Skip navigation
Cuba

Belangrijke beschouwing van de verworvenheden van de Cubaanse Revolutie, naar voren gebracht ter gelegenheid van de 63e viering van haar overwinning

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 23 december 2021

Placeholder
NCPN

Redactie buitenland (*)

De overwinning van de Cubaanse revolutie, op 1 januari 1959, bracht een nieuw leven voor het Cubaanse volk. De revolutie bood kansen voor wetenschappelijke ontwikkeling, zorgde voor gelijke rechten tussen vrouw en man, maakte een einde aan het analfabetisme, zorgde voor positieve resultaten op het gebied van gezondheid, onderwijs en cultuur en vestigde sport als een recht van de mens.

Gedurende de afgelopen 63 jaar heeft het Cubaanse volk zijn verworvenheden verdedigd. De revolutie heeft veel bereikt, ook op het gebied van belangrijke mensenrechten, ondanks de economische, commerciële en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba.

Onderwijs

 • Het recht op onderwijs heeft op Cuba een grondwettelijke status. Dit recht wordt gewaarborgd door het uitgebreide en gratis systeem van scholen, semikostscholen, internaten en beurzen voor alle soorten en niveaus van onderwijs, en door het gratis ter beschikking stellen van schoolmaterialen. Voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar is er het ‘Vroege Kindertijd Onderwijs Systeem’.
 • De alfabetiseringsgraad van de bevolking tussen de 10 en 49 jaar is 99,8 procent. Het basisonderwijs is gegarandeerd in het hele land en van de huidige 6.837 basisscholen bevindt 69,5 procent zich op het platteland. Kinderen en jongeren tussen de 11 en 15 jaar krijgen onderwijs op de middelbare scholen. Zo’n 379.829 studenten zijn ingeschreven op een van de 1.010 instellingen voor vervolgonderwijs. Op basis van hun resultaten kan gezegd worden dat de kwaliteit en continuïteit van de studies voor al deze instellingen is gewaarborgd. Van de kinderen met speciale onderwijsbehoeften krijgt 100 procent ook daadwerkelijk de benodigde extra aandacht.

Gezondheid

 • Op Cuba is volksgezondheid een recht van iedereen. Het is de verantwoordelijkheid van de staat om de toegang te verzekeren tot gratis en hoogwaardige dienstverlening, behandeling, zorg en herstel van alle individuen. Om dit grondwettelijke mandaat te vervullen heeft Cuba een gezondheidssysteem op alle niveaus, dat universeel, gratis en toegankelijk is voor de bevolking op het gehele nationale grondgebied.
 • Cuba heeft 97.202 artsen, dus er is één arts per 116 inwoners. Het land heeft 19.825 tandartsen, één op elke 556 inwoners. Er zijn 150 ziekenhuizen in het land, 110 intensive care-afdelingen, 120 gemeentelijke afdelingen voor kritieke zorg, 449 poliklinieken, 111 tandheelkundige klinieken, 132 kraamklinieken, 12 onderzoeksinstituten, 680 medische bibliotheken, 155 verpleeghuizen, 295 dagverblijven voor senioren, 52 geriatrische diensten en 30 psychologisch-pedagogische medische centra.
 • Dankzij dit gezondheidssysteem heeft Cuba zeer positieve indicatoren. De levensverwachting is 78,45 jaar (76,5 voor mannen en 80,45 voor vrouwen), 14 infectieziekten zijn uitgeroeid, nog eens 9 vormen geen gezondheidsproblemen meer (met percentages lager dan 0,1 per 100.000 inwoners) en 29 overdraagbare ziekten zijn onder controle.
 • In 2020 was het kindersterftecijfer 4,9 per duizend levendgeborenen en al twaalf jaar op rij blijft dat op hetzelfde percentage of zelfs daaronder. Het sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar is 6,2 per 1.000 levendgeborenen.
 • In 2015 heeft de WHO Cuba gecertificeerd als het eerste land dat de overdracht van hiv en aangeboren syfilis van moeder op kind heeft uitgebannen. Er wordt nog steeds voldaan aan de indicatoren die deze certificering valideren, daarom bekrachtigde de WHO in juni 2019 deze verwezenlijkingen voor de derde keer in de periode van 2015 tot 2019.

Gendergelijkheid

 • In Cuba is leiderschap, empowerment en volledige deelname van vrouwen op voet van gelijkheid met mannen een realiteit. Het Cubaanse rechtssysteem verankert de principes van volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
 • De aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities heeft een aanhoudende groei van 50 procent doorgemaakt. Cuba staat op de tweede plaats in de wereld wat betreft het aantal vrouwen in het parlement. Vrouwen vormen 53,22 procent van het parlement, ze bekleden twee van de drie topposities in het parlement en vormen 47,8 procent van de Raad van State. Zij vertegenwoordigen 78 procent van de aanklagers, 77,5 procent van de beroepsrechters en 66 procent van de rechters van het Hooggerechtshof.
 • In de publieke sector van Cuba maken vrouwen 49 procent van de beroepsbevolking uit. Voor gelijkwaardig werk krijgen vrouwen het hetzelfde loon als mannen.
 • Vrouwen zijn goed voor meer dan 60 procent van de afgestudeerden in het hoger onderwijs, maken 53 procent uit van degenen die werkzaam zijn op het gebied van wetenschap, vormen 48 procent van de wetenschappers en onderzoekers en 71,2 procent is werkzaam in de gezondheidssector.

Sport

 • Nadat Castro en de revolutionairen op 1 januari 1959 Havana hadden overgenomen, keurde de revolutionaire regering een landelijk plan goed om de sportbeoefening op Cuba te verbeteren. Dit plan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd, wat resulteerde in gratis en universele toegang tot sportscholen voor elke inwoner.
 • In 1961 richtte Cuba het Nationaal Instituut voor Sport, Lichamelijke Opvoeding en Recreatie op (INDER), verantwoordelijk voor het promoten van sport voor kinderen, volwassenen en zelfs ouderen op het eiland.
 • Het door de staat georganiseerde programma is ook belast met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in de sportfaciliteiten, het vervaardigen van eigen apparatuur en het uitvoeren van onderzoek op het gebied van sportwetenschap.
 • Het succes van Cuba's sportteams wordt niet alleen afgemeten aan Pan-Amerikaans en Olympisch succes. Meer dan zevenduizend Cubaanse trainers, docenten, technici en onderzoekers hebben nauw samengewerkt en werken nog steeds samen met sportdelegaties in meer dan 50 landen aan solidariteitsmissies.
 • "De sport in ons land is geen politiek instrument, maar de sport in ons land is wel een gevolg van de revolutie", zei Castro op 29 juni 1996, tijdens een welkomstceremonie voor Cubaanse atleten, die deelnamen aan de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen.
 • De socialistische oriëntatie van Cuba's atletiek wordt begrepen en gewaardeerd door Cubaanse Olympiërs, zoals de viervoudig worstelaar en goudenmedaillewinnaar Mijaín López, die zijn meest recente overwinning opdroeg aan Fidel Castro: "Dit resultaat heb ik te danken aan en wil ik opdragen aan onze ongeslagen opperbevelhebber, die voor het eerst sport naar Cuba bracht. En ik geloof dat we vandaag veel meer bereikt hebben dan alleen dit resultaat, dankzij hem en dankzij de inspanningen die hij heeft geleverd om ervoor te zorgen dat onze revolutie voort kan gaan.”

Om al deze verworvenheden te bereiken, heeft Cuba het hoofd moeten bieden aan de impact van de economische, commerciële en financiële blokkade, die al gedurende zes decennia door de regering van de Verenigde Staten wordt opgelegd en die is verscherpt in de context van de COVID-19-pandemie. Zo bedroeg de schade aan de gezondheidssector tussen april 2018 en maart 2019 meer dan 104 miljoen dollar (6 miljoen meer dan het voorgaande jaar). De totale impact van de blokkade op deze sector bedraagt ruim 2,9 miljard dollar.

Cuba zal doorgaan met het versterken van zijn wetten, instellingen, strategieën en staatsbeleid, gericht op het verder verbeteren van het leven van zijn bevolking, als onderdeel van het proces om zijn model voor sociale en economische ontwikkeling te actualiseren.

(*) Bijdrage van de Cubaanse ambassade, Vertaling J.Bernaven.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!