalisme, en mag niet worden verbogen tot steun voor niet-Westers kapitalisme.

Verder zijn er in dit kader verschillen van mening over het karakter van de revolutie. De NCPN stelt dat de revolutie, in het tijdperk van het imperialisme en in een tijd waarin de burgerlijke omwentelingen nagenoeg overal zijn voltooid, een socialistisch karakter moet hebben en dat doodlopende paden zoals ‘tussenfases’ of ‘stadia’ naar het socialisme leiden naar samenwerking met de bourgeoisie, of zelfs tot de liquidatie van communistische partijen.

Ondanks de verschillende opvattingen onder communistische partijen is het in deze gevaarlijke tijden van afbraak, oorlog en crisis een belangrijke verdienste dat communistische partijen van over de hele wereld erin slaagden om bij elkaar te komen en hun standpunten uit te wisselen, in het kader van proletarisch internationalisme.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!