Skip navigation

Manifest 4

12 mei 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 4 - 2021
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Daartoe wordt ook geprobeerd de pandemie uit te buiten door het zaaien van valse verhalen en het uitbuiten en scheppen van tegenstellingen. Nieuwe en oude economische machtscentra houden elkaar in de klem: de moordende kapitalistische concurrentie verhevigt zienderogen. Daarbij springt nu vooral in het oog de concurrentieslag om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont de schadelijkheid van het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking.

Biden neemt het roer over van Obama en Trump. Hij probeert echter nu zijn (potentiële) kiezers, de kleine burgerij te paaien. De binnenlandse politiek wordt overgoten met een sociaaldemocratisch sausje. Op buitenlands gebied blijft de politiek gewoon overeind staan: de voortzetting van de 'Pax Americana', hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. We schreven het al eerder.

Terwijl de schulden en begrotingstekorten wereldwijd exploderen, zagen de miljardairs, onder aanvoering van Jeff Bezos van Amazon (177 miljard dollar), hun vermogen door de florerende aandelenbeurzen enorm stijgen. Hun propaganda en media-invloed nemen intussen steeds meer toe. Hun brutaliteit stijgt navenant. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert mondiaal te overleven ten koste van de rest van de wereld, de socialistische en onafhankelijke staten, maar ook ten koste van de talloze kapitalistische concurrenten. Extreemrechtse politieke ontwikkelingen treden steeds brutaler voor het voetlicht. De risico's op hete oorlogen, zoals bijvoorbeeld tussen Rusland en Oekraïne, nemen gaandeweg toe.

Dat wordt in Nederland zichtbaar rond de formatiepogingen. Bekende 'oude' gezichten verschijnen weer op de voorgrond om de scherven te lijmen en het gemeenschappelijke kapitalistische belang te beschermen. Oude 'oplossingen' moeten de huidige kapitalistische crisis proberen op te lossen nu de kloof tussen arm en rijk teveel uit de hand loopt. De heersende klasse tracht de politieke eenheid weer te smeden, mede door leugens te verspreiden en de gerschiedenis te vervalsen. Op 4 mei werd een spektakeltoneelstuk op de dam opgevoerd, waarbij de heersende klasse en haar aanhankelijke media, vrijuit het gif kon uitstrooien in de hoofden van de massa. Werden Hannie Schaft, Jan Bonekamp, Anton de Kom en duizenden andere communistische verzetsstrijders genoemd als belangrijke verzetshelden? Nee, zij werden verzwegen! In hun plaats werden nieuwe 'helden' ten tonele gevoerd. Werd de rol van het Rode Leger genoemd bij het verslaan van het fascistische monster?

Er is nog steeds voor zeer veel slachtoffers van het toeslagenschandaal geen gerechtighheid. In Groningen probeert de NAM onder haar verplichtingen uit te komen.

Maar in Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. In de Rotterdamse haven is die weer zichtbaar. De geplande cao-acties bij de containerterminal ECT tonen de bereidheid om voor de rechten van de arbeiders op te komen.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Gevolgen van de coronacrisis voor werk en leven van arbeiders', Zola Sapheta - WFTU-activist, vertaling Louis Wilms, 'Links-rechts en kieskompassen', Voorwaarts.net, 'Cuba: 8ste congres van de PCC', vertaling J. Bernaven, 'De bevolking spreekt en is kwaad', Greg Godels, vertaling Frans Willems.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Op de website: Naar Cuba voor een prikje? An Baccaert.

Manifest nr. 05/2021 verschijnt op donderdag 10 juni 2021.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Daartoe wordt ook geprobeerd de pandemie uit te buiten door het zaaien van valse verhalen en het uitbuiten en scheppen van tegenstellingen. Nieuwe en oude economische machtscentra houden elkaar in de klem: de moordende kapitalistische concurrentie verhevigt zienderogen. Daarbij springt nu vooral in het oog de concurrentieslag om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont de schadelijkheid van het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking.

Biden neemt het roer over van Obama en Trump. Hij probeert echter nu zijn (potentiële) kiezers, de kleine burgerij te paaien. De binnenlandse politiek wordt overgoten met een sociaaldemocratisch sausje. Op buitenlands gebied blijft de politiek gewoon overeind staan: de voortzetting van de 'Pax Americana', hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. We schreven het al eerder.

Terwijl de schulden en begrotingstekorten wereldwijd exploderen, zagen de miljardairs, onder aanvoering van Jeff Bezos van Amazon (177 miljard dollar), hun vermogen door de florerende aandelenbeurzen enorm stijgen. Hun propaganda en media-invloed nemen intussen steeds meer toe. Hun brutaliteit stijgt navenant. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert mondiaal te overleven ten koste van de rest van de wereld, de socialistische en onafhankelijke staten, maar ook ten koste van de talloze kapitalistische concurrenten. Extreemrechtse politieke ontwikkelingen treden steeds brutaler voor het voetlicht. De risico's op hete oorlogen, zoals bijvoorbeeld tussen Rusland en Oekraïne, nemen gaandeweg toe.

Dat wordt in Nederland zichtbaar rond de formatiepogingen. Bekende 'oude' gezichten verschijnen weer op de voorgrond om de scherven te lijmen en het gemeenschappelijke kapitalistische belang te beschermen. Oude 'oplossingen' moeten de huidige kapitalistische crisis proberen op te lossen nu de kloof tussen arm en rijk teveel uit de hand loopt. De heersende klasse tracht de politieke eenheid weer te smeden, mede door leugens te verspreiden en de gerschiedenis te vervalsen. Op 4 mei werd een spektakeltoneelstuk op de dam opgevoerd, waarbij de heersende klasse en haar aanhankelijke media, vrijuit het gif kon uitstrooien in de hoofden van de massa. Werden Hannie Schaft, Jan Bonekamp, Anton de Kom en duizenden andere communistische verzetsstrijders genoemd als belangrijke verzetshelden? Nee, zij werden verzwegen! In hun plaats werden nieuwe 'helden' ten tonele gevoerd. Werd de rol van het Rode Leger genoemd bij het verslaan van het fascistische monster?

Er is nog steeds voor zeer veel slachtoffers van het toeslagenschandaal geen gerechtighheid. In Groningen probeert de NAM onder haar verplichtingen uit te komen.

Maar in Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. In de Rotterdamse haven is die weer zichtbaar. De geplande cao-acties bij de containerterminal ECT tonen de bereidheid om voor de rechten van de arbeiders op te komen.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Gevolgen van de coronacrisis voor werk en leven van arbeiders', Zola Sapheta - WFTU-activist, vertaling Louis Wilms, 'Links-rechts en kieskompassen', Voorwaarts.net, 'Cuba: 8ste congres van de PCC', vertaling J. Bernaven, 'De bevolking spreekt en is kwaad', Greg Godels, vertaling Frans Willems.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Op de website: Naar Cuba voor een prikje? An Baccaert.

Manifest nr. 05/2021 verschijnt op donderdag 10 juni 2021.

Citaat van de Maand

"

"(...) De oude methode van onderzoek en denken, die Hegel de 'metafysische' noemt, die zich bij voorkeur bezighield met het onderzoek van de dingen als gegeven, vaste feiten, en waarvan de resten nog flink in de hoofden rondspoken, was in haar tijd historisch zeker gerechtvaardigd. Eerst moesten de dingen worden onderzocht, voordat de processen konden worden onderzocht. Men moest eerst weten wat een willekeurig ding was, voordat men de veranderingen die het doormaakte kon waarnemen. Zo was het ook in de natuurwetenschappen. De oude metafysica, die de dingen als voltooid aannam, ontstond uit een natuurwetenschap, die de dode en levende dingen als voltooid zijnde onderzocht. Toen dit onderzoek echter zo ver was gevorderd, dat de beslissende vooruitgang, de overgang naar het systematische onderzoek van de veranderingen die de dingen zelf in de natuur ondergaan, mogelijk werd, toen sloeg ook op filosofisch gebied het stervensuur van de oude metafysica. En inderdaad, terwijl de natuurwetenschap tot het eind van de laatste eeuw [19de] overwegend verzamelende wetenschap, een wetenschap van voltooide dingen was, is zij in onze eeuw [20ste] in wezen een ordenende wetenschap, een wetenschap van de processen, van de oorsprong en de ontwikkeling van deze dingen en van de samenhang die deze natuurprocessen tot één groot geheel verbindt. De fysiologie, die de processen in het planten- dierenorganisme onderzoekt, de embryologie, die de ontwikkeling van het afzonderlijke organisme van kiem tot rijpheid behandelt, de geologie, die de geleidelijke vorming van de aardkorst nagaat, zijn allemaal kinderen van onze [20ste] eeuw. (...)"

Friedrich Engels
Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie, 1888.