Skip navigation

Manifest 7

9 september 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 7 - 2021
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of liever nog uitbreiden. Daartoe worden talloze middelen ingezet, waarbij in westerse landen het misbruik van de media het meest in het oog springt. In landen met een stevige kapitalistische heersende klasse worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt in die landen zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen.

Sinds jaar en dag, maar steeds vaker wordt de politiek vervangen door een theater. Uiteraard gold en geldt nog steeds: geef het volk brood en spelen. Vermaak staat centraal. Dat houdt de bevolking weg van georganiseerd verzet tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen. De strijd heeft allang een ideologisch karakter. Daartoe worden de 'spelen' steeds vaker opgevoerd met politici die steeds vaker op de buis hun zegje doen over van alles en nog wat. Politiek en vermaak worden nauw met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Uiteraard geldt dat minder voor de - meestal rechtse - politici van de oppositie die het juist moeten hebben van hun oppositionele meningen. Zij spelen echter ook hun eigen theaterstukjes.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd bij Tata-steel verder verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De fundamentele tegenstrijdigheid van de digitalisering' (dl1 van 2), Peter Schadt, vertaling A.I., 'Gebouwd op bloed, 'Indonesische massamoord als voorbeeld', Nikias Franzen, vertaling A.I., 'Wat gebeurde er op Cuba op 11 juli jl.', Cubaanse ambassade.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of liever nog uitbreiden. Daartoe worden talloze middelen ingezet, waarbij in westerse landen het misbruik van de media het meest in het oog springt. In landen met een stevige kapitalistische heersende klasse worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt in die landen zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen.

Sinds jaar en dag, maar steeds vaker wordt de politiek vervangen door een theater. Uiteraard gold en geldt nog steeds: geef het volk brood en spelen. Vermaak staat centraal. Dat houdt de bevolking weg van georganiseerd verzet tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen. De strijd heeft allang een ideologisch karakter. Daartoe worden de 'spelen' steeds vaker opgevoerd met politici die steeds vaker op de buis hun zegje doen over van alles en nog wat. Politiek en vermaak worden nauw met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Uiteraard geldt dat minder voor de - meestal rechtse - politici van de oppositie die het juist moeten hebben van hun oppositionele meningen. Zij spelen echter ook hun eigen theaterstukjes.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd bij Tata-steel verder verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De fundamentele tegenstrijdigheid van de digitalisering' (dl1 van 2), Peter Schadt, vertaling A.I., 'Gebouwd op bloed, 'Indonesische massamoord als voorbeeld', Nikias Franzen, vertaling A.I., 'Wat gebeurde er op Cuba op 11 juli jl.', Cubaanse ambassade.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Citaat van de Maand

"

Op het gebied van de historische wetenschappen, de filosofie daarbij inbegrepen, is de oude niets ontziende theoretische geest tegelijk met de klassieke filosofie verdwenen; gedachteloos eclecticisme, een angstig rekening houden met carrière en inkomen, tot aan de meest ordinaire baantjesjagerij toe zijn daarvoor in de plaats gekomen. De officiële vertegenwoordigers van deze wetenschappen zijn de openlijke ideologen van de bourgeoisie en van de bestaande staat geworden - maar in een tijd, waarin beide in openlijke tegenstelling staan tot de arbeidersklasse. En alleen bij de arbeidersklasse blijft de Duitse theoretische geest onaangetast bestaan. Hier kan hij niet uitgeroeid worden; hier houdt men geen rekening met carrière en winstmakerij, met een welwillende protectie van boven; integendeel, hoe onverbiddelijker en onbevangener de wetenschap optreedt, des te meer is zij in overeenstemming met de belangen en het streven van de arbeiders. De nieuwe richting, die in de ontwikkelingsgeschiedenis van de arbeid de sleutel heeft gezien voor het begrijpen van de gehele geschiedenis van de maatschappij, heeft zich van de aanvang af bij voorkeur tot de arbeidersklasse gewend en heeft hier de ontvankelijkheid gevonden, die zij bij de officiële wetenschap gezocht, noch verwacht had. De Duitse arbeidersbeweging is de erfgename van de Duitse klassieke filosofie.

Friedrich Engels, 1888
Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie