Skip navigation

Manifest 1

19 januari 2023 | Jaargang 41

van de redactie

In deze krant plaatsen we o.a. artikelen die ingaan op twee actuele wetten die in de maak zijn. Namelijk de Wet toekomst pensioenen en de transgenderwet. Beide wetten worden door de regering – en delen van de oppositie – verkocht als grote stappen vooruit, maar in beide gevallen er schuilt een addertje onder het gras.

We plaatsen ook een artikel dat ingaat op het bedrijven- en vakbondswerk, en het ontwikkelen van strijdbaarheid op de werkvloer. Zulke machtsopbouw door de werkende klasse is essentieel om verbeteringen af te kunnen dwingen op de werkvloer en een stokje te kunnen steken voor het afbraakbeleid van de regering, maar ook om het perspectief te creëren op een andere maatschappij. Het is van groot belang dat de communistische partij versterkt wordt, wortelt in de bedrijven en een sterkere rol gaat spelen in de vakbeweging. De actuele ontwikkelingen tonen keer op keer dat alleen de georganiseerde arbeidersklasse zelf consequent voor haar belangen kan opkomen. Wat er gebeurt als we onze hoop op de burgerlijke staat vestigen, laat het toeslagenschandaal zien, of de recente onthullingen rondom de bagage- en cargowerkers op Schiphol.

We plaatsen een uitgebreid achtergrondstuk over het Eurocommunisme, geschreven door onze Spaanse zusterorganisatie, de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE). Het stuk gaat in op de sociaaldemocratisering van de Communistische Partij van Spanje (PCE), die nu deel uitmaakt van de Spaanse regering, door het eurocommunisme. Dat eurocommunisme speelde ook een rol in de opkomst van het reformisme in de Communistische Partij van Nederland die uiteindelijk leidde tot haar liquidatie. Het stuk biedt waardevolle inzichten over strategische vraagstukken waar communistische partijen en de arbeidersklasse mee te maken hebben in de klassenstrijd. De bourgeoisie probeert de arbeidersbeweging op verschillende manieren klein te krijgen. Soms met de ‘stok’ van repressie, soms met de ‘wortel’ van samenwerking en verleiden tot deelname aan een regering die het systeem beheert in plaats van het te bestrijden.

Het stuk ‘Maatschappelijke rechten, individualisme en vragen over het democratisch centralisme’ komt van de CJB en gaat in op rechten en plichten, en hoe die samenhangen. Een stuk dat kan bijdragen aan inzicht in verschillende actuele politieke vraagstukken en hoe we die als communisten benaderen, in contrast met allerlei burgerlijke (kapitalistische) benaderingen.

Zoals altijd, besteden we ook aandacht aan de internationale ontwikkelingen. We plaatsen een artikel over de zorgwekkende ontwikkelingen in Brazilië en een gezamenlijke solidariteitsverklaring die meer dan 60 communistische partijen uit de hele wereld gezamenlijk hebben uitgebracht voor de bevolking van Iran, die geconfronteerd wordt met zeer hevige repressie. Zorgwekkend zijn ook de ontwikkelingen rondom Kosovo en Taiwan, die laten zien dat de tegenstellingen tussen de imperialistische machten toenemen. In de toekomst zullen we daarop terugkomen.

Het team van de ambassade van Cuba in Nederland heeft een stuk voor Manifest geschreven, dat ingaat op bepaalde historische mijlpalen van de Cubaanse revolutie. De druk op Cuba, via de imperialistische blokkade maar ook via het aanwakkeren van contrarevolutionaire elementen, neemt toe. Solidariteit met de Cubaanse bevolking en de Communistische Partij van Cuba die onder uiterst moeilijke strijden voor een betere toekomst zonder uitbuiting, is van groot belang.

We plaatsen in deze krant een bijdrage van onze Algerijnse zusterorganisatie, de Algerijnse Partij voor Democratie en Socialisme (PADS), die ingaat op het idee van een ‘multipolaire wereld’, dat door sommige krachten wordt gepromoot als een stap richting vrede.

Het afgelopen jaar hebben we veel gepubliceerd over de oorlog in Oekraïne, en algemener over imperialistische interventies en oorlogen over de hele wereld. Ook in deze krant is daar weer aandacht voor, met de verklaring over het transport van Amerikaanse tanks via Nederlands grondgebied. Maar we plaatsen ook een passage uit een verhaal van de communistische toneelschrijver en dichter Bertolt Brecht, lang geleden geschreven maar ontzettend actueel, want kunst biedt – op een andere manier dan de verklaringen, artikelen en analyses die onmisbaar zijn – ook inzicht complexe vraagstukken zoals oorlog en vrede.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 23 februari.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

In deze krant plaatsen we o.a. artikelen die ingaan op twee actuele wetten die in de maak zijn. Namelijk de Wet toekomst pensioenen en de transgenderwet. Beide wetten worden door de regering – en delen van de oppositie – verkocht als grote stappen vooruit, maar in beide gevallen er schuilt een addertje onder het gras.

We plaatsen ook een artikel dat ingaat op het bedrijven- en vakbondswerk, en het ontwikkelen van strijdbaarheid op de werkvloer. Zulke machtsopbouw door de werkende klasse is essentieel om verbeteringen af te kunnen dwingen op de werkvloer en een stokje te kunnen steken voor het afbraakbeleid van de regering, maar ook om het perspectief te creëren op een andere maatschappij. Het is van groot belang dat de communistische partij versterkt wordt, wortelt in de bedrijven en een sterkere rol gaat spelen in de vakbeweging. De actuele ontwikkelingen tonen keer op keer dat alleen de georganiseerde arbeidersklasse zelf consequent voor haar belangen kan opkomen. Wat er gebeurt als we onze hoop op de burgerlijke staat vestigen, laat het toeslagenschandaal zien, of de recente onthullingen rondom de bagage- en cargowerkers op Schiphol.

We plaatsen een uitgebreid achtergrondstuk over het Eurocommunisme, geschreven door onze Spaanse zusterorganisatie, de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE). Het stuk gaat in op de sociaaldemocratisering van de Communistische Partij van Spanje (PCE), die nu deel uitmaakt van de Spaanse regering, door het eurocommunisme. Dat eurocommunisme speelde ook een rol in de opkomst van het reformisme in de Communistische Partij van Nederland die uiteindelijk leidde tot haar liquidatie. Het stuk biedt waardevolle inzichten over strategische vraagstukken waar communistische partijen en de arbeidersklasse mee te maken hebben in de klassenstrijd. De bourgeoisie probeert de arbeidersbeweging op verschillende manieren klein te krijgen. Soms met de ‘stok’ van repressie, soms met de ‘wortel’ van samenwerking en verleiden tot deelname aan een regering die het systeem beheert in plaats van het te bestrijden.

Het stuk ‘Maatschappelijke rechten, individualisme en vragen over het democratisch centralisme’ komt van de CJB en gaat in op rechten en plichten, en hoe die samenhangen. Een stuk dat kan bijdragen aan inzicht in verschillende actuele politieke vraagstukken en hoe we die als communisten benaderen, in contrast met allerlei burgerlijke (kapitalistische) benaderingen.

Zoals altijd, besteden we ook aandacht aan de internationale ontwikkelingen. We plaatsen een artikel over de zorgwekkende ontwikkelingen in Brazilië en een gezamenlijke solidariteitsverklaring die meer dan 60 communistische partijen uit de hele wereld gezamenlijk hebben uitgebracht voor de bevolking van Iran, die geconfronteerd wordt met zeer hevige repressie. Zorgwekkend zijn ook de ontwikkelingen rondom Kosovo en Taiwan, die laten zien dat de tegenstellingen tussen de imperialistische machten toenemen. In de toekomst zullen we daarop terugkomen.

Het team van de ambassade van Cuba in Nederland heeft een stuk voor Manifest geschreven, dat ingaat op bepaalde historische mijlpalen van de Cubaanse revolutie. De druk op Cuba, via de imperialistische blokkade maar ook via het aanwakkeren van contrarevolutionaire elementen, neemt toe. Solidariteit met de Cubaanse bevolking en de Communistische Partij van Cuba die onder uiterst moeilijke strijden voor een betere toekomst zonder uitbuiting, is van groot belang.

We plaatsen in deze krant een bijdrage van onze Algerijnse zusterorganisatie, de Algerijnse Partij voor Democratie en Socialisme (PADS), die ingaat op het idee van een ‘multipolaire wereld’, dat door sommige krachten wordt gepromoot als een stap richting vrede.

Het afgelopen jaar hebben we veel gepubliceerd over de oorlog in Oekraïne, en algemener over imperialistische interventies en oorlogen over de hele wereld. Ook in deze krant is daar weer aandacht voor, met de verklaring over het transport van Amerikaanse tanks via Nederlands grondgebied. Maar we plaatsen ook een passage uit een verhaal van de communistische toneelschrijver en dichter Bertolt Brecht, lang geleden geschreven maar ontzettend actueel, want kunst biedt – op een andere manier dan de verklaringen, artikelen en analyses die onmisbaar zijn – ook inzicht complexe vraagstukken zoals oorlog en vrede.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 23 februari.

Citaat van de Maand

"

“(…) Deze keer hebben wij een zware nederlaag moeten slikken en wij moeten in staat zijn die nederlaag recht in het gezicht te zien. Jazeker, tot nu toe heeft de revolutie zich in een opgaande lijn van overwinning naar overwinning voortbewogen; nu heeft zij een zware nederlaag geleden. De beweging van de Duitse arbeiders, die zo vlug was begonnen, is voor een tijdje onderbroken. Wij weten dat de belangrijkste oorzaken ervoor niet zijn weggenomen en dat zij zullen groeien en zich onvermijdelijk zullen uitbreiden, omdat de kwellende oorlog zich voortsleept, omdat de beestachtigheid van het imperialisme steeds vollediger en duidelijker aan de kaak wordt gesteld en de ogen opent van de massa’s van het volk, die wellicht nog het verst lijken te staan van politiek of niet in staat lijken te zijn de socialistische politiek te begrijpen. Daardoor is deze wanhopige, tragische situatie ontstaan, die ons dwingt nu een vrede te accepteren en die de massa’s van het werkende volk zal dwingen te zeggen: ja, ze hebben het goed gedaan, zij moesten buigen voor een drukkende en ongelukkige vrede, omdat het land geen andere uitweg heeft. (…)”

Lenin
Verslag op de zitting van het Centraal Uitvoerende Comité voor geheel Rusland van 24 februari 1918.