Skip navigation

Manifest 3

14 april 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 3 - 2021
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Daartoe wordt ook geprobeerd de pandemie uit te buiten door het zaaien van valse verhalen en het uitbuiten en scheppen van tegenstellingen. Nieuwe en oude economische machtscentra houden elkaar in de klem: de moordende kapitalistische concurrentie verhevigt zienderogen. Daarbij springt nu vooral in het oog de strijd om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont de schadelijkheid van het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking.

Biden gaat voort op de weg van Obama en Trump: 'America first', net als eerder andere presidenten de belangen van de Amerikaanse rijken en machthebbers hebben gediend. De voortzetting dus van de 'Pax Americana', politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China verhevigt. Er wordt zelfs overwogen de olympische winterspelen in Peking te boycotten. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe.

Intussen worden de rijken rijker. Terwijl de schulden en begrotingstekorten wereldwijd exploderen, zagen de miljardairs, onder aanvoering van Jeff Bezos van Amazon (177 miljard dollar), hun vermogen door de florerende aandelenbeurzen enorm stijgen. In Nederland blijft de familie Heiningen met 16,7 miljard dollar, de hoogst genoteerde. Samen bezitten ze nu 13,1 biljoen dollar.

Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert te overleven ten koste van de rest van de wereld van socialistische en onafhankelijke staten. Fascisme ligt op veel plaatsen op de loer. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. Politieke versnippering en individualistische oplossingen nemen toe. Dat werd in Nederland zichtbaar rond de verkiezingen en nu rond de formatiepogingen. 'Nieuwe' spelregels van oudgedienden. Oude gezichten verschijnen weer op de voorgrond om de scherven te lijmen en het gemeenschappelijke kapitalistische belang te beschermen. Oude 'oplossingen', zoals het van stal halen van het 'Rijnlandse' economische model moeten het 'Angelsaksische kapitalisme' gaan vervangen omdat de kloof tussen arm en rijk teveel uit de hand loopt. Moet het oude liberalisme van de VVD de klus klaren of het nieuwe van D'66? En waar kan het voormalige bastion van het landbouwkapitaal, het CDA, nog vaste grond onder de voeten vinden? Een groot aantal lieden vindt nog steeds: zonder VVD geen stabiel kapitalistisch kabinet.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Over de rol van het massabewustzijn', (Jürgen Lloyd), vertaling Louis Wilms, van Greg Godels (2x): 'Uitbuiting: de onmisbare schakel', vertaling F. Willems en 'Is nieuwe normaal het oude normaal?' vertaling (J.Bernaven)

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer geen artikelen op de website.

Manifest nr. 04/2021 verschijnt op donderdag 13 mei 2021.

Op 30 januari jl. overleed onze dichter. Wij wensten zijn vrouw telefonisch sterkte met het verlies. Wij beschikken nog over een aantal gedichten en overleggen nog over plaatsing ervan. Deze keer echter niet.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Daartoe wordt ook geprobeerd de pandemie uit te buiten door het zaaien van valse verhalen en het uitbuiten en scheppen van tegenstellingen. Nieuwe en oude economische machtscentra houden elkaar in de klem: de moordende kapitalistische concurrentie verhevigt zienderogen. Daarbij springt nu vooral in het oog de strijd om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont de schadelijkheid van het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking.

Biden gaat voort op de weg van Obama en Trump: 'America first', net als eerder andere presidenten de belangen van de Amerikaanse rijken en machthebbers hebben gediend. De voortzetting dus van de 'Pax Americana', politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China verhevigt. Er wordt zelfs overwogen de olympische winterspelen in Peking te boycotten. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe.

Intussen worden de rijken rijker. Terwijl de schulden en begrotingstekorten wereldwijd exploderen, zagen de miljardairs, onder aanvoering van Jeff Bezos van Amazon (177 miljard dollar), hun vermogen door de florerende aandelenbeurzen enorm stijgen. In Nederland blijft de familie Heiningen met 16,7 miljard dollar, de hoogst genoteerde. Samen bezitten ze nu 13,1 biljoen dollar.

Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert te overleven ten koste van de rest van de wereld van socialistische en onafhankelijke staten. Fascisme ligt op veel plaatsen op de loer. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. Politieke versnippering en individualistische oplossingen nemen toe. Dat werd in Nederland zichtbaar rond de verkiezingen en nu rond de formatiepogingen. 'Nieuwe' spelregels van oudgedienden. Oude gezichten verschijnen weer op de voorgrond om de scherven te lijmen en het gemeenschappelijke kapitalistische belang te beschermen. Oude 'oplossingen', zoals het van stal halen van het 'Rijnlandse' economische model moeten het 'Angelsaksische kapitalisme' gaan vervangen omdat de kloof tussen arm en rijk teveel uit de hand loopt. Moet het oude liberalisme van de VVD de klus klaren of het nieuwe van D'66? En waar kan het voormalige bastion van het landbouwkapitaal, het CDA, nog vaste grond onder de voeten vinden? Een groot aantal lieden vindt nog steeds: zonder VVD geen stabiel kapitalistisch kabinet.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Over de rol van het massabewustzijn', (Jürgen Lloyd), vertaling Louis Wilms, van Greg Godels (2x): 'Uitbuiting: de onmisbare schakel', vertaling F. Willems en 'Is nieuwe normaal het oude normaal?' vertaling (J.Bernaven)

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer geen artikelen op de website.

Manifest nr. 04/2021 verschijnt op donderdag 13 mei 2021.

Op 30 januari jl. overleed onze dichter. Wij wensten zijn vrouw telefonisch sterkte met het verlies. Wij beschikken nog over een aantal gedichten en overleggen nog over plaatsing ervan. Deze keer echter niet.

Citaat van de Maand

"

"(...) De opkomende bourgeoisie bediende zich ook van zulke grove middelen als het zich door zwendelarij toe-eigenen van staatsgronden en het roven van kerkelijk eigendom. Massa's mensen, die hun bestaansmiddelen hadden verloren, werden tot zwervers, bedelaars en rovers. Degenen onder deze mensen die hun bezit trachtten te verdedigen, werden door de staatsmacht hardvochtig vervolgd op grond van de zgn 'bloedwetten'. Met behulp van stokslagen, martelingen en brandmerken werden de geruïneerde en beroofde mensen naar de kapitalistische ondernemingen gejaagd, waar men ze met alle middelen dwong zich te onderwerpen aan de discipline van de loonarbeid. Het verjagen van de boeren van hun grond had een tweeledig resultaat: ten eerste werd de grond particulier eigendom van een betrekkelijk gering aantal personen en ten tweede kreeg de industrie een groot aantal loonarbeiders aangeleverd. Dit was de eerste noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het kapitalisme - de aanwezigheid van een massa bezitloze mensen die persoonlijk vrij waren, maar niet over productiemiddelen beschikten. (...)"

P. Nikitin
Kapitalisme en socialisme, 1959.