Skip navigation

Manifest 10

23 december 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 10 - 2021
van de redactie

Er wordt hard gesleuteld aan de vorming van Rutte IV. De plannen zijn in 50 bladzijden neergelegd: een formatie akkoord tussen partijen die het voor de helft eens waren over het feit: Nooit meer Rutte. Het kan verkeren. Het duurde langer dan ooit: 271 dagen. De bekende vier partijen hebben weer een nieuw akkoord gesloten. Ze gaan het nu allemaal anders doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft toneelspel. De media bepalen wat we leuk moeten vinden. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Volksvermaak en gedraai moet de werkelijkheid zoveel mogelijk verbloemen. Daarmee wordt de bevolking koest gehouden. Inmiddels toont de Nederlandse monarchie dat ze lak heeft aan de bevolking. Zij staat gewoon boven de wet. De heersende kapitalistische klasse heeft zoveel mogelijk rust en stabiliteit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

De 18de verjaardag van ‘Amalia’ werd gebruikt om de boel wat op te lappen, voor wat extra propaganda voor de monarchie. Intussen is het grootkapitaal, de heersende klasse in de westerse landen altijd op zoek naar het hoogste rendement voor de investeerders. Het ondernemersklimaat in Nederland wordt zo positief mogelijk gehouden, ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Helemaal zonder toegevingen gaat het niet meer. De bevolking toont teveel woede, verzet en weerzin tegen ‘de elite’, maar gaat vooral teveel haar eigen weg.

De koopkracht holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt.

De pandemie, nu in de vorm van de nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit en er worden geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht omdat de verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ alleen maar verder toeneemt. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Wordt het toch een complete lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme.

In het Westen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard waar mogelijk alleen stap voor stap ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen ter discussie gesteld. Ook de nieuwe Duitse ‘Stoplicht-coalitie’ laat zich op dit punt niet onbetuigd.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. Cuba en Venezuela worden onder druk gehouden.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Waar hebben we dit eerder gezien?’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Hoe rechts omgaat met de dagelijkse praktijk’, Werner Zimmer-Winkelmann, vertaling Louis Wilms en ‘De verworvenheden van de Cubaanse Revolutie’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Er wordt hard gesleuteld aan de vorming van Rutte IV. De plannen zijn in 50 bladzijden neergelegd: een formatie akkoord tussen partijen die het voor de helft eens waren over het feit: Nooit meer Rutte. Het kan verkeren. Het duurde langer dan ooit: 271 dagen. De bekende vier partijen hebben weer een nieuw akkoord gesloten. Ze gaan het nu allemaal anders doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft toneelspel. De media bepalen wat we leuk moeten vinden. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Volksvermaak en gedraai moet de werkelijkheid zoveel mogelijk verbloemen. Daarmee wordt de bevolking koest gehouden. Inmiddels toont de Nederlandse monarchie dat ze lak heeft aan de bevolking. Zij staat gewoon boven de wet. De heersende kapitalistische klasse heeft zoveel mogelijk rust en stabiliteit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

De 18de verjaardag van ‘Amalia’ werd gebruikt om de boel wat op te lappen, voor wat extra propaganda voor de monarchie. Intussen is het grootkapitaal, de heersende klasse in de westerse landen altijd op zoek naar het hoogste rendement voor de investeerders. Het ondernemersklimaat in Nederland wordt zo positief mogelijk gehouden, ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Helemaal zonder toegevingen gaat het niet meer. De bevolking toont teveel woede, verzet en weerzin tegen ‘de elite’, maar gaat vooral teveel haar eigen weg.

De koopkracht holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt.

De pandemie, nu in de vorm van de nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit en er worden geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht omdat de verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ alleen maar verder toeneemt. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Wordt het toch een complete lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme.

In het Westen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard waar mogelijk alleen stap voor stap ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen ter discussie gesteld. Ook de nieuwe Duitse ‘Stoplicht-coalitie’ laat zich op dit punt niet onbetuigd.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. Cuba en Venezuela worden onder druk gehouden.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Waar hebben we dit eerder gezien?’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Hoe rechts omgaat met de dagelijkse praktijk’, Werner Zimmer-Winkelmann, vertaling Louis Wilms en ‘De verworvenheden van de Cubaanse Revolutie’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Citaat van de Maand

"

Temple beschrijft de veel voorkomende epidemieën in Nederland toe aan het meestal vochtige klimaat met de in de zomer ongezonde warmte.(…) Hoewel een blind geloof in de voorzienigheid sommige leden van de stadsregeringen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen hinderde, stellen zij toch, zodra een epidemie zich openbaart, ‘pestdokters’ aan, die zij wierven onder de chirurgijns en artsen. Men verschaft hun speciale kleding, die zij aandoen als zij bij een zieke binnengaan, uittrekken als zij er weggaan, en thuis op een stoel leggen die van dan af verdoemd is. Sommige van deze ‘specialisten’ wijdden zich in het bijzonder aan bepaalde ziekten: pokken, ‘kliergezwellen’, ‘kanker’. Wat duidde men nu precies met deze woorden aan? In alle gevallen beperkte de behandeling zich tot elementaire hygiënische maatregelen, toezicht op het verloop van de ziekte en het weghalen van de lijken. In 1655 stichtte de stadsregering te Zwolle, radeloos door de gevolgen van de epidemie, een ‘Pestraad’, die een speciaal gasthuis liet openen. De sterfgevallen, zelfs onder de burgerij, waren zo talrijk dat men de wetten betreffende testamentaire beschikkingen moest wijzigen. De sterke naturen die de ziekte overleefden, waren vaak voor hun leven getekend.

Paul Zumthor, 1962
Het dagelijks leven in de Gouden Eeuw (deel 1)