Skip navigation
Cuba

Verkiezingsproces in Cuba voor de vernieuwing van de Nationale Assemblee van ‘Poder Popular’ (Volksmacht)

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van vrijdag 24 februari 2023

placeholder image
NCPN

Op 26 maart vinden in Cuba algemene verkiezingen plaats voor de hernieuwing van de Nationale Assemblee van de Volksmacht in haar 10de legislatuur. Op 1 december 2022 heeft de Raad van State de oproep tot nationale verkiezingen bekendgemaakt om de afgevaardigden te kiezen die voor een termijn van vijf jaar de Nationale Assemblee van Volksmacht zullen vormen.

470 kandidaten zijn goedgekeurd in de gemeentelijke vergaderingen, met een heterogene vertegenwoordiging, die verschillende sectoren van de samenleving omvat. Van de 470 kandidaten zijn er 221 (47,02%) basisafgevaardigden, 135 (28,7%) van provinciale afkomst en 114 (24,2%) landelijk.

De meest vertegenwoordigde sectoren van de Cubaanse samenleving onder de kandidaten zijn: basisonderwijs, met 7,7%; hoger onderwijs met 5,1%; gezondheid met 6,6%; sport met 2,6% en pers met 2,1%. Vertegenwoordigers van onder meer de coöperatieve landbouwsector, de nieuwe economische ondernemers en nationale defensie vallen ook op.

In de eerste week van februari vond het proces van kandidaatstelling plaats in de gemeenteraden door het hele land. Van 6 februari tot 24 maart zullen de genomineerden de gemeenten die zij vertegenwoordigen bezoeken, om met verschillende vertegenwoordigers van de bevolking van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd moet de Nationale Kiesraad de kandidaten goedkeuren.

Van de 470 kandidaten voor afgevaardigden in de volgende Nationale Assemblee van Volksmacht is 55,3% vrouw; 20% zijn jongeren tot 35 jaar; 45,5% is zwart en mulat (gemengd); 95,3% is universitair geschoold; en de gemiddelde leeftijd is 46 jaar, de jongste kandidatuur in de geschiedenis.

De samenstelling van de 10de wetgevende macht, met 470 genomineerden voor afgevaardigden, betekent een afname van het aantal leden van de Nationale Assemblee, dat momenteel op 605 afgevaardigden staat. Het aantal vertegenwoordigers per provincie is dan lager, maar het uitgangspunt dat elke gemeente minimaal 2 gedeputeerden heeft wordt behouden. De gemeente met het grootste aantal kandidaten is Santiago de Cuba met 17 afgevaardigden, wat in verhouding staat tot het grote aantal inwoners van 508.107.

De algemene verkiezingen in de provincies begonnen op 15 oktober 1992 na de goedkeuring van de ‘wet 72’ tijdens de 3de legislatuur. Voorheen koos de bevolking alleen afgevaardigden voor de gemeenteraad.

De Nationale Vergadering van Volksmacht is het hoogste orgaan van de staatsmacht. Het vertegenwoordigt het hele volk en drukt zijn soevereine wil uit, zoals vastgelegd in artikel 102 van de grondwet van de Republiek. Het is een democratisch gekozen, representatief en verantwoordelijk orgaan, bestaande uit afgevaardigden die worden gekozen door de vrije, gelijke, rechtstreekse en geheime stemming van de kiezers, volgens de procedure bepaald door de kieswet. De Nationale Vergadering van Volksmacht wordt gekozen voor een periode van vijf jaar, de termijn van elke wetgevende macht.

Dit uiterst transparante verkiezingsproces zal zijn hoogtepunt bereiken op zondag 26 maart, wanneer Cubaanse mannen en vrouwen gebruik maken van hun stemrecht en naar de stembus gaan om hun vrije, gelijke, directe en geheime stem uit te brengen. Ze kiezen hiermee het hoogste orgaan van de staatsmacht en bevestigen daarmee hun belangrijke deelname aan de politiek van het land.

De tegenstanders van het Cubaanse politieke systeem zetten vraagtekens bij het democratisch gehalte hiervan. Zij baseren zich op het argument van de noodzaak van een meerpartijenstelsel. Ze moeten echter begrijpen dat het kiesstelsel juist is bedacht om de beperkingen te overwinnen die traditionele modellen hebben om de toegang van het volk tot de macht te bevorderen. Het Cubaanse politieke systeem, inclusief het kiessysteem, voldoet aan het concept van democratie, in alle betekenissen van het woord, als regering van het volk. In het Cubaanse geval zouden we er zelfs aan kunnen toevoegen: door het volk en voor het volk.

Cubaanse democratie, oprecht, authentiek – niet geïmporteerd – heeft een achternaam: socialisme. De essentie ervan ligt in burgerparticipatie, in het recht van alle mensen om deel te nemen aan de economische, politieke en sociale opbouw van de natie. De democratie die in Cuba niet bestaat, is die welke wordt beoefend door de maatschappij van het kapitaal, die van het rijk van geld en invloed, die zichzelf probeert op te dringen aan alle landen, zonder rekening te houden met hun geschiedenis, tradities en sociale en politieke organisatie.

Het Cubaanse systeem is te verbeteren; het is niet perfect. En met dit in gedachten heeft het ‘feest van de verkiezingen’, dat begon op 1 december 2022 en zal duren tot 26 maart, het motto #MejorEsPosible (#BeterisMogelijk).

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!